Αθανάσιος Καλογερέσης

Γενικά στοιχεία

Ονοματεπώνυμο       : Αθανάσιος Καλογερέσης
Όνομα πατρός          : Φώτιος
Έτος γεννήσεως       : 1971
Διεύθυνση κατοικίας : Γιάννη Σταθά 4, 45221 Ιωάννινα
Τηλέφωνα                : 2651 032884
Ηλ. διεύθυνση          : kaloger@gmail.com
Στρατιωτικές υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες

 

Σπουδές

Διδακτορικό στις Οικονομικές Επιστήμες, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (26/02/04). Τίτλος διατριβής: ‘Ξένες Άμεσες Επενδύσεις, Διεθνοποίηση, Οικονομική Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα: Η Περίπτωση της Ελλάδας’. Επιβλέπων Καθηγητής: Λ. Λαμπριανίδης, μέλη τριμελούς επιτροπής: Η. Κατσίκας, Χ. Πιτέλης. Η επταμελής επιτροπή για την εξέταση της διατριβής συμπληρώθηκε από τους: Δ. Κυρκιλή, Ε. Λουρή, Γ. Πετράκο και Ι. Χασσίδ.

Μεταπτυχιακός Τίτλος (M.Sc.) στις Διεθνείς Μεταφορές από το τμήμα Ναυτιλιακών σπουδών και Διεθνών Μεταφορών του Πανεπιστημίου της Ουαλίας (University of Wales, College of Cardiff), (09/05/96).

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών από το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (21/07/94).

 

Υποτροφίες

Υποτροφίες επιδόσεως ΙΚΥ για τα ακαδημαϊκά έτη 1991-92 και 1992-93.

 

Προϋπηρεσία

Διδακτική

2004 – 2007 – Διδάσκων με βάση το Π.Δ. 407/80 στη βαθμίδα του Λέκτορα στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Μάθημα: Οικονομική Θεωρία και Πολιτική (1ου εξαμήνου).

2005 – Διδάσκων με βάση το Π.Δ. 407/80 στη βαθμίδα του Λέκτορα στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Μαθήματα: Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία (2ου εξαμήνου) και Παγκόσμιο Οικονομικό Σύστημα (4ου εξαμήνου)

Επαγγελματική

1998 - Σήμερα - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ερευνητής στην Ερευνητική Μονάδα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής (ΕΜΠΑΠ)

1997 - 1999 -ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ

Υπεύθυνος συντάξεως προγραμμάτων (Interreg, Ν. 2234/94, Phare)

1995 - 1996.- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ερευνητικός συνεργάτης

 

Δημοσιεύσεις

Κεφάλαια σε βιβλία

Υπό δημοσίευση. ‘Geographies of Delocalisation and Development in Europe: Conceptual issues and empirical findings’ (Σε συνεργασία με τον Λ. Λαμπριανίδη), στο Λ. Λαμπριανίδης (επιμ) The Moving Frontier: The Changing Geography of Production in Labour Intensive Industries, Cheltenham: Edward Elgar Publishing,

Υπό δημοσίευση. ‘De-localisation’ (Σε συνεργασία με τον Λ. Λαμπριανίδη), στο R. Kitchin and N. Thrift (eds), International Encyclopedia of Human Geography, Oxford: Elsevier

2007. ‘Delocalisation of labour intensive activities in a globalised world: can things become better for the countries of Southeast Europe?’ (Σε συνεργασία με τον Λ. Λαμπριανίδη), στο P. Getimis and G. Kafkalas (eds), Overcoming Fragmentation: the changing geography and the prospects for spatial cohesion in Southeast Europe, Ashgate: Aldershot.2004.

‘Technology, Peripherality and Rurality’ (Σε συνεργασία με τους Λ. Λαμπριανίδη, Α. Κουρτέση και Σ. Σκορδίλη), στο L. Labrianidis (ed), (2004), The Future of Europe’s Rural Peripheries, Ashgate: Aldershot.2004.

‘Entrepreneurship in Rural Greece: Kilkis and Lesvos’ (Σε συνεργασία με τους Λ. Λαμπριανίδη και Σ. Σκορδίλη), στο L. Labrianidis (ed), (2004), The Future of Europe’s Rural Peripheries, Ashgate: Aldershot.2004.

‘Τυπολογία των περιοχών της Ευρωπαϊκής υπαίθρου’ (Σε συνεργασία με τους Λ. Λαμπριανίδη και Δ. Μπάλα), στο Λ. Λαμπριανίδης (επιμ.), (2004), Η Επιχειρηματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ύπαιθρο: η Περίπτωση της Ελλάδας, Παρατηρητής: Θεσσαλονίκη2004.

‘Νέες τεχνολογίες, καινοτομία και ανάπτυξη της υπαίθρου’ (Σε συνεργασία με τους Λ. Λαμπριανίδη και Α. Κουρτέση), στο Λ. Λαμπριανίδης (επιμ.), (2004), Η Επιχειρηματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ύπαιθρο: η Περίπτωση της Ελλάδας, Παρατηρητής: Θεσσαλονίκη

2004. ‘Επιχειρηματικότητα στην ελληνική ύπαιθρο: η περίπτωση της Λέσβου και του νομού Κιλκίς’ (Σε συνεργασία με τους Λ. Λαμπριανίδη και Σ. Σκορδίλη), στο Λ. Λαμπριανίδης (επιμ.), (2004), Η Επιχειρηματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ύπαιθρο: η Περίπτωση της Ελλάδας, Παρατηρητής: Θεσσαλονίκη

Επιστημονικά περιοδικά (με κριτές)

2005. The Digital Divide in Europe’s Rural Peripheries, (Σε συνεργασία με τον Λ. Λαμπριανίδη). European Planning Studies, 13(8).

Πρακτικά συνεδρίων

2003. Α comparative study of typologies for rural areas in Europe, (Σε συνεργασία με τους Λ. Λαμπριανίδη και Δ. Μπάλα). The 43rd European Congress of the Regional Science Association, Jyvaskyla, Finland 27 –30 August.

2000. Greek trade relations with the Balkans in the 1990s. (Συνεργασία με Λ. Λαμπριανίδη).

1998. 1ο Συνέδριο της ASECU: Recent Economic Developments and Problems in the Transition Economies. Οργάνωση: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 24-27 Μαΐου

 

Εισηγήσεις σε Συνέδρια – Ημερίδες – Συναντήσεις Εργασίας.

(Δεν περιλαμβάνονται αυτά που δημοσιεύθηκαν σε πρακτικά)

 1. 2004. Η ‘Νέα’ Γεωγραφία των Ελληνικών Ξένων Άμεσων Επενδύσεων: Η Επέκταση Πέρα από τα Βαλκάνια. Συνάντηση Εργασίας ‘Χώρος και Οικονομία’. Οργάνωση: Τμήμα Γεωγραφία, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 7 – 8 Μαΐου.

 2. 2007. An assessment of the failure to internationalize: a comparison of Greece with the late transition economies. (Σε συνεργασία με τον Λ. Λαμπριανίδη) Second Global Conference On Economic Geography, Beijing International Convention Center, Beijing, China, 25-28 June 2007

 3. 2007. Living next to the transition: the role of cultural and geographical proximity in flows of FDI, migration and trade between transition and developed economies. (Σε συνεργασία με τον Λ. Λαμπριανίδη) Second Global Conference On Economic Geography, Beijing International Convention Center, Beijing, China, 25-28 June 2007

Ερευνητική Εργασία

Μέλος Ερευνητικών Ομάδων

 1. 2004-2007. The Moving Frontier: The Changing Geography of Production in Labour Intensive Industries (MOVE). Χρηματοδότηση: European Commission, FP6.

 2. 2006 Η καινοτομία και οι γεωγραφικές συσσωματώσεις επιχειρήσεων ως παράγοντας ανάπτυξης της οικονομίας¨η περίπτωση της βιομηχανίας ετοίμου ενδύματος στο Νομό Θεσσαλονίκης, Χρηματοδότηση ΙΝΕ (Επ. Υπεύθυνος: Λ. Λαμπριανίδης)

 3. 2003-2006. Scenarios for Reconciling Biodiversity Conservation with Declining Agricultural Use at the Mountains of Europe (Bioscene). Χρηματοδότηση European Commission, FP 5, ΕU Shared Cost RTD, EVK2-2001-00354, EESD-ESD-3, EESD-2000-2.3.2.

 4. 2000-2002. Rural Entrepreneurship and Employment in Transition. Χρηματοδότηση: INTAS

 5. 2000. Καταγραφή των επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων Βουλγαρία, Συνεργασία με Λαμπριανίδη Λ. και Αργυρόπουλο Σ. Χρηματοδότηση ΔΙΠΕΚ

 6. 1999-2002. The Future of Europe’s Rural Periphery: The Role of Entrepreneurship in Responding to Employment Problems and Social Marginalisation. European Commission DGXII (Human Potential)

 7. 1999-2001. Μελέτη Προσανατολισμού των Παρεμβάσεων σε Σχέση με την Απασχόληση στον Τομέα της Μεταποίησης και των Υπηρεσιών στο Νομό Θεσσαλονίκης. Χρηματοδότηση : Υπουργείο Ανάπτυξης.

 8. 1999-2000. Συγκριτική ανάλυση των οικονομικών συνθηκών στις Χριστιανικές και Πομακικές - Μουσουλμανικές κοινότητες των ορεινών περιοχών των Νομών Κομοτηνής και Ξάνθης. Χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Μακεδονίας. (Επ. Υπεύθυνος: Λ. Λαμπριανίδης).

 9. 1998-1999. Studies on young entrepreneurs, women entrepreneurs, co-entrepreneurs and entrepreneurs from ethnic minorities (Smallbone D., Johnson St.). Financed by European Commission DGXXVI

 10. 1997. Η ελληνική βιομηχανία και οι εξελίξεις στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη: δυνατότητες και προκλήσεις. (Επ. Υπεύθυνος Λ. Λαμπριανίδης). Χρηματοδότηση ΥΒΕΤ, τόμοι 2, σ. 446.

 11. 1996-98. Οι οικονομικές επιπτώσεις για την ανάπτυξη της Ελλάδας και ειδικότερα της Β. Ελλάδας από το άνοιγμα των ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια. (Επ. Υπεύθυνος Λ. Λαμπριανίδης). Χρηματοδότηση ΓΓΕT -ΠΕΝΕΔ 1994.

 12. 1996. Κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα στους νομούς Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης. (Επ. Υπεύθυνος Λ. Λαμπριανίδης). Χρηματοδότηση Υπουργείο Βιομηχανίας - Έρευνας και Τεχνολογίας -ΥΒΕΤ τόμος 1 σ 119

Μέλος μελετητικών ομάδων

 1. 1999-2000. Στρατηγικός Σχεδιασμός Περιφερειακών και Διασυνοριακών Κέντρων Διαμετακομιστικού Εμπορίου στη Δυτική Μακεδονία. Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας. (Επ. Υπεύθυνος: Λ. Λαμπριανίδης)

 2. 1999-2000. Απόδοση στην Ελληνική των Θεματικών Επικεφαλίδων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (Library of Congress Subject Headings) που αντιστοιχούν στις τάξεις H-HJ του Ταξινομικού Συστήματος της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (Library of Congress Classification System)" πλαίσια του προγράμματος "Εκσυγχρονισμός της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας" (ΕΠΕΑΕΚ/ΕΚΤ) (Επ. Υπεύθυνος K. Μαργαρίτης).

 3. 1997-1998. Εκ των υστέρων εκτίμηση μακροοικονομικών επιπτώσεων της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης -Θεσσαλονίκη 1997. Χρηματοδότηση Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Θεσσαλονίκη ‘97 – Ευρωσύμβουλοι.