Νίκος Βογιατζής

Προσωπικά Στοιχεία

Ονοματεπώνυμο: Νίκος Βογιατζής

Όνομα Πατρός : Γεώργιος

Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουλίου 1978

E-mail: nkvogiatz@uom.gr

Τηλ.: 2310 891742

 

 

 

Εκπαίδευση:

 • 2010-σήμερα: Υποψήφιος Διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τίτλος Διατριβής: "Εξέταση της Παγκόσμιας Αλυσίδας Αξίας του Τουρισμού - Χωρικές επιπτώσεις: το παράδειγμα του ελληνικού μαζικού τουρισμού".
 • 2002-2004: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Διοίκηση Επιχειρήσεων - Εκπόνηση Εργασίας (Thesis) με θέμα: "Οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου".
 • 1997-2001: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (Κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών) - Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας με θέμα: "Οικονομετρική Ανάλυση της τουριστικής ζήτησης στην Ελλάδα – Το παράδειγμα της Κω".

 

Δημοσιεύσεις:

 • (υπό έκδοση) Labrianidis L., Todorov K., Agelopoulos G., Voutira E., Kolarov K., Vogiatzis N“Cross Border Co-operation in the Bulgaria – Greece – FYR of Macedonia Triangle” in D. Smallbone, F. Welter and M. Xheneti (eds) Cross Border Entrepreneurship and Economic Development in Europe’s Border Regions, Edward Elgar.
 • 2011. Labrianidis, L. & Vogiatzis, N. "Local Delocalization across the borders: The case of the garment quasi-cluster in the Balkans", Journal of Borderland Studies, 26(1): 35-51.

 

Προϋπηρεσία:

 • Ιανουάριος 2007-Σήμερα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Ερευνητικός συνεργάτης
 • 2002-2007: Οικονομικός σύμβουλος επιχειρήσεων για εκπόνηση μελετών και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων υπαγωγής σε ευρωπαϊκά, εθνικά και περιφερειακά προγράμματα ανάπτυξης
 • Μάιος 2002- Σεπτέμβριος 2002: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

 

Παρουσιάσεις σε Συνέδρια:

 • 2010, Labrianidis, L., Kalogeresis, A., Vogiatzis, N. "The border as an opportunity: "Local Delocalization" of economic activities across the Balkan borders", The Multifaceted Economic & Political Geographies of Internal & External EU Borders -Association of Borderland Studies, 23-25 September 2010, Veroia -Greece..
 • 2010, Labrianidis, L., Hatziprokopiou, P., Pratsinakis, M., Vogiatzis, N. "City Survey Report for the City of Thessaloniki", New Migration in Industrial Cities and Regions of Europe, 7th Annual IMISCOE Conference, 13-15 September, Liege, Belgium.
 • 2008, Labrianidis, L., Aggelopoulos, G., Voutira, E., Kyriaki, A. Vogiatzis, N. 'Local Delocalization' of economic activities to the other side of the border so as to reap the benefits of both worlds, Cross Border Cooperation and Entrepreneurship Development, International Scientific Conference, 2-4 July 2008 Varna, Bulgaria.

 

Ερευνητική Εργασία:

Μέλος Ερευνητικών Ομάδων

 • 2009-2011. "Generating Interethnic Tolerance and Neighbourhood Integration in European Urban Spaces" (GEITONIES).
 • 2007-2009. "Challenges and Prospects of Cross Border Co-operation in the Context of EU Enlargement" (CBCED).
 • 2006 –2007. “PEOPLES - New Peoples' Relations in the Eastern MEditerranenan".

 

Σεμινάρια:

 • «Oι επαγγελματικές δημόσιες σχέσεις στην πράξη», Κέντρο Δημόσιων και Διεθνών Σχέσεων Ελλάδος (Θεσσαλονίκη, 13/05/2004)
 • «Recent Economic Developments and Problems in the Transition Economies”, 1o διεθνές συνέδριο της ASECU (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 13/4/ 2000)
 • «Χρήση Διαδικτυακών Εφαρμογών», (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 22/10/1997)

 

Ξένες Γλώσσες:

 • Αγγλικά (The Michigan University: Certificate of Proficiency in English)
 • Γνώσεις Γερμανικών

 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές:

 • Άριστη γνώση χειρισμού πακέτoυ Microsoft Office
 • Γνώση χειρισμού λογισμικών για την επεξεργασία ποιτικών & ποσοτικών δεδομένων (SPSS, NVivo, Stata, Microfit)
 • Γνώση χειρισμού λογισμικού χαρτογράφησης ArcGIS