Αναστασία Πανώρη

Προσωπικά Στοιχεία

Ονοματεπώνυμο: Αναστασία Πανώρη

Όνομα Πατρός : Αθανάσιος

Έτος γέννησης: 1986

E-mail: apanori@uom.edu.gr

Τηλ.: 2310 891742

 

 

Εκπαίδευση

  • 2010-2012: Πανεπιστήμιο  Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη - Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (Thesis) με θέμα: "Ανάλυση Χρονολογικών σειρών με χρήση wavelets".

 

  • 2004-2010: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική σχολή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών- Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (Thesis) με θέμα: "HVDC Συστήματα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας".

 

Προϋπηρεσία

 

Ιανουάριος 2013 - σήμερα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Ερευνητικός συνεργάτης στην ερευνητική ομάδα ΕΜΠΑΠ

Δεκέμβριος 2012 - σήμερα: Εξωτερικός συνεργάτης σε μελετητικό και κατασκευαστικό γραφείο.

 

Ερευνητική Εργασία

Μέλος Ερευνητικών Ομάδων

Φεβρουάριος 2013 – σήμερα

«ΘΑΛΗΣ - Το ανθρώπινο δυναμικό ως βασική συνιστώσα της αναπτυξιακής δυναμικής και διαφοροποίησης των περιοχών: Η περίπτωση της Ελλάδας»

 

 

Ξένες Γλώσσες

  • Άριστη γνώση Αγγλικών
  • Πολύ καλή γνώση Γαλλικών
  • Πολύ καλή γνώση Ρώσικων

 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

  • Γνώση χειρισμού λογισμικών για την επεξεργασία ποιοτικών & ποσοτικών δεδομένων (SPSS, E-views, Microfit)
  • Γλώσσες προγραμματισμού (C, C++, Matlab)