Δημοσιεύσεις σε περιοδικά χωρίς κριτές

1996. «Όχι στη Διασυνοριακή Ελεύθερη Ζώνη στο Ορμένιο», Οικονομικός Ταχυδρόμος (25.7.96), σσ. 76-78.

Δουδούμη Γ.Ε. (1998) Βαλκανικές εξελίξεις. Βαλκανικές Εκδόσεις, Αθήνα, σσ.160 (σ. 79, 159).

 

1995. «Περιφερειακά πανεπιστήμια: για μια νέα χωροθέτηση», Ο Πολίτης, τ. 15, 22-25.

Παπακωνσταντίνου Γ. (2002) Η αποδυνάμωση της αγοράς δημόσιας εκπαίδευσης. Μεταίχμιο.

 

 

1987 Μια αδήριτη ανάγκη: Ο προγραμματισμός της ανάπτυξης, Ο Πολίτης, τ. 83(12).

Παπαμίχος Ν. (1992) «Αναπτυξιακά προγράμματα σε τοπικό επίπεδο στην Ελλάδα», Τεχνικά Χρονικά, τ. 12(1), σσ. 177-202 (185-6, 202).

Μάρκου Μ., Παναγιωτάτου Ε., Σαγιάς Ι. (1995) Χώρος και παραγωγική διαδικασία. ΕΜΠ/ΕΟΜΜΕΧ, σσ. 193 ( 134,.. 192).

 

1986. «Και πάλι περί Ευρωλιμένα» (Συνεργασία με Παπαμίχο Ν.), Tεχνική Ενημέρωση, τ. 38, σσ. 59-61.

Κοκκάλη Ι. (2002) «Οι πρόσφατες εξελίξεις στη Ν. Ανατολική Ευρώπη και ο ρόλος της Θεσσαλονίκης», Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, τ. 3. Τμ. Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης , Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

 

1985. Με αφορμή τo Ρυθμιστικό Θεσσαλονίκης, Συνεργασία, Tεχνική Ενημέρωση, 37

Tsoulouvis L. (1987) “Aspects of statism and planning in Greece", Ιnternational Journal of Urban and Regional Research, vol. 11, pp. 500-521 (509, 520).