Ηλίας Θάνης

Προσωπικά Στοιχεία

Ονοματεπώνυμο: Ηλίας Θάνης

Όνομα Πατρός : Γεώργιος

Έτος γέννησης: 1980

E-mail: ithanis@uom.edu.gr

Στρατιωτικές υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες

Τηλ.: 2310 891742

 

Εκπαίδευση:

 • 2010-2012: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης, Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη - Εκπόνηση Εργασίας (Thesis) με θέμα: "Η διερεύνηση της σύγκλισης των αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ-15 και η επίδρασή τους στην οικονομική μεγέθυνση".
 • 2007-2011: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης, Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών
 • 2006-2008: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις - Εκπόνηση Εργασίας (Thesis) με θέμα: "Η μέτρηση της παραγωγικότητας της εργασίας του ελληνικού βιομηχανικού τομέα".
 • 2001-2005: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.

 

Προϋπηρεσία:

 • Ιανουάριος 2013-Σήμερα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Ερευνητικός συνεργάτης
 • 01/05/11-31/10/11: Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ
 • 01/09/2009-01/03/2011: Οικονομική Υπηρεσία Μ.Κ.Φ. «Άγ. Παντελεήμων»
 • 01/07/2008-31/08/2008: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 • 01/01/2006-31/08/2006: Ερευνητικός συνεργάτης του Ερευνητικού Προγράμματος «Πυθαγόρας – Ο ρόλος της ελαστικότητας υποκατάστασης στη διαδικασία της οικονομικής Ανάπτυξης»

 

Ερευνητική Εργασία

Μέλος Ερευνητικών Ομάδων

Φεβρουάριος 2013 – σήμερα

«ΘΑΛΗΣ - Το ανθρώπινο δυναμικό ως βασική συνιστώσα της αναπτυξιακής δυναμικής και διαφοροποίησης των περιοχών: Η περίπτωση της Ελλάδας»

 

Ξένες Γλώσσες:

 • Αγγλικά
 • Γνώσεις Ιταλικών

 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές:

 • Άριστη γνώση χειρισμού πακέτoυ Microsoft Office
 • Γνώση χειρισμού λογισμικών για την επεξεργασία ποιοτικών & ποσοτικών δεδομένων (SPSS, E-views, Microfit)