ΕΜΠΑΠ - Ερευνητικά Προγράμματα & Μελέτες

Η Μονάδα έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων μέσω της συμμετοχής της είτε ως συντονιστής είτε ως μέλος διαφόρων ομάδων. Ταυτόχρονα, η ΕΜΠΑΠ έχει συμβάλλει στην υλοποίηση αρκετών μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο. Ενδεικτικά, παρατίθεται η παρακάτω λίστα με τα ερευνητικά προγράμματα και τις μελέτες αυτές στις οποίες έχει συμμετάσχει από το 1995 μέχρι και σήμερα:

1. Ερευνητικά Προγράμματα στα οποία συμμετείχε η ΕΜΠΑΠ:

1α. Επιστημονικός υπεύθυνος ερευνών:

 • 2004-2006. The moving frontier: the changing geography of production in labour intensive industries (MOVE). Συνεργασία με Domanski B., Kalantaridis C., Kilvits K., Roukova P., Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο.
 • 2000-2002. Rural entrepreneurship and employment in transition(Russia, Ukraine) (RURET). Συνεργασίαμε Kalantaridis C., Kalugina Z. Makhmutov A., Pityoulych M., Χρηματοδότηση: INTAS-The International Association for the Promotion of Cooperation with Scientists from the New Independent States of the Former Soviet Union.
 • 2000-2002. The future of Europe’s rural periphery: the role of entrepreneurship in responding to employment problems and social marginalisation (FERP). Συνεργασία με Ferrao J., Herdzina K., Kalantaridis C., Piacescki B., Smallbone D., Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο.
 • 2000. Ο ρόλος των σύγχρονων μεταναστών από τις χώρες ΚΑΕ στην οικονομία της Θεσσαλονίκης, Συνεργασία με Brahimi B., Λυμπεράκη Α., Χατζηπροκοπίου Π., Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόγραμμα INTEMIGRA-INTERREG IIC- CADSES, και Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας2000. Στατιστικά δεδομένα των Αλβανών μεταναστών στη Θεσσαλονίκη. Συνεργασία με Brahimi B., Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόγραμμα INTEMIGRA-INTERREG IIC- CADSES, και Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας.
 • 2000. Καταγραφή των επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων στη Βουλγαρία. Συνεργασία με Αργυρόπουλο Σ., Χρηματοδότηση: Διαβαλκανικό και Παρευξείνιο Επιχειρηματικό Κέντρο.
 • 1999-2000. Συγκριτική ανάλυση των οικονομικών συνθηκών στις Χριστιανικές – και Πομακικές – Μουσουλμανικές κοινότητες των ορεινών περιοχών των νομών Ροδόπης και Ξάνθης., Χρηματοδότηση: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
 • 1998-1999. Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης νομού Ροδόπης. Συνεργασία με Ακριβοπούλου Λ., Χρηματοδότηση: Αναπτυξιακή Ροδόπης / Planet.
 • 1997-1998. Εκ των υστέρων εκτίμηση μακροοικονομικών επιπτώσεων της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης -Θεσσαλονίκη 1997. Συνεργασία με Ιωάννου Δ., Κατσίκα Η., Χρηματοδότηση: Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Θεσσαλονίκη ‘97 και Ευρωσύμβουλοι A.E.
 • 1997. Η ελληνική βιομηχανία και οι εξελίξεις στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη: δυνατότητες και προκλήσεις. Συνεργασία με Καλανταρίδη Χρ., Καραγιάννη Στ., Κατσίκα Η. Τόμοι 2, σσ. 446. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας.
 • 1996-1998. Οι οικονομικές επιπτώσεις για την ανάπτυξη της Ελλάδας και ειδικότερα της Β. Ελλάδας από το άνοιγμα των ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια. Συνεργασία με Ζήκο Σπ., Καραγιάννη Στ., Κατσίκα Η., Μαυρουδέα Στ. Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας - ΠΕΝΕΔ.
 • 1996. Κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα στους νομούς Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης. Συνεργασία με Ανδριά Γ., Καραγιάννη Στ., Λινάρδο-Ρυλμόν Π. Τόμος 1, σσ. 119, Χρηματοδότηση: Υπουργείο Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας.

1β. Μέλος ερευνητικών ομάδων:

 • 2007. Generating interethnic tolerance and neighbourhood integration in European urban spaces. Συνεργασία με Fonseca M. L. FLUL (επιστ. υπεύθυνος)- University of Lisbon Portugal, IMES- University of Amsterdam, ISR- Austrian Academy of Science Austria, University of Deusto, CMR- University of Warsaw. Χρηματοδότηση: Γενική Δ/νση ‘Έρευνα’ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο STREP)
 • 2006. Επιπτώσεις για τις θέσεις εργασίας και τις ειδικότητες των εργαζομένων, σημαντικών δομικών αλλαγών στις συνθήκες άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Συνεργασία με ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Ανάπτυξης
 • 2006. New peoples’ relations in the Eastern Mediterranean (PEOPLES). Συνεργασία με τις ιταλικές Περιφέρειες Πούλιας, Καμπάνιας, Σικελίας και Βασιλικάτας, με την Νομαρχία Δωδεκανήσου, την Νομαρχιακή Αρχή Σάμου και Ηρακλείου και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση και Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
 • 2006. Challenges and prospects of cross-border cooperation in the context of EU enlargement (CBCED). Συνεργασία με Smallbone D. (επιστ. υπεύθυνος), Liuhto K., Rogut A., Todorov K., Venesaar U., Welter F. Χρηματοδότηση: Γενική Δ/νση ‘Έρευνα’ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (6οΠρόγραμμα Πλαίσιο)
 • 2004. Φύλο, οικιακή εργασία και εθνοτική ταυτότητα: η διαπολιτισμική συγκρότηση του οικιακού χώρου στην Ελλάδα. Συνεργασία με Παπαταξιάρχη Α., Τοπάλη Π., κ.ά. Χρηματοδότηση: πρόγραμμα Πυθαγόρας-Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • 2004. Τεχνολογική προοπτική διερεύνηση στην Κεντρική Μακεδονία: Οικονομικός χώρος της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης. Συνεργασία με Αγγελίδη Π., Καιρίδη Δ., Καυκαλά Γρ., Κουτσουπιά Ν., Τσιακίρη Σ., Φουτάκη Δ. Χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • 2002-2005. Urban – rural relations in Europe. Συνεργασία με Bengs C. (επιστ. υπεύθυνος), Davoudi S., Marques da Costa E., Prezioso M., Robert J., Spehl H., Zonnevelt W. Χρηματοδότηση: European Spatial Planning Observatory Network (ESPON)
 • 2002-2005. Scenarios for reconciling biodiversity conservation with declining agricultural use in the mountains of Europe (BIOSCENE). Συνεργασία με Mitchley J. (επιστ. υπεύθυνος), Halada L., Hunziker M., Marty P., Mitchell R., Olsson G., Pantis J., Partidario M., Røenningen K. Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση
 • 1998-1999. Πρόγραμμα αξιολόγησης επιπτώσεων των πολιτικών της ΕΕ στα νησιά του Αιγαίου. Συνεργασία με Κοκκώση Χ. (επιστ. υπεύθυνος), Μαραβέγια Ν., Χιώτη Γ. κ.ά. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Αιγαίου
 • 1998-1999. Studies on young entrepreneurs, women entrepreneurs, co-entrepreneurs and entrepreneurs from ethnic minorities in the EU. Συνεργασία με Johnson St., Smallbone D. Χρηματοδότηση: Γενική Δ/νση ‘Επιχειρήσεις και Βιομηχανία’ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • 1998-1999. European space and territorial integration alternatives. Spatial development strategies and policy integration for the South East Europe Συνεργασία με, Cooke Ph., Geshev G., Getimis P., Kafkalas Gr. (επιστ. υπεύθυνος), Spiridonova J. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
 • 1997-1999. Post Fordist regional development strategies in Europe. Επιστ. υπεύθυνος Morgan B., University of Glamorgan Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόγραμμα Socrates, Δράση 1
 • 1996-1998. Χωρικές επιπτώσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών. Συνεργασία με Ανδρικοπούλου Ε., Ιωακειμίδη Π., Καυκαλά Γρ., Κομνηνό Ν., Κουρτέση Αρ. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
 • 1996-1998. Δίκτυο ερευνητών για την κατάρτιση και την απασχόληση. Συνεργασία με Βασιλού-Παπαγεωργίου Β., Βερναρδάκης Ν., Χασσίδ Ι., Κουτρουμπή Ι., Κώττη Γ., Λίτινα Ν., Λουκάκη Π., Παπαγιαννάκη Λ., Στεφανή Β. Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
 • 1996-1998. Internationalisation, inter-firm linkages and SME development in central and Eastern Europe. Συνεργασία με Damyanov A., Piacecki Β., Smallbone D., Venessar U. Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόγραμμα PhareACE
 • 1996. Άτυπες μορφές βιομηχανικής παραγωγής και αστικός χώρος στο Π.Σ. Πρωτευούσης. Συνεργασία με Βαίου Ντ., Γεωργίου Ζ., Γολέμη Μπ., Χατζημιχάλη Κ., Χρονάκη Ζ. Τόμος 1, σσ. 244. Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας - ΠΕΝΕΔ
 • 1996. “Ανάλυση του περιφερειακού παραγωγικού συστήματος Κ. Μακεδονίας”. Κεφάλαιο στην έρευνα: Περιφερειακό Τεχνολογικό Πρόγραμμα Κ. Μακεδονίας. Επιστ. υπεύθυνος, Κομνηνός Ν. Tόμοι 4, σσ. 534. Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση
 • 1995. Χωροταξική διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος από τη συγκέντρωση βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε παράκτιες περιοχές. Συνεργασία με Ανδρικοπούλου Ε., Καλλιδοπούλου Β., Καυκαλά Γρ. (επιστ. υπεύθυνος), Λαγόπουλο Αλ., Φουτάκη Δ. κ.ά. Τόμος 1 (mimeo), σσ. 236. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
 • 1995. Μελέτη ανάπτυξης του αγροτικού τουρισμού στις ορεινές κοινότητες της επαρχίας Παιονίας. Συνεργασία με Ανανίκα Λ., Βαλαβανίδου Α., Ιακωβίδου Ο., Καζακλή Αγ., Καζάνα Β., Μπάρκα Α. Τόμος 1 (mimeo), σσ. 197. Χρηματοδότηση: INTERREG I

 

2. Μελέτες στις οποίες συμμετείχε η ΕΜΠΑΠ:

2α. Επιστημονικός υπεύθυνος μελετών:

 • 2001-2002. Έρευνα αγοράς εργασίας της Αλβανίας. Συνεργασία με Albanian Centre for Economic and Social Studies (Βακιρτζίδη Ν., Barjaba K., Brahimi B., Βουτυρά Ε., Eυστρατόγλου K., Kocollari A., Leka G., Robo V., Σοφιανόπουλο Γ., Χασσίδ Ι.) Χρηματοδότηση: ΟΑΕΔ
 • 2000-2001. Μελέτη προσανατολισμού των παρεμβάσεων σε σχέση με την απασχόληση στον τομέα της μεταποίησης και την υπηρεσιών στο νομό Θεσσαλονίκης. Συνεργασία με ΣΒΒΕ (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος), ΙΝΕ (Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ), ΜΑΚΙΝΕ (Μακεδονικό Ινστιτούτο Εργασίας), εταιρείες Συμβούλων (Ευρωσύμβουλοι Α.Ε, Αction και Δημιουργική Α.Ε.). Χρηματοδότηση: Υπουργείο Ανάπτυξης
 • 1999-2000. Στρατηγικός σχεδιασμός περιφερειακών και διασυνοριακών κέντρων διαμετακομιστικού εμπορίου στη Δ. Μακεδονία. Συνεργασία με Σκορδίλη Σ. Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας / Ευρωσύμβουλοι
 • 1997. Μελέτη Αξιολόγησης ΠΕΠ Δ. Μακεδονία. (α. Πρόταση Μεθοδολογίας αξιολόγησης. β. Αναγνωριστική Εκθεση, γ. Ενδιάμεση Εκθεση). Τόμοι 3, σσ. 359. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

2β. Μέλος ομάδας:

 • 2002. Μητροπολιτική διακυβέρνηση στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης. Συνεργασία με Ανδρικοπούλου Ε., Γιαννακού Α., Καυκαλά Γρ., Παπαμίχο Ν., Πιτσιάβα Μ. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
 • 2000-2002. Σχέδιο δράσης για το στρατηγικό σχεδιασμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης, Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης. Συνεργασία με Καυκαλά Γρ., Παπαμίχο Ν.
 • 1997. Προμελέτη σκοπιμότητας βιωσιμότητας για τη δημιουργία ανοικτής αγοράς στο Δήμο Πολίχνης. Συνεργασία με Κατσίκα Η., σσ. 39. Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση
 • 1996. Μελέτη σκοπιμότητας για την ίδρυση Κέντρου Βιομηχανικών και Αναπτυξιακών Μελετών Β. Ελλάδος. Συνεργασία με Κατσίκα Η., σσ. 21. Χρηματοδότηση: RTP - Περιφερειακό Τεχνολογικό Πρόγραμμα Κ. Μακεδονίας