Γενικά Στοιχεία Βιογραφικού - Λόης Λαμπριανίδης

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣTΟΙΧΕΙΑ

Πατρώνυμο:                      Παναγιώτης

Tόπος γέννησης:              Θεσσαλονίκη

Δ/νση κατοικίας:             Πλάτωνος 15 Θεσσαλονίκη  54631

Tηλέφωνο:                         Παν/μίου: 2310 891795

E-mail: loisl@.uom.edu.gr

Ειδικότητα:                        Οικονομική Γεωγραφία - Περιφερειακή Ανάπτυξη

Επάγγελμα: Kαθηγητής, Tμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

 

2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

2015 – 2019:  Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (7/4/2015- 17/7/2019)

1998  - σήμερα: Καθηγητής, Tμήμα Οικονομικών Επιστημών, Παν/μιο Μακεδονίας.

2014 - 2017 Διδάσκων Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών – ΔΕΟ 24 Δημόσια Διοίκηση (μέχρι  7/2017)

2004: Academic visitorSchool of GeographyOxford University (January-March)

1995Academic visitor, Dept. of Geography, LSE (January-June)

1993-98:  Αναπληρωτής καθηγητής, Tμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

1989-93:  Επίκουρος καθηγητής, Tμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

1988-90: Διδάσκων με βάση το Π.Δ. 407/80 στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, Tμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

1986-88: Ειδικός Επιστήμονας, Tομέας Χωροταξικού και Πολεοδομικού Προγραμματισμού και Σχεδιασμού, Tμήμα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ.

1985-88: Επιστημονικός συνεργάτης του ΚΕΠΕ, Ν. Θεσσαλονίκης.

1986-87:   Επισκέπτης επίκουρος καθηγητής, Tμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΑΒΣΘ.

1985-86: Καθηγητής επί συμβάσει, Tμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, TΕΙ Θεσ/νίκης.

 

 

3. ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΩΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

1. Συντονισμός της σύνταξης του Αναπτυξιακού νόμου (Ν.4399/2016)

2. Ανάπτυξη νέου συστήματος αξιολόγησης και ελέγχου επενδυτικών σχεδίων και διαδικασίας συγκρότησης του Μητρώου Αξιολογητών και Ελεγκτών

3. Συμμετοχή στη συγγραφή της «Εθνκής Αναπτυξιακής Στρατηγικής» (2018)

4. Τροποποίηση νόμου (Ν. 3427/2005) για  “Business Centres”

5. Τροποποίηση νόμου για χορήγηση άδειας παρομονής (visa) σε αλλοδαπούς λόγω δημιουργίας επένδυσης

6. Ανάπτυξη πρωτοβουλίας «ΓΕΦΥΡΕΣ Γνώσης και Συνεργασίας» αναφορικά με την φυγή εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού (brain drain)

7. Συντονισμός της σύνταξης νόμου για «Στρατηγικές Επενδύσεις» (Ν. 4608/2019)

8. Ανάπτυξη Πρωτοβουλίας «Δομή στηριξης ΜΜΕ» συνεργασία: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων, ΓΕΣΕΒΕ, ΕΣΕΕ (Ν. 4608/2019)

9. Ανάπτυξη πρωτοβουλίας «στήριξης επιχειρήσεων σε Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιοχές» (Ν. 4608/2019)

10. 2017 – 2019 Συμμετοχή στην Επιτροπή συνεργασίας μεταξύ Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης και Τραπεζών

11. 2017   Μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τα Οικονομικά της Εκππαίδευσης, ΥΠΕΘ (ΦΕΚ  173 12/4/17)

12. 2017  Μέλος της Επιτροπής για  την «μετεξέλιξη των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά». Απόφαση υπουργού ΥΠΕΘ  (20/6/17)

13. 2017   -2019 Μέλος Ανώτατου Συμβουλίου Επιχειρηματικπότητας ΙΙ ( ΤΕΠΙΧ  ΙΙ)

14. 2016 – 2019  Μέλος ΔΣ  ΕΤΒΑ – ΒΙΠΕ  Πειραιώς

15. 2016 -2019 Αναπτυξιακό Συμβούλιο, υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, Πρόεδρος στην Ομάδα Κοινωνικών Εταίρων.

 

 

4. ΔIOKHTIKO ΕΡΓΟ ΣΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΧΩΡΟ

1995 – σήμερα: Διευθύνει την Ερευνητική Μονάδα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής- ΠΑΜΑΚ (ΕΜΠΑΠ) (ΦΕΚ 725 τ. Β’ / 09.03.2017)

2010 – 2013: Μέλος προσωρινής Γ.Σ. Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης, Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας

2010  –  2013: Μέλος Διοικούσας Επιτροπής Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας.

2008 – 2010: Μέλος προσωρινής Γ.Σ. Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

 

 

5. ΣΠΟΥΔΕΣ

1978-83: Διδακτορικό σε Οικονομική Γεωγραφία, Tμήμα Γεωγραφίας, London School of Εconomics and Ρolitical Sciences (L.S.Ε.) - Αγγλίατίτλος: “Industrial location in capitalist societies: the tobacco industry in Greece, 1880-1980”

1977-78: Master of Arts σε Αστικές & Περιφερειακές Σπουδές (Urban and Regional Studies), Πανεπιστήμιο Sussex - Αγγλία.

1972-77: Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ.

1987: Πρόγραμμα κατάρτισης Ειδικών Στελεχών για την υλοποίηση των ΜΟΠ Οργάνωση ΕΟΚ - ΚΕΠΕ, Μάρτιο-Δεκέμβριο 1987.

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά (μέτρια)

 

 

6. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

6.α. Βιβλία - Μονογραφίες

1. 2016. Λαμπριανίδης Λ.,  Καλογερέσης Θ., Καυκαλάς Γρ. (επιμ.) Χωρική ανάπτυξη και ανθρώπινο δυναμικό, Κριτική, Αθήνα

2. 2011. Λαμπριανίδης Λ. Επενδύοντας στη φυγή: Η  διαρροή επιστημόνων  από την Ελλάδα την εποχή της παγκοσμιοποίησης. Κριτική: Αθήνα.

3. 2008. Καυκαλάς Γ. Λαμπριανίδης Λ. και Παπαμίχος Ν. (επιμ.) Η Θεσσαλονίκη στο μεταίχμιο: Η Πόλη από τη Σκοπιά των Αλλαγών, Αθήνα, Κριτική.

4. 2008 Labrianidis L. (ed.) The moving frontier: the changing geography of production in labour intensive industries. Ashgate, Aldershot.

5. 2004[2005]. Λαμπριανίδης Λ. (επιμ.) Η επιχειρηματικότητα στην Ευρωπαϊκή ύπαιθρο: η περίπτωση της Ελλάδας. Παρατηρητής Θεσσαλονίκη/ Πατάκης, Αθήνα.

6. 2004. Labrianidis L. (ed.) The future of Europe’s rural peripheries: the role of entrepreneurship in responding to employment problems and social marginalisation. Ashgate (Economic Geography Series), Aldershot.

7. 2002. Καυκαλάς Γ., Λαμπριανίδης Λ., Παπαμίχος Ν. Στρατηγικό σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης. Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης/ Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας/ Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη (περιορισμένης κυκλοφορίας).

8. 2001[2005]. Λαμπριανίδης Λ., Λυμπεράκη Α. Αλβανοί μετανάστες στη Θεσσαλονίκη: Διαδρομές ευημερίας και παραδρομές δημόσιας εικόνας. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, / Πατάκης, Αθήνα.

9. 2001. Λαμπριανίδης, Λ. Οικονομική γεωγραφία: Στοιχεία θεωρίας και εμπειρικά παραδείγματα. (επανέκδοση), Πατάκης, Αθήνα.

10. 1993. Λαμπριανίδης Λ. Περιφερειακά πανεπιστήμια στην Ελλάδα: Από το αίτημα για στρατόπεδα νεοσυλλέκτων στο αίτημα για περιφερειακά πανεπιστήμια. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, σσ. 283.

11. 1992. Λαμπριανίδης Λ. Στοιχεία οικονομικής γεωγραφίας. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, σσ. 352.

12. 1992. Λαμπριανίδης Λ. Η γεωγραφική διάσταση των υπεργολαβικών σχέσεων παραγωγής στη βιομηχανία. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, σσ. 162.

 

6.β. Κεφάλαια σε βιβλία

1. 2017 Pratsinakis M., Hatziprokopiou P., Grammatikas D. and Labrianidis L. “Crisis and the resurgence of emigration from Greece”. In B. Glorius and J. Domínguez-Mujic (eds.) European Mobility in Times of Crisis - The New Context of European South-North Migration. Bielefeld pp. 75-102

2. 2017 Labrianidis L. and Pratsinakis M. Crisis brain drain: short-term pain/long-term gain?  In Tziovas D. (ed) Greece in Crisis: The Cultural Politics of Austerity I.B. Tauris : London, pp. 87-106

3. 2014 Λαμπριανίδης Λ. «Η Ελλάδα «διώχνει» τους επιστήμονες της», στο Δαμανάκης M., Κωνσταντινίδης Σ. και Τάμης Α. (επ.) Νέα μετανάστευση από και προς την Ελλάδα, Πανεπιστήμιο Κρήτης/ΚΕΜΕ, Ρέθυμνο, σσ.177-206.

4. 2012 Labrianidis L., Todorov K., Agelopoulos G., Voutira E., Kolarov K., Vogiatzis N. “Cross Border Co-operation in the Bulgaria – Greece – FYR of Macedonia Triangle” in D. Smallbone, F. Welter and M. Xheneti (eds) Cross Border Entrepreneurship and Economic Development in Europe’s Border Regions, Edward Elgar, pp. 89-113

5. 2012 Λαμπριανίδης  Λ. και Συκάς Θ. , «Αλλοδαποί μετανάστες και ελληνική ύπαιθρος: Μια αμοιβαία ωφέλιμη σχέση», στο Χ. Κασίμης και Α. Παπαδόπουλος (επιμ. Μετανάστες στην Ελλάδα: Απασχόληση και ένταξη των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες. Αλεξάνδρεια – Αθήνα, 214-252

6. 2011 Λαμπριανίδης Λ. «Πομακοχώρια», στο Χατζημιχάλης Κ. (επιμ.) Σύγχρονα ελληνικά τοπία, Αθήνα: Μέλισσα

7. Kalogeresis Α. and Labrianidis L. (2009) ‘De-localisation’ In: R. Kitchin and N. Thrift (eds.), International Encyclopedia of Human Geography, Oxford: Elsevier

8. 2008 Labrianidis L. “Introduction”. Ιn: Labrianidis L. (ed.) The moving frontier: the changing geography of production in labour intensive industries. Ashgate, Aldershot, pp. 1-22.

9. 2008 Labrianidis L. “Conclusions”. Ιn: Labrianidis L. (ed.) The moving frontier: the changing geography of production in labour intensive industries. Ashgate, Aldershot, pp. 319-330.

10. 2008. Kalogeressis Α., Labrianidis L. “Delocalisation and development in Europe: conceptual issues and empirical findings”. Ιn: Labrianidis L. (ed.) The moving frontier: the changing geography of production in labour intensive industries. Ashgate, Aldershot, pp.23-58.

11. 2008. Λαμπριανίδης Λ., Χατζηπροκοπίου Π. «Μετανάστευση και κοινωνική αλλαγή στη Θεσσαλονίκη: η ένταξη των μεταναστών και η νέα πολυπολιτισμική πραγματικότητα της πόλης. Στο: Καυκαλάς Γ., Λαμπριανίδης Λ., Παπαμίχος Ν. (επιμ.)  Η Θεσσαλονίκη στο μεταίχμιο: Η Πόλη από τη Σκοπιά των Αλλαγών, Αθήνα, Κριτική σσ. 217-364.

12. 2008. Λαμπριανίδης Λ., «Η πορεία ανάπτυξης της πόλης από τη δεκαετία του ‘80: γιατί δεν αξιοποιήθηκαν αποτελεσματικά οι ευκαιρίες» Στο: Καυκαλάς Γ., Λαμπριανίδης Λ., Παπαμίχος Ν. (επιμ.) ό.π. σσ. 295-360.

13. 2007. Λαμπριανίδης Λ. «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων έντασης εργασίας σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία». Στο: Παπαδόπουλος Γ., Καλογήρου Γ., Παπαγιαννάκης Λ., (επιμ.) Ελληνική βιομηχανία: προς την οικονομία της γνώσης. Πρακτικά Συνεδρίου ΤΕΕ, Αθήνα, τόμος Ι, σσ. 289-317.

14. 2007. Kalogerressis T., Labrianidis L. “Delocalisation of labour intensive activities in a globalised world: can things become better for the countries of Southeast Europe?” In: Getimis P. and Kafkalas G. (eds.) Overcoming fragmentation in Southeast Europe. Ashgate, Aldershot/ London, pp. 101-126.

15. 2006. Labrianidis L. “Human capital as the critical factor for the development of Europe’s rural peripheral areas”. In: Morgan E., Nijkamp P., Vaz T.(eds.) The new European rurality. Ashgate, London pp. 41-59.

16. 2005. Hatziprokopiou P., Labrianidis L. “The Albanian migration cycle: Albanian migrants tend to return to their country of origin after all”. In: King R., Mai N., Schwandner- Sievers S. (eds.) The new Albanian migration. Sussex Academic Press, Brighton, pp. 93-117.

17. 2004. Λαμπριανίδης Λ., Λυμπεράκη Α. «Η γεωγραφία των μεταναστεύσεων». Στο: Ευθυμιόπουλος Η. και Μοδινός Μ. (επιμ.) Η φύση της γεωγραφίας. Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών, Αθήνα, σσ. 285-320.

18. 2004. Λαμπριανίδης Λ. «Χωρική ανάπτυξη και αναδιάρθρωση της υπαίθρου στην Ευρώπη: ο ρόλος της επιχειρηματικότητας». Στο: Καυκαλάς Γ. (επιμ.) Ζητήματα χωρικής ανάπτυξης: Θεωρητικές προσεγγίσεις και πολιτικές. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, σσ. 107 –132.

19. 2004. Λαμπριανίδης Λ. «Τοπικά προϊόντα ως ένα μέσο για την υποβοήθηση της ανάπτυξης των ορεινών περιοχών της ευρωπαϊκής υπαίθρου». Στο: Ιωσηφίδης Θ., Κίζος Α., Σπιλάνης Γ. (επιμ.) Στρατηγικές ανάπτυξης σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές. Αθήνα, Gutenberg, σσ. 39-68.

20. 2004. Labrianidis L. “Introduction”. In Labrianidis L. (ed.) The future of Europe’s rural peripheries. Aldershot, Ashgate, pp. 1-29.

21. 2004. Labrianidis L., Skordili S., Kalogeressis T., “Entrepreneurship in rural Greece: Kilkis and Lesvos. In: Labrianidis L. (ed.) The future of Europe’s rural peripheries. Aldershot, Ashgate, pp. 223-246.

18 2004. Labrianidis L., Kalogeressis T., Kourtesis A., Skordili S. “Technology, peripherality and rurality”. In: Labrianidis L. (ed.) The future of Europe’s rural peripheries. Aldershot, Ashgate pp. 114-136.

18   2004.  Labrianidis L. Entrepreneurship, enterprise and policy towards a synthesis, In: Labrianidis L. (ed.) The future of Europe’s rural peripheries, Ashgate pp. 298-311

19 2003. Λαμπριανίδης Λ., Λυμπεράκη Α. «Χωροθέτηση των επιχειρήσεων εντάσεως εργασίας σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία». Στο: Γετίμης Π. και Καυκαλάς Γ. (επιμ.) Χώρος και περιβάλλον: παγκοσμιοποίηση, διακυβέρνηση, βιωσιμότητα. Ζήτη, Αθήνα, σσ. 47-64.

20 2003. Δελλαδέτσιμας Π., Λαμπριανίδης Λ. «Πολιτική προστασία και μητροπολιτική διακυβέρνηση». Στο: Γετίμης Π. και Καυκαλάς Γ. (επιμ.) Μητροπολιτική διακυβέρνηση. Ζήτη, Αθήνα, σσ. 251-277.

21 2003. Labrianidis L. “Delocalisation of labour intensive industries: an argument for ‘triangular manufacturing’ between developed countries- Greece – Balkans”. In: Petrakos G. and Liargovas P. (eds.) Regional development and cross-border cooperation in Southern Europe. SEED Center University of Thessaly, Volos, pp. 213-238. - 2003 κυκλοφόρησε στα αγγλικά.

22 2002. Λαμπριανίδης Λ., Παπαγιαννάκης Λ. «Η Χαλκιδική τον 20ο αιώνα». Στο: Παπαδόπουλος Στ. (επιμ.). Χαλκιδική, Ιερό Κοινόβιο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμύλια, Αθήνα, σσ. 233-252 .

23 2001. Labrianidis L. “Geographical proximity matters in the orientation of F.D.I.: The case of Greek F.D.I. in the Balkans”. In: Petrakos G. and Totev S. (eds.) The development of the Balkan region. Ashgate, Aldershot, pp. 463- 489.

24 2000. Λαμπριανίδης Λ. «Η επενδυτική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων στις χώρες ΚΑΕ: η κατάσταση πέρα από τους μύθους». Στο: Ανδρικοπούλου Ε. και Καυκαλάς Γ. (επιμ.) Η Ελλάδα και ο νέος ευρωπαϊκός χώρος: η διεύρυνση και η νέα γεωγραφία της ευρωπαϊκής ανάπτυξης. Θεμέλιο, Αθήνα, σσ. 236-274 .

25 2000. Λαμπριανίδης Λ. «H ανασυγκρότηση των Βαλκανίων και ο ρόλος της Ελλάδας: μια κριτική προσέγγιση». Στο: Πετράκος Γ. (επιμ.) Η ανάπτυξη των Βαλκανίων. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας- Gutenberg, σσ. 371-396.

26 2000. Labrianidis L. “Are Greek companies that invest in the Balkans in the ‘90s Transnational Companies?” In: Mitsos A. and Mossialos E. (eds.) Contemporary Greece and Europe. European Institute LSE European Political Economy Series, Ashgate Press, London, pp. 457-482.

27 2000. Deffner A., Labrianidis L. “European cities of culture: impacts in economy, culture and theory”. In: Delladetsimas P., Hastaoglou V., Hatzimihalis C., Mantouvalou M., Vaiou D. (eds.) Towards a radical cultural agenda for European cities and regions. Kyriakidis, Thessaloniki, pp. 23-58.

28 1999. Βαίου Ντ., Γολέμης Χ., Λαμπριανίδης Λ., Χατζημιχάλης Κ. και Χρονάκη Ζ. «Εκδίωξη και επάνοδος της βιομηχανικής παραγωγής στην Αθήνα του 2000». Στο: Πετράκος Γ. και Οικονόμου Δ. (επιμ.) Η ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις αστικής ανάπτυξης και πολιτικής. Πανεπιστημιακές εκδόσεις Θεσσαλίας- Gutenberg Αθήνα, σσ. 62-89.

29 1994. Παπαγιαννάκης Λ. Βασενχόβεν Λ., Λώλος Σ., Νοταράς Γ., Σινάνογλου Β., Λαμπριανίδης Λ., Ζόνζηλος Ν. -υπο την εποπτεία των ακαδημαϊκών Ζολώτα Ξ., Αγγελόπουλου Α, και Πεσμαζόγλου Ι. «Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης». Στο: Η ανάπτυξη της Θράκης. Προκλήσεις και προοπτικές (κεφ.7). Ακαδημία Αθηνών, σσ. 232.

30 1993. Λαμπριανίδης Λ. «Αναδιάρθρωση της παραγωγικής διαδικασίας μέσω των υπεργολαβικών σχέσεων». Στο: Λιοδάκης Γ. (επιμ.) Κοινωνία, τεχνολογία και αναδιάρθρωση της παραγωγής. Παπαζήσης, Αθήνα σσ. 286-299.

31 1992. Λαμπριανίδης Λ. «Κρίση της θεωρίας χωροθέτησης της βιομηχανίας: κατευθύνσεις για μια εναλλακτική προσέγγιση». Στο: Χατζημιχάλης Κ. (επιμ.) Περιφερειακή ανάπτυξη και πολιτική: κείμενα από τη διεθνή εμπειρία. Εξάντας, Αθήνα, σσ. 88-102.

32 1986. Labrianidis L. “Ιndustrial location-product of multiple factors: The tobacco industry in Greece”. In: F.Ε.Ι. Ηamilton (ed.) Ιndustrialization in developing and peripheral regions. Croom Ηelm, London, pp. 232-265.

 

6.γ.  Περιοδικά

Guest Editor

1. 2011. Labrianidis L., Kalantaridis C. and Dunford M., “Delocalisation of Economic Activity: agents, places and industries”, Regional Studies, Special Issue, 45(2), pp. 147-151

2. 2006. Labrianidis L. “Fostering entrepreneurship as a means to overcome barriers to development of peripheral areas in Europe”, Special issue of the Journal of European Planning Studies, vol. 14(1), pp. 3-8.

 

6.δ. Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά

1. 2019 (to be published) Kalogeressis Th. & Labrianidis L. “De-Localization”, International Encyclopedia of Human Geography,  edited by Audrey Kobayashi Oxford: Elsevier

2. 2017 Pratsinakis M., Hatziprokopiou P. Labrianidis L., Vogiatzis, N.  Living together in multi-ethnic cities: People of migrant background, their interethnic friendships and the neighbourhood, Urban Studies 54 (1) pp 102-118

3. 2017 Labrianidis L. and Sykas T. Why high school students aspire to emigrate: Evidence from Greece, Journal of International Migration and Integration 18 (1), pp 107–130

4. 2016  Labrianidis L. and Pratsinakis M. “Greece’s new Emigration at times of Crisis” GreeSE Paper No.99 LSE

5. 2014 Labrianidis L.  Investing in leaving: The Greek case of international migration of professionals, Mobilities  9(2), 314-335

6. 2013 Labrianidis L. and Vogiatzis N.   The mutually reinforcing relation between international migration of highly-educated labour force and economic crisis: The case of Greece, South East European and Black Sea Studies, 13(4), 525-551

7. 2013 Labrianidis L. and Sykas T. “Social Construction of Community and Immigration Networks in Rural Areas: Towards a Dynamic View of Their Importance to Balkan Immigrants”, Sociologia Ruralis 53(1), pp. 1-25

8. 2013 Labrianidis L. and Vogiatzis N. “Highly Skilled Migration: What Differentiates the ‘Brains’ Who Are Drained from Those Who Return in the Case of Greece?”, Population, Space and Place 19 (5),  472-486

9. 2012  Smith, A., Coe, N., Baylina, M., Labrianidis, L. Editorial, European Urban and Regional Studies 19 (1) , pp. 3-5

10. 2011. Tzanopoulos, J., Kallimanis, A.S., Bella, I., Togridou, A., Labrianidis, L., Sgardelis, S. and Pantis, J. “Agricultural decline and sustainable development on mountain areas in Greece: sustainability assessment of future scenarios”, Land Use Policy, 28(3), pp. 585-593.

11. 2011. Labrianidis L. Sykas T. “Immigrants’ employment strategies and their economic welfare: The Case of the Greek Countryside”, Journal of Southeast European and Black Sea Studies, 11(2), pp. 133-153.

12. 2011. Labrianidis L., Vogiatzis N. “Local Delocalization across the borders: The case of the garment quasi-cluster in the Balkans", Journal of Borderland Studies. 26(1), pp. 35-51.

13. 2011. Labrianidis L. “Thessaloniki’s arrested development: missed opportunities”, Antipode, 43(5), pp. 1801-1827.

14. 2010. Kalogeresis, A. and Labrianidis, L., "From spectator to walk-on to actor: An exploratory study of the internationalisation of Greek firms since 1989”, The European Journal of Comparative Economics, vol. 7(1), pp. 121-143.

15. 2010. Labrianidis L. “The Greek university stranded in the policy establishing regional universities”, European Planning Studies, 18(12), pp. 2009-2026.

16. 2010. Labrianidis L. and Hatziprokopiou P. “Migrant entrepreneurship in Greece: diversity of pathways for emerging ethnic business communities in Thessaloniki”, International Migration and Integration, 11(2), pp. 193-217.

17. 2010. Kalogeresis, A. and Labrianidis, L., "Delocalization and Development: Empirical findings from Selected European Countries", Competition and Change, 14(2), pp. 100-23.

18. 2010. Λαμπριανίδης Λ. «Το ελληνικό πανεπιστήμιο, ο μεγάλος χαμένος από την πολιτική ίδρυσης περιφερειακών πανεπιστημίων», ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ τ. 16

19. 2009. Labrianidis L. Sykas T. “Preconditions for the economic mobility of immigrants working in the countryside: The case of Greece”, International Journal of Social Economics, 36(8), pp. 798-812.

20. 2009. Labrianidis L. and Sykas T., “Migrants, economic mobility and socio-economic change in rural areas: the case of Greece”, European Urban and Regional Studies 16(3), pp. 237-256.

21. 2009. Labrianidis L. and Sykas T. “Geographical proximity and immigrant labor in agriculture: The case of Albanian immigrants in the Greek countryside” Sociologia Ruralis, 49(4), pp. 399-414.

22. 2007. Labrianidis L. “La relation ambiguë de la Grèce avec les Balkans: Afflux d’immigrés en Grèce et «fuite» des entreprises à haute intensité de main-d’œuvre, les deux visages de Janus”, Mesogeios, vol. 32-33, pp. 149-176.

23. 2007. Kalantaridis C., Labrianidis L., Vassilev I., “Entrepreneurship and institutional change in Post-Socialist rural areas: some evidence from Russia and the Ukraine”, Journal of East European Management Studies, vol. 12 (1), pp.9-34.

24. 2006. Labrianidis L., Kalogeressis T. “The digital divide in Europe’s rural enterprises”, European Planning Studies, vol. 14(1), pp.23-39.

25. 2006. Labrianidis L. “Fostering entrepreneurship as a means to overcome barriers to development of rural peripheral areas in Europe”, European Planning Studies, vol. 14(1), pp. 3-8.

26. 2006. Labrianidis L, Kazazi B.. “Albanian return-migrants from Greece and Italy: their impacts upon spatial disparities within”, European Urban and Regional Studies, vol. 13(1), pp. 59-74.

27. 2005. Deffner A., Labrianidis L. “Planning culture and time in a mega-event: Thessaloniki as the European City of Culture in 1997”, International Planning Studies, vol. 10(3-4), pp. 241-264.

28. 2004. Λαμπριανίδης Λ., Μπέλλα Ι. «Η εγκατάσταση κατοίκων των αστικών κέντρων στην ύπαιθρο και η αναπτυξιακή δυναμική της», Tόπος, τ. 22-23, σσ. 135-154.

29. 2004. Labrianidis L., Lyberaki A., Tinios P., Hatziprokopiou P., “Inflow of migrants and outflow of FDI: Aspects of interdpendence between Greece and the Balkans”, Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 30(6), pp. 1183-1208.

30. 2004. Labrianidis L., Lyberaki A. “Back and forth and in-between: Albanian return-migrants from Greece and Italy”, Journal of International Migration and Integration, vol. 5(1), pp. 77-106.

31. 2004. Labrianidis L., Kalantaridis C. “The delocalisation of production in labour intensive industries: Instances of triangular manufacturing between Germany, Greece and FYROM”, European Planning Studies, vol. 12(8), pp.1157-1173.

32. 2004. Kalantaridis C., Labrianidis L. “Rural entrepreneurs in Russia and the Ukraine: origins, motivations and institutional change”, Journal of Economic Issues, vol. 38(3), pp. 659-681.

33. reprinted in The ICFAI Journal οf Entrepreneurship Development.

34. 2003. Λαμπριανίδης Λ., Χατζηπροκοπίου Π. «Παλιννόστηση και οικονομική ανάπτυξη: η περίπτωση των Αλβανών μεταναστών που παλιννοστούν από την Ελλάδα και την Ιταλία», Τόπος, τ. 20-21, σσ. 77-97.

35. 2003. Λαμπριανίδης Λ. «Τοπικά προϊόντα ως μέσο για την υποβοήθηση της ανάπτυξης των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών της ευρωπαϊκής υπαίθρου», Αειχώρος, τ. 2(1), σσ. 6-35.

36. 2003. Kazazi B., Labrianidis L. “Emigrantet shqiptare ne Selanik: Imazhi ikrijuar dhe realiteti”, Ekonomia dhe Biznesi, vol.9, Universiteti i Tiranes, Fakulteti Ekonomik.

37. 2002. Λαμπριανίδης Λ., Ρυλμόν Π. «Συμπεράσματα για την απασχόληση από μια επιτόπια έρευνα στο νομό Θεσσαλονίκης», Εργασία (Εκδοση του Ινστιτούτου Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού – Πάντειο Πανεπιστήμιο), σσ. 221-246.

38. 2001. Λαμπριανίδης Λ. «Θεσσαλονίκη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης ‘97: ένα μεγάλο γεγονός αλλά και μια χαμένη ευκαιρία - κάποια συμπεράσματα οδηγός για το μέλλον», Το ΒΗΜΑ των Κοινωνικών Επιστημών, τ. 31, σσ. 65-98.

39. 2001. Labrianidis L. “Internal frontiers as a hindrance to development”, European Planning Studies, vol. 9(1), pp. 85-103.

40. 2001. Karagianni S., Labrianidis L. “The pros and cons of SMEs going international: Greek companies in Bulgaria”, Eastern European Economics, vol. 39(2), pp. 5-28.

41. 2000. Καλανταρίδης Χ., Λαμπριανίδης Λ. «Η εμπειρία των κλάδων μεταποίησης τροφίμων και ενδυμάτων στην Ελλάδα: Μια έρευνα», Το ΒΗΜΑ των Κοινωνικών Επιστημών, τ. 28, σσ. 89-110.

42. 1999. Labrianidis L. “The impact of the Greek military surveillance zone on the Greek side of the Bulgarian - Greek borderlands”, International Boundaries Research Unit, Boundary and Security Bulletin, vol. 7(2), pp. 82-93.

43. 1999. Kalantaridis C., Labrianidis L. “Family production and the global market: rural industrial growth in Greece’, Sociologia Ruralis, vol. 39(2), pp. 146-164.

44. 1999. Deffner A., Labrianidis L. “The development of planning education and its relation to the belated start of Geography teaching in Greek Universities”, European Planning Studies, vol. 7(2), pp. 243-253.

45. 1998. Λαμπριανίδης Λ. «Η ίδρυση Διασυνοριακής Ελεύθερης Βιομηχανικής Ζώνης Οικονομικών Συναλλαγών στη Θράκη», Αγορά χωρίς Σύνορα, τ. 3(4), σσ. 265-280.

46. 1998. Καραγιάννη Στ., Κατσίκας Η., Λαμπριανίδης Λ. «Η παρουσία ελληνικών επιχειρήσεων στις ΧΚΑΕ. Ιδιομορφίες και συνέπειες», Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, τ. 24, σσ. 87- 122.

47. 1998. Labrianidis L., Piasecki B., Smallbone D., Todorov K., Venesaar U. “Internationalisation and SME development in transition economies”, Journal of Small Business and Enterprise Development, vol. 5(4), pp. 363-375.

48. 1998. Kalantaridis C., Labrianidis L. “Internationalisation and entrepreneurial responses οn the European periphery: the experience of North Eastern Greece”, The Journal of Entrepreneurship, vol. 7(1), pp. 1-26.

49. 1997. Λαμπριανίδης Λ. «Τοπική ανάπτυξη και περιοριστικές ρυθμίσεις: η περίπτωση της Επιτηρούμενης Ζώνης στα χωριά των Πομάκων της Ξάνθης», Τόπος, τ. 13, σσ. 17-46.

50. 1997. Λαμπριανίδης Λ. «Το άνοιγμα των ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια μπορεί να oδηγήσει στην υπονόμευση της ανάπτυξης της χώρας», Eπιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τ. 9, σσ. 65-101.

51. 1997. Λαμπριανίδης Λ. «Οι υπεργολαβικές σχέσεις στην ελληνική βιομηχανία και τα Βαλκάνια», Αγορά χωρίς Σύνορα, τ. 2(3), σσ. 193-211.

52. 1997. Αστερίου Δ., Λαμπριανίδης Λ., Συριόπουλος Κ. «Σύγκλιση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στους νομούς της Ελλάδας», Τόπος, τ. 13, σσ. 63-76.

53. 1997. Labrianidis L, Kalantaridis C. “Globalisation and local industrial development in the European periphery: enterprise strategies in Eastern Macedonia and Thrace”, European Planning Studies, vol. 5(4), pp. 477-494.

54. 1996. Λαμπριανίδης Λ. «Σκέψεις για μια βιομηχανική πολιτική εν όψει του ανοίγματος των ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια», Τετράδια ΙΝΕ, τ. 6-7, σσ. 75-85.

55. 1996. Λαμπριανίδης Λ. «Η διδασκαλία του αντικειμένου της Γεωγραφίας στα ελληνικά πανεπιστήμια: μια πρώτη προσέγγιση», To Bήμα των Κοινωνικών Επιστημών, τ. 20, σσ. 195-233.

56. 1996. Labrianidis L. “The opening of the Balkan markets and consequent economic problems in Greece”, Modern Greek Studies, vol. 12/13, pp. 211-235.

57. 1996. Labrianidis L. “Subcontracting in Greek manufacturing and the opening of the Balkan markets”, Cyprus Journal of Economics, vol. 9(1), pp. 29-45.

58. 1995. Λαμπριανίδης Λ., Παπαγιαννάκης Λ. «Η πρόσφατη οικονομική ιστορία της Χαλκιδικής. 20ος αιώνας- Προοπτικές ανάπτυξης», Τόπος, τ. 10, σσ. 79-114.

59. 1995. Labrianidis L. “Εstablishing Universities as a policy for local economic development: an assessment of the direct economic impact- Three Greek Universities”, Higher Education Policy, vol. 8(2), pp. 55-62.

60. 1995. Labrianidis L. “Neue Universitaten in Griecheland als Mittel der Regionalpolitik”, Raumforschung und Raumordnung, vol. 4(53), pp. 309-312.

61. 1995. Labrianidis L. “Flexibility in production through subcontracting: the case of the poultry meat industry in Greece”, Environment and Planning A' (Urban & Regional Research), vol. 27(2), pp. 193-209.

62. 1994. Λαμπριανίδης Λ. «Κάποιες σκέψεις για τη νέα βιομηχανική πολιτική: σχόλιο πάνω στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βιομηχανίας και το νέο Αναπτυξιακό Νόμο», Τόπος, τ. 8, σσ. 353-370.

63. 1993. Λαμπριανίδης Λ. «Iδρυση περιφερειακών πανεπιστημίων: απόρροια πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης ή πολιτικών σκοπιμοτήτων», Τόπος, τ. 6, σσ. 111-139.

64. 1993. Βαίου Ντ., Λαμπριανίδης Λ., Χατζημιχάλης Κ., Χρονάκης Ζ. «Yπεργολαβίες βιομηχανικής παραγωγής και οι επιπτώσεις τους στην ανάπτυξη της πόλης», Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, τ. Γ(11), σσ. 73-105.

65. 1993. Chronakis Z., Hadjimichalis C., Labrianidis L., Vaiou D. “Diffused industrialisation in Thessaloniki. From expansion to crisis”, International Journal of Urban and Regional Research, vol. 17(2), pp. 178-194.

66. 1991. Λαμπριανίδης Λ. «Πόσο πειστική μπορεί να είναι μια ποσοτική εκτίμηση του φαινομένου των υπεργολαβιών», Τεύχη Πολιτικής Οικονομίας, τ. 9, σσ. 115-139.

67. 1991. Βαίου Ντ., Λαμπριανίδης Λ., Χατζημιχάλης Κ., Χρονάκης Ζ. «Διάχυτη εκβιομηχάνιση στη Θεσσαλονίκη», Σύγχρονα Θέματα, τ. 45, σσ. 70-79.

68. 1990. Labrianidis L., Ρapamichos Ν. “Regional distribution of industry and the role of the state in Greece”, Εnvironment and Ρlanning C’ (Government and Policy), vol. 8(4), σσ. 455-476.

69. 1989. Λαμπριανίδης Λ. «Κίνητρα περιφερειακής ανάπτυξης της βιομηχανίας: Κριτική επισκόπηση», Tεχνικά Χρονικά Α', τ. 9 (2), σσ. 227-256.

70. 1989. Καλογήρου Ν., Καραγιάννη Στ., Λαμπριανίδης Λ. «Οι επιπτώσεις των κινήτρων στην περιφερειακή ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ. 73, σσ. 39-77.

71. 1987. Λαμπριανίδης Λ. «Προβλήματα εκβιομηχάνισης μιας αγροτικής περιοχής», Επιθεώρηση Αγροτικών Μελετών, τ. ΙΙ(1), σσ. 19-50. Επιλέχθηκε και δημοσιεύθηκε και στην αγγλική έκδοση του περιοδικού (1988), ΙΙ(4), σσ. 136-166.

72. 1987. Labrianidis L. “Restructuring the Greek tobacco industry”, Αntipode, vol. 19 (2), σσ. 134-153.

73. 1985. Λαμπριανίδης Λ. «Χώρος και κοινωνία: χωροθέτηση της βιομηχανίας σε καπιταλιστικούς κοινωνικούς σχηματισμούς», Tεχνικά Χρονικά Α', τ. 5(4), σσ. 113-140.

74. 1983. Λαμπριανίδης Λ. «Κατανομή της καπνοβιομηχανίας και του καπνεμπορίου στον Ελλαδικό χώρο: πορεία αυξανόμενης συγκέντρωσης», Πόλη και Περιφέρεια, τ. 7, σσ. 11-40.

 

6.ε. Πρακτικά Συνεδρίων

1. 2006 Λαμπριανίδης Λ. «Η καινοτομία και οι συσσωματώσεις (clusters) των επιχειρήσεων, ως παράγοντες ανάπτυξης της οικονομίας», Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας (υπουργός Ανάπτυξης, Δ. Σιούφας), Ζάππειο 20/1/2006

2. 2005. Labrianidis L., Lyberaki A. “Mirror forces of attraction: Albanian migrants’ profile in Greece and Italy”, Proceedings οφ International Conference Seminars of the Aegean on Rethinking Radical Spatial Approaches, Athens- Thessaloniki, pp. 56-70.

3. 2003. Ballas D., Kalogeressis T., Labrianidis L. “A comparative study of typologies for rural areas in Europe”. Proceedings of the 43rd European Congress of the Regional Science Association, Jyväskylä, Finland, 27–30 August.

4. 2001. Λαμπριανίδης Λ. «Οικονομικές σχέσεις Ελλάδας - Βαλκανικής: Η Θεσσαλονίκη σε αναζήτηση ενός νέου ρόλου», Πρακτικά Συνεδρίου με θέμα: Οικονομική Ιστορία της Θεσσαλονίκης - ο ρόλος της ως περιφερειακό κέντρο της Νότιας Ευρώπης, Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, σσ. 97-108.

5. 2001. Labrianidis L. “Delocalisation of labour intensive industries: an argument for ‘triangular manufacturing’ between developed countries- Greece – Balkans”, Proceedings of the International Conference on Restructuring, Stability and Development in South-eastern Europe, University of Thessaly -SEED Center, 1-2 June, Volos, pp.186-205.

6. 2001. Kalogeresis T., Labrianidis L. “Greek trade relations with the Balkans in the 1990s”, Proceedings of the International Conference on Recent Economic Developments and Problems in the Transition Economies, Association of South Eastren Europe Economic Universities, pp. 385-405 (ASECU).

7. 2000. Karagianni S., Labrianidis L. “The pros and cons of SMEs going international: Greek companies in Bulgaria”, Proceedings (electonic form) of the International Conference on European Integration and Economies in Transition, Chios, December 16-18 1999.

8. 1999. Labrianidis L. “The need for the creation of a ‘Balkan economic area’”, Proceedings European Space and territorial Integration (ESTIA), Bucharest, pp. 86-114.

9. 1997. Λαμπριανίδης Λ. «Yπεργολαβικές σχέσεις και διάρθρωση του αστικού και περιφερειακού χώρου». Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: Οι ΜΜΕ στον ιστό της πόλης, Οργάνωση ΕΜΠ -ΑΠΘ- Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας & Πειραιά, σσ. 55-68.

10. 1997. Βαίου Ντ., Γολέμη Χ., Λαμπριανίδης Λ., Χατζημιχάλη Κ., Χρονάκη Ζ. «Ατυπες μορφές βιομηχανικής παραγωγής - εργασίας και αστικός χώρος στο ΠΣΠ». Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: Οι ΜΜΕ στον ιστό της πόλης, Οργάνωση ΕΜΠ -ΑΠΘ- Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας & Πειραιά, σσ. 128-135.

11. 1996. Λαμπριανίδης Λ. «Οι συνέπειες της επιτηρούμενης ζώνης για τις τοπικές οικονομίες που αφορά». Πρακτικά 6ου Συνεδρίου Ιδρύματος Σ. Καράγιωργα: Κοινωνικές ανισότητες και κοινωνικός αποκλεισμός, σσ. 455-467.

12. 1995. Λαμπριανίδης Λ. «Δυο αποκλίνουσες προοπτικές για το ρόλο της ελληνικής βιομηχανίας στα Βαλκάνια: ΣΕΒ –ΣΒΒΕ», Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στον περιφερειακό σχεδιασμό. Πρακτικά 2ου Συνεδρίου της Regional Science Association (ελληνικό Τμήμα), σσ. 198-218.

13. 1995. Βαίου Ντ., Λαμπριανίδης Λ., Μαντουβάλου Μ., Χαστάογλου Β. και Χατζημιχάλης Κ. “Ιntroduction” και «Επιμέλεια» σε Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: Geographies of integration, geographies of inequality in Europe after Maastricht, Αthens/Thessaloniki, σσ. 7-13.

14. 1994. Κατσίκας Η., Λαμπριανίδης Λ. «Πληθυσμιακές μετακινήσεις στο εσωτερικό της υπαίθρου και η τάση για δημιουργία μεσαίου μεγέθους αστικών κέντρων». Πρακτικά 4ου Συνεδρίου Ιδρύματος Σ. Καράγιωργα, Αθήνα, σσ. 490-501.

15. 1993. Λαμπριανίδης Λ. «Ευελιξία στην οργάνωση των οικονομικών διαδικασιών και οργάνωση του αστικού και περιφερειακού χώρου». Πρακτικά Συνεδρίου με θέμα: Δημόσιες πολιτικές που σχετίζονται με την περιφερειακή ανάπτυξη, το περιβάλλον και τη χωροταξία, ΙΔΕ, Σάμος, 9-11.6.1993.

16. 1993. Καλογήρου Ν., Λαμπριανίδης Λ., Καραγιάννη Στ. «Αναγκαιότητα τομών στη νομοθεσία κινήτρων περιφερειακής ανάπτυξης της βιομηχανίας». Πρακτικά Συνεδρίου με θέμα: Δημόσιες πολιτικές που σχετίζονται με την περιφερειακή ανάπτυξη, το περιβάλλον και τη χωροταξία, ΙΔΕ, Σάμος, 9-11.6.1993.

17. 1989. Καλογήρου Ν., Λαμπριανίδης Λ., Καραγιάννη Στ. «Αξιολόγηση των κινήτρων περιφερειακής ανάπτυξης: Επιπτώσεις στη χωροθέτηση της βιομηχανίας σε τρείς νομούς της Β. Ελλάδας». Πρακτικά Β' Συνεδρίου ΤΕΕ για τη βιομηχανία: Προοπτικές της ελληνικής βιομηχανίας, τ. Α', σσ. 213-227.

18. 1985. Labrianidis L. “Location of industrial plants as a means to fight labour militancy”. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: Spatial Structures and Social Process. Πόλη και Περιφέρεια.

 

6. στ Επιμέλεια Πρακτικών Συνεδρίων

2001. Λαμπριανίδης Λ. Οικονομική Ιστορία της Θεσσαλονίκης: ο ρόλος της ως περιφερειακό κέντρο της Νότιας Ευρώπης, Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, Θεσσαλονίκη.

 

6.ζ. Βιβλιοκριτικές

1. 2019 (υπο έκδοση) Λαμπριανίδης Λ. «Κ. Χατζημιχάλη Τοπία της κρίσης στην νότια Ευρώπη», Σύγχρονα Θέματα, τ. 145

2. 2009 Λαμπριανίδης Λ. «Πρόσθεση όχι αφαίρεση πολλαπλασιασμός όχι διαίρεση»: Η μεταρρυθμιστική παρέμβαση στην εκπαίδευση της μειονότητας της Θράκης, Αθήνα, Μεταίχμιο 2008. Σύγχρονα Θέματα

3. 2005. Labrianidis L. “Smith A.L. (ed.) Europe’s invisible migrants”, Journal of International Migration and Integration, vol. 6(1), pp. 165-167.

4. 1996. Λαμπριανίδης Λ. «Παναγιωτάτου Ε. κ.ά. Μελέτη και έρευνα προβλημάτων δυσλειτουργίας των ΜΜΕ σε σχέση με την πολεοδομική οργάνωση (1988) και Χώρος και παραγωγική διαδικασία εξέλιξη της προβληματικής (1995)», Τόπος, τ. 11, σσ. 157-161.

5. 1994. Λαμπριανίδης Λ. «Ν. Κομνηνός 1993. Τεχνοπόλεις και στρατηγικές ανάπτυξης στην Ευρώπη. Gutenberg, Αθήνα», Τόπος, τ. 7, σσ. 223-227.

 

 

7. ΕΡΕΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

7.α.  Ερευνητικά Προγράμματα

10.α.1.Επιστημονικός υπεύθυνος ερευνών

1. 2015-2016 Outward Migration from Greece during the Crisis, Research Project financed  by LSE (budget: 12,000 Euros)

2. 2012-2015. Το ανθρώπινο δυναμικό ως βασική συνιστώσα της αναπτυξιακής δυναμικής και διαφοροποίησης των περιοχών: Η περίπτωση της Ελλάδας. Χρηματοδότηση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» - Υπουργείο Παιδείας (Πράξη: ΘΑΛΗΣ προϋπολογισμός: 600.000 ευρώ).

3. 2004-2006. The moving frontier: the changing geography of production in labour intensive industries Financed by European Commission 6th Framework programme, (priority 7 citizens and governance in a knowledge based society http://afroditi.uom.gr/move/ (προϋπολογισμός: 600.000 ευρώ).

4. 2000—2002. The future of Europe’s Rural Periphery: the role of entrepreneurship in responding to employment problems and social marginalisation”. (Ferrao J., Herdzina K., Kalantaridis C., Piacescki B., Smallbone D.,) Financed by European Commission 5th Framework programme) http://afroditi.uom.gr/ferp/  (προϋπολογισμός: 600.000 ευρώ).

5. 2000—2002. Rural entrepreneurship and employment in Transition (Russia, Ukraine). (Kalantaridis C., Kalugina Z. Makhmutov A., Pityoulych M.). Financed by INTAS http://afroditi.uom.gr/ruret/ (προϋπολογισμός: 120.000 ευρώ).

6. 2000. Ο ρόλος των σύγχρονων μεταναστών από τις χώρες ΚΑΕ στην οικονομία της Θεσσαλονίκης, Συνεργασία με Λυμπεράκη Α., Χατζηπροκοπίου Π. και Brahimi B. .Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ενωση (πρόγραμμα INTEMIGRA- INTERREG IIC – CADSES) /Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας

7. 2000. Καταγραφή των επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων Βουλγαρία, Συνεργασία με Καλογερέση Θ και Αργυρόπουλο Σ. Χρηματοδότηση ΔΙΠΕΚ

8. 2000 Στατιστικά δεδομένα των Αλβανών μεταναστών στη Θεσσαλονίκη, Συνεργασία με Brahimi B. .Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ενωση (πρόγραμμα INTEMIGRA - INTERREG IIC – CADSES) /Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας ).

9. 1999-2000 Συγκριτική ανάλυση των οικονομικών συνθηκών στις Χριστιανικές – και Πομακικές – Μουσουλμανικές κοινότητες των ορεινών περιοχών των νομών Ροδόπης και Ξάνθης, Συνεργασία με Καλογερέσης Θ. Χρηματοδότηση Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

10. 1998-1999 Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης νομού Ροδόπης. Συνεργασία με Ακριβοπούλου Λ. Χρηματοδότηση Αναπτυξιακή Ροδόπης/ Planet.

11. 1997-98. Εκ των υστέρων εκτίμηση μακροοικονομικών επιπτώσεων της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης -Θεσσαλονίκη 1997. Συνεργασία με Κατσίκας Ηλ. και Ιωάννου Δ. Χρηματοδότηση Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Θεσσαλονίκη ‘97 - Ευρωσύμβουλοι.

12. 1997. Η ελληνική βιομηχανία και οι εξελίξεις στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη: δυνατότητες και προκλήσεις Συνεργασία με Καλανταρίδης Χρ., Καραγιάννη Στ., Κατσίκας Η., Κουρτέσης Α. Χρηματοδότηση ΥΒΕΤ, τόμοι 2, σσ. 446.

13. 1996-98 Οι οικονομικές επιπτώσεις για την ανάπτυξη της Ελλάδας και ειδικότερα της Β. Ελλάδας από το άνοιγμα των ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια. Συνεργασία με Ζήκος Σπ., Καραγιάννη Στ., Κατσίκας Η., Κουρτέσης Αρ., Μαυρουδέας Στ. Χρηματοδότηση ΓΓΕT -ΠΕΝΕΔ 1994.

14. 1996. Κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα στους νομούς Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης. Συνεργασία με Ανδριά Γ., Καραγιάννη Στ, Λινάρδο-Ρυλμόν Π. Χρηματοδότηση Υπουργείο Βιομηχανίας - Ερευνας και Τεχνολογίας -ΥΒΕΤ τόμος 1 σσ. 119

 

7.α.2.Μέλος ερευνητικών ομάδων

15. 2013 Γεωργίου Μ., Πασχάλη Ηλ., Παπαταξιάρχης Α., Πεχλιβάνος Μ., Μπάμη Ν., Λαμπριανίδης Λ. Νέα ελληνική μετανάστευση στη Γερμανία σε περίοδο κρίσης: το κοινωνικό και πολιτισμικό κεφάλαιο στη διαδικασία μετανάστευσης και ένταξης ΙΚΥDA

16. 2012 Παπαταξιάρχης Α., Μπελλας Χρ., Λαμπριανίδης Λ. κ.ά….. 2012- Εκπόνηση έρευνας για τη διερεύνηση του πρoφίλ των νομίμως διαμενόντων στην Ελλάδα υπηκόων τρίτων χωρών που εργάζονται ως οικιακό προσωπικό και συγκριτική μελέτη των μοντέλων θεσμικής διαχείρισης του στα κράτη μέλη της ΕΕ Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών

17. 2011 Restructuring in SME’s coordinated by D. Smallbone University of Kingston, Funded by European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

18. 2008-12. M. L. Fonseca (Επιστημ. Υπεύθυνος) FLUL- University of Lisbon Portugal,  “Generating Interethnic Tolerance and Neighbourhood Integration in European Urban Spaces (Geitonies)”, (http://geitonies.fl.ul.pt/),  P. Lindo IMES- University of Amsterdam The Netherlands; Josef Kohlbacher ISR- Austrian Academy of Science Austria; J. Gonzalez University of Deusto Spain, Labrianidis L. RDPRU- University of Macedonia Greece, A. Grzymała-Kazłowska CMR- University of Warsaw, Poland. Χρηματοδότηση Δ/νση Ερευνας Ευρωπαϊκής Επιτροπής (7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο STRΕP).

19. 2006. «Επιπτώσεις για τις θέσεις εργασίας και τις ειδικότητες των εργαζομένων, σημαντικών δομικών αλλαγών στις συνθήκες άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα», ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΕΜΠΑΠ Χρηματοδότηση ΥΠΑΝ.

20. 2006. Smallbone D. (Co-ordinator), Welter, Rogut A., Labrianidis L., Liuhto, Todorov, Venesaar “Challenges and Prospects of Cross Border Co-operation in the Context of EU Enlargement” (CBCED), Χρηματοδότηση Δ/νση Ερευνας Ευρωπαϊκής Επιτροπής (6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο STRΕP).

21. 2004. Παπαταξιάρχης Α., Λαμπριανίδης Λ. Τοπάλη Π., κ.ά. Φύλο, οικιακή εργασία και εθνοτική ταυτότητα: η διαπολιτισμική συγκρότηση του οικιακού χώρου στην Ελλάδα, Πυθαγόρας, ΥΠΕΠΘ.

22. 2004. Καυκαλάς Γ., Φουτάκης Δ., Αγγελίδης Π., Καιρίδης Δ., Κουτσουπιάς Ν., Λαμπριανίδης Λ. και Τσιακίρης Σ., Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Κεντρική Μακεδονία¨: Οικονομικός Χώρος της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ.

23. 2002-2005. Bengs C. (Co-ordinator), Davoudi S., Marques da Costa E., Labrianidis L., Zonnevelt W., Prezioso M., Robert J. and Spehl H. Urban – rural relations in Europe, Financed by the ESPON 2006 Programme.

24. 2002-2005. Mitchley J. (Co-ordinator), Pantis J., Labrianidis L., Halada L., Marty P., Partidario M., Hunziker M, Olsson G., Røenningen K. and Mitchell R. Scenarios for reconciling biodiversity conservation with declining agricultural use in the mountains of Europe (BIOSCENE), ΕU Shared Cost RTD, EVK2-2001-00354, EESD-ESD-3, EESD-2000-2.3.2 http://www.bioscene.co.uk/

25. 1998-99. Studies on young entrepreneurs, women entrepreneurs, co-entrepreneurs and entrepreneurs from ethnic minorities (Smallbone D., Johnson St.). Financed by European Commission DGXXVI

26. 1998-99. European Space and Territorial Integration Alternatives. Spatial Development strategies and policy integration for the South East Europe (Kafkalas Gr.-Scientific Coordinator-, Getimis P., Geshev G., Spiridonova J. and Cooke Ph.) Χρηματοδότηση ΥΠΕΧΩΔΕ

27. 1998- 99. Πρόγραμμα αξιολόγησης επιπτώσεων των πολιτικών της ΕΕ στα νησιά του Αιγαίου (Κοκκώσης Χ. -Επιστημ. Υπεύθυνος-, Χιώτης Γ., Μαραβέγια Ν. κ.ά.). Χρηματοδότηση Υπ. Αιγαίου.

28. 1997-99. Post Fordist regional development strategies in Europe, (επιστ. Υπεύθ. B. Morgan University of Glamorgan). Χρηματοδότηση E.E.-Socrates Action 1.

29. 1996-98. Χωρικές επιπτώσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών. Συνεργασία με Καυκαλάς Γρ., Ανδρικοπούλου Ελ., Ιωακειμίδης Π., Κομνηνός Ν., Κουρτέσης Αρ. Χρηματοδότηση ΥΠΕΧΩΔΕ 1996.

30. 1996-98. Internationalisation, inter-firm linkages and SME development in central and eastern Europe. Συνεργασία με D. Smallbone,. Β. Piacecki, A. Damyanov, U. Venessar. Χρηματοδότηση Ε.Ε. -Phare ACE programme 1995 .

31. 1996. Ατυπες μορφές βιομηχανικής παραγωγής και αστικός χώρος στο Π.Σ. Πρωτευούσης. Συνεργασία με Βαίου Ντ., Γεωργίου Ζ., Γολέμης Μπ., Χατζημιχάλη Κ. και Χρονάκη Ζ. Χρηματοδότηση ΓΓΕΤ -ΠΕΝΕΔ, τόμος 1 σσ. 244

32. 1996. “Ανάλυση του περιφερειακού παραγωγικού συστήματος Κ. Μακεδονίας“. Κεφάλαιο στην έρευνα: Περιφερειακό Τεχνολογικό Πρόγραμμα Κ. Μακεδονίας. Επιστημονικός υπεύθυνος Ν. Κομνηνός. Χρηματοδότηση Ε.Ε. τόμοι 4, σσ. 534

33. 1996 -98. Δίκτυο ερευνητών για την κατάρτιση και την απασχόληση Συνεργασία με Χασσίδ Ι., Κώττης Γ., Παπαγιαννάκης Λ., Λουκάκης Π., Στεφανής Β., Βερναρδάκης Ν., Λίτινας Ν., Κουτρουμπή Ι. και Βασιλού-Παπαγεωργίου Β. Χρηματοδότηση ΓΓΕΤ 1995.

34. 1995. Χωροταξική διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος από τη συγκέντρωση βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε παράκτιες περιοχές. Συνεργασία με Καυκαλάς Γρ., Ανδρικοπούλου Ελ., Καλλιδοπούλου Β., Λαγόπουλος Αλ., Φουτάκης Δ. κ.ά. Χρηματοδότηση ΥΠΕΧΩΔΕ. Τόμος 1 (mimeo) σσ. 236

35. 1995. Μελέτη ανάπτυξης του αγροτικού τουρισμού στις ορεινές κοινότητες της επαρχίας Παιονίας. Συνεργασία με Ιακωβίδου Ο., Ανανίκας Λ., Βαλαβανίδου Α., Καζακλής Αγ., Καζάνα Β., Μπάρκα Α. Χρηματοδότηση Interreg I. Τόμος 1 (mimeo) σσ. 197

36. 1994. «Μελέτη περίπτωσης για την Ελλάδα», Βιβλίο περιορισμένης κυκλοφορίας. Poverty III Local development strategies in economically disintegrated areas, EEC. (επιστημ. υπεύθυνος F. Moulaert). Χρηματοδότηση Ε.Ο.Κ. European Commission DG for Εmployment, Industrial Relations and Social affairs. Social Papers. σσ. 116.

37. 1994. “Η Θεσσαλονίκη στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό και Βαλκανικό χώρο“. Κεφάλαιο στην έρευνα: Η Θεσσαλονίκη στον 21ο αιώνα. Ανάπτυξη-Περιβάλλον-Πολιτισμός. Συνεργασία με Παπαμίχος Ν., Χατζημιχάλης Κ., Χαστάογλου Β. κ.ά. Χρηματοδότηση Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης. Τόμοι 3 (mimeo) σσ. 300

38. 1993. «Κίνητρα ανάπτυξης της βιομηχανικής δραστηριότητας στην Αλβανία». Συνεργασία με Στ. Καραγιάννη. Κεφάλαιο στην έρευνα: Μετάβαση της αλβανικής οικονομίας από το σχέδιο στην αγορά (επιστημ. υπεύθυνος Πανεθυμιτάκης). Χρηματοδότηση ΚΟΕΤ, τόμος 1 (mimeo).

39. 1992. Χωροθέτηση της βιομηχανίας στη Βόρειο Ελλάδα: επιπτώσεις από τη νομοθεσία κινήτρων. Συνεργασία Καλογήρου Ν., Καραγιάννη Στ., Παπαμίχο Ν., Τσόπογλου Στ. και Χατζημιχάλη Κ. Χρηματοδότηση ΥΧΟΠ. 2 τόμοι (mimeo).

40. 1991. Διάχυτη εκβιομηχάνιση στο Πολεοδομικό Συγκρότημα και στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης. Συνεργασία Ντ. Βαϊου, Κ. Χατζημιχάλη και Ζ. Χρονάκη. Χρηματοδότηση Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης. 4 τόμοι (mimeo). σσ. 600.

41. 1991. Development program and the local level in Greece. Υπεύθυνος έρευνας Frank Μoulaert. Ιntegrated area development and efficacy of local action. Συνεργασία με Ν. Παπαμίχο. Χρηματοδότηση Ε.Ο.Κ.

 

7.β.  Μελέτες

10.β.1 Επιστημονικός υπεύθυνος μελετών

1. 2006 Καλογερέσης Θ., Λαμπριανίδης Λ. Η καινοτομία και οι γεωγραφικές συσσωματώσεις επιχειρήσεων ως παράγοντας ανάπτυξης της οικονομίας¨η περίπτωση της βιομηχανίας ετποίμου ενδύματος στο Νομό Θεσσαλονίκης, ΙΝΕ

2. 2001 - 2002 “Ερευνα αγοράς εργασίας της Αλβανίας» Χρηματοδότηση ΟΑΕΔ. Συνεργασία με Albanian Centre for Economic and Social Studies (Barjaba, K., Βακιρτζίδης Ν., Brahimi B. Βουτυρά Ε. Eυστρατόγλου K., Kocollari A. , Leka G., Robo V., Σοφιανόπουλος Γ., Χασσίδ Ι.).

3. 2000—2001 Μελέτη προσανατολισμού των παρεμβάσεων σε σχέση με την απασχόληση στον τομέα της μεταποίησης και την υπηρεσιών στο νομό Θεσσαλονίκης, Xρηματοδότηση Υπουργείο Ανάπτυξης, Συνεργασία ΣΒΒΕ (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος), ΙΝΕ (Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ), ΜΑΚΙΝΕ (Μακεοδνικό Ινστιτούτο Εργασίας), εταιρείες Συμβούλων (Ευρωσύμβουλοι Α.Ε, Αction και Δημιουργική).

4. 1999 - 2000 Στρατηγικός σχεδιασμός Περιφεριακών και Διασυνοριακών Κέντρων Διαμετακομιστικού εμπορίου στη Δ. Μακεδονία, Συνεργασία με Σκορδίλη Σ. Χρηματοδότηση Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας/ Ευρωσύμβουλοι.

5. 1997. Μελέτη Αξιολόγησης ΠΕΠ Δ. Μακεδονία. (α. Πρόταση Μεθοδολογίας αξιολόγησης. β. Αναγνωριστική Εκθεση, γ. Ενδιάμεση Εκθεση). Χρηματοδότηση ΥΠΕΘΟ, τόμοι 3, σσ. 359

6. 1994. Διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στη νότιο Αλβανία. Χρηματοδότηση Ε.Ε., Συνεργασία με Καρατζιά Ι. και Hundhal D., INTERREG I νομού Καστοριάς, τόμος 1 (mimeo) σσ. 120

7. 1993. Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ευρύτερης Περιοχής Δήμου Εδεσσας. Χρηματοδότηση Δ. Εδεσσας. τόμοι 4 (mimeo) σσ. 896

8. 1993. Οι επιπτώσεις του Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους στην πόλη της Δράμας. Χρηματοδότηση Euroform- Δήμος Δράμας τόμος 1 (mimeo) σσ. 47

9. 1993. Διερεύνηση της χωροταξικής δομής και των επενδυτικών ευκαιριών της περιοχής Λουτρών Λουτρακίου νομού Πέλλας. Συνεργασία με Καραγιάννη Στ., Μαρτίκα-Βακιρτζή Μ., Παπαμίχος Ν., Στάμου Γ. και Τσόπογλου Στ. Χρηματοδότηση ΕΤΒΑ. Τόμος 1 (mimeo) σσ. 121.

10. 1993. Working conditions of SMEs in the border area of Northern Greece. Χρηματοδότηση Commission of the European Communities, DG XXIII, τόμος 1 (mimeo) σσ. 170

 

7.β.2 Μέλος της ομάδας μελέτης

11. 2002. Μητροπολιτική Διακυβέρνηση στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης (Συνεργασία με Καυκαλά Γ., Ανδρικοπούλου Ε., Γιαννακού Α., Πιτσάβα Μ., Παπαμίχο Ν.). Χρηματοδότηση Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

12. 2000 –2002. Σχέδιο Δράσης για το Στρατηγικό Σχεδιασμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης, Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης Συνεργασία με Καυκαλά Γρ. και Παπαμίχο Ν.  http://estia.arch.auth.gr/thessaloniki/strategic-plan/index.htm

13. 1997. Προμελέτη σκοπιμότητας βιωσιμότητας για τη δημιουργία ανοικτής αγοράς στο Δήμο Πολίχνης. Συνεργασία με Η. Κατσίκα. Χρηματοδότηση Ε.Ε. -Pacte. σσ. 39

14. 1996. Μελέτη σκοπιμότητας για την ίδρυση Κέντρου Βιομηχανικών και Αναπτυξιακών Μελετών Β. Ελλάδος. Συνεργασία με Η. Κατσίκα. Χρηματοδότηση RTP - Περιφερειακό Τεχνολογικό Πρόγραμμα Κ. Μακεδονίας σσ. 21

15. 1994. Μελέτη Στρατηγικής Ανάπτυξης νομού Πέλλας. Χρηματοδότηση νομαρχία Πέλλας. τόμος 1 (mimeo) σσ. 306

16. 1993. Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Nότιας Πιερίας. Xρηματοδότηση ΕΑΠΤΑ-Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Πιερίας. τόμοι 2 (mimeo)

17. 1993. Μελέτη Στρατηγικής Ανάπτυξης νομού Κιλκίς. Χρηματοδότηση νομαρχία Κιλκίς. τόμοι 2 (mimeo) σσ. 278

18. 1992. Διασυνοριακό πρόγραμμα ΙΝTΕRRΕG 1990-93, περιφέρειες Κ. και Δ. Μακεδονίας. Συνεργασία με Ευρωσύμβουλοι. Χρηματοδότηση ΕΕ (LACE) -ΥΠΕΘΟ. τόμοι 5 (mimeo)

19. 1987. Προκαταρκτική Εκθεση για το Πενταετές Πρόγραμμα Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Κ. Μακεδονίας. Υπουργείο Β. Ελλάδος, Θεσ/νίκη, (mimeo)

20. 1987. Έκθεση για το Πενταετές Πρόγραμμα Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 1988-1992. Ανάλυση. Νομαρχία Θεσσαλονίκης. Θεσ/νίκη (mimeo)

21. 1986. Προμελέτη Αναπτυξιακού Προγράμματος για την Επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης. Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Θεσ/νίκη (mimeo)

 

 

 

8. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά χωρίς επιστημονική επιτροπή κριτών

1. 2019  Ο ρόλος της ομογένειας στην ανάπτυξη της χώρας, Σύγχρονα Θέματα,  Τ. 143σς. 7-9

2. 2019 Establishing a Greek Diaspora Knowledge Network through “Knowledge and Partnership Bridges", L. Labrianidis, E. Sachini, N. Karampekios, sciencediplomacy.org,  03/06/19

3. 2019 Αποτελεσματική επενδυτική πολιτική για μια βιώσιμη & συμπεριληπτική ανάπτυξη, enainstitute.gr, 23/05/19

4. 2019 How "brain drain" can turn into "brain circulation", greeknewsagenda.gr,21/05/19

5. 2019 Προωθώντας την ενεργή συμμετοχή της Ελλάδας στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση, enainstitute.org, (07/03/19)

6. 2019 The importance of the Greek community abroad for Greece, greeknewsagenda.gr,24/01/19

7.  2018 Παρά τα «βάρη του παρελθόντος», προχωράμε στην ανασύνταξη της χώρας: Τι παραλάβαμε και τι κάναμε για την αναπτυξιακή πολιτική, ΧΡΟΝΟΣ # 65-66, chronos.fairead.net, (26/10/18)

8. 2017. Η εθνική αναπτυξιακή στρατηγική 2021, ΧΡΟΝΟΣ # 52, chronos.fairead.net, (18/08/17)

9. 2016 «Γέφυρες Γνώσης/ Γέφυρες Συνεργασίας»: Πρόταση για ένα δίκτυο συνεργασίας των Ελλήνων πτυχιούχων που ζουν στο εξωτερικό με την Ελλάδα. Σύγχρονα Θέματα, τ. 134-135  σσ.  55-66

10. 2004 “Delocalisation of labour intensive enterprises: An argument in favour of “triangular manufacturing” between developed countries – Greece and the Balkans” European Propsects vol. 5, pp. 14- 25.

11. 2003. «Παγκοσμιοποίηση και ανάπτυξη των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών», Ο Κόσμος της Εργασίας, τ. 24, σς. 26-31.

12. 2003 “Τα Περιφερειακά Πανεπιστήμια δεν πρέπει να Χρησιμοποιούνται ως Μέσα Περιφερειακής Πολιτικής” (Συνεργασία με Π. Γετίμη), Πανεπιστήμιο, τ. 6, σς. 66-91.

13. 2001. «The economic concequences of Greek businesses relocating to the Balkans», Defensor Pacis vol., 7, pp. 77- 88

14. 1998. “Κρίση της βιομηχανικής δραστηριότητας στη Θεσσαλονίκη: αναγκαιότητα για μια άλλη πορεία με επίκεντρο τον εργαζόμενο”, Ο Κόσμος της Εργασίας τ. 1, σσ. 23-26

15. 1998. “Long term prospects” (Το άνοιγμα των ελληνικών επιχειρήσεων στις χώρες της Κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης για να επιτύχει θα πρέπει να έχει μακροπρόθεσμο ορίζοντα και να στηρίζεται στη λογική ισότιμων σχέσεων) Balkan Review nο 2, σσ. 65-72 .

16. 1997. “H καταστροφή της φύσης μπορεί να γίνεται και με εκσυγχρονιστικό προσωπείο”, Νέα Οικολογία τ. 157, σσ. 40-42

17. 1996. “Οχι στη Διασυνοριακή Ελεύθερη Ζώνη στο Ορμένιο”, Οικονομικός Ταχυδρόμος 25.7.96 σσ. 76-78

18. 1996. “H αξιοποίηση της δυναμικής της Θεσσαλονίκης”, Αγορά χωρίς Σύνορα, τ. 1(4) σσ. 286-297.

19. 1995. Συζητητής (discussant) Πρακτικά Συνεδρίου “Περιφερειακή ανάπτυξη, χωροταξία και περιβάλλον στα πλαίσια της Ενωμένης Ευρώπης”, Οργάνωση Σύνδεσμος Ελλήνων Περιφερειολόγων και περιοδικό ΤΟΠΟΣ 15-16.12.95, Τόπος τ. 11, σσ. 206-207

20. 1995. Πάϊκο το Βουνό και οι άνθρωποι. Μέλος της ερευνητικής ομάδας. Εκδόσεις Μαρουσίδη, Θεσσαλονίκη.

21. 1995. “Πρόταση για την ίδρυση Διασυνοριακού Διαμετακομιστικού Κέντρου στο νομό Σερρών”, Οικονομικός Ταχυδρόμος 26.1.95, σσ. 57-59

22. 1994. “Δημιουργία Διασυνοριακού Διαμετακομιστικού Κέντρου στο Ν. Σερρών - μοχλός ανάπτυξης”, Πρακτικά Αναπτυξιακού Συνεδρίου Ν. Σερρών, σσ. 111-120.

23. 1994. "Η περιφερειακή πολιτική κινήτρων", Οικονομικός Ταχυδρόμος, τ. 6(2075), 10.2.94, σσ. 71-73.

24. 1994. "Η βιομηχανία κινητήρας της ανάπτυξης". Επιχειρείν, τ. 9, σσ. 20-24.

25. 1994. "Από το αίτημα για στρατόπεδα νεοσυλλέκτων στο αίτημα για περιφερειακά πανεπιστήμια," Σύγχρονα Θέματα, τ. 50-51, σσ. 99-108.

26. 1994. "Nα μην ιδρυθούν άλλα περιφερειακά πανεπιστήμια", Οικονομικός Ταχυδρόμος, τ. 36(2105), 8.9.94, σσ. 43-45.

27. 1989. "Χωρικές συνιστώσες της αναδιάρθρωσης της καπνοπαραγωγής", Πρακτικά Σεμιναρίου "Χώρος και Ιστορία", Tετρ. 2, Εισήγηση 4 σσ. 1-24, Μορφωτικό Ιδρυμα Εθνικής Tράπεζας Ελλάδας.

28. 1989. "Με αφορμή τις διαφαινόμενες νέες διευκολύνσεις για τη βιομηχανία στο νομό Αττικής", Σύγχρονα Θέματα, τ. 38, σσ. 17-21

29. 1986. "Και πάλι περί Ευρωλιμένα". Συνεργασία με Ν. Παπαμίχο. Tεχνική Ενημέρωση, τ. 38, σσ. 59-61.

30. 1986. "Αχρηστο το Χωροταξικό Θεσσαλονίκης;", Νέα Οικολογία, τ. 25, σσ. 47-51.

31. 1985. "Με αφορμή τo Ρυθμιστικό Θεσσαλονίκης". Συνεργασία με Ν. Παπαμίχο. Tεχνική Ενημέρωση, τ. 37, σσ. 53-56.

 

9. ΣΥΜΜΕTΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

9.α. Με Εισήγηση

(δεν περιλαμβάνονται αυτά που δημοσιεύθηκαν σε πρακτικά)

1. 2018 Συμμετοχή ως ειδικού στο Expert meeting for studies on Brain Drain Flow, Κομισιόν (DG Labour),  Βρυξέλλες,  10/04/2018

1. 2017  Thanis I., Ballas D., Labrianidis L.  “A regional analysis of the geography of happiness and well-being in Europe amid times of austerity,  ERSA 57th Congress "Social Progress for Resilient Regions", Groningen, 29/8 -1/9 2017

2. 2014 Labrianidis L. Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Διεθνούς Συνεδρίου «Πολιτισμός και Χώρος στα Βαλκάνια 17ος – 20ος αιώνας»,  ΠΑΜΑΚ, Θεσσαλονίκη 21-22/11/2014

3. 2014 Προεδρείο σε δυο συνεδριάσεις «Geography in an era of crisis», 10th International Congress of the Hellenic Geographical Society, Aristotelion University of Thessaloniki, 22 - 24 /10/2014

4. 2014 Kalogeresis Α., Labrianidis L.  οργάνωση panel Session  με θέμα: «Capabilities and regional development and disparities» στο Διεθνές Συνέδριο που οργανώνει η Human Development and Capability Association με θέμα «Human Development in Times of Crisis  Renegotiating social justice», Αθήνα, 2-5 Σεπτεμβρίου 2014

5. 2014 Labrianidis L., Kalogeresis A., Thanis E. and Panori N.  «Education and development through a capabilities perspective» στο Διεθνές Συνέδριο που οργανώνει η Human Development and Capability Association με θέμα «Human Development in Times of Crisis  Renegotiating social justice», Αθήνα, 2-5 Σεπτεμβρίου 2014,

6. 2014 Labrianidis L., Kalogeresis A., Ballas D. and Panori N.  «Human capital and structural change of the Greek labour market»,  European Regional Science Association (ERSA) με θέμα «Regional development & globalisation: Best practices», Saint Petersburg – Ρωσίας, 26-29 August 2014

7. 2014. Kalogeresis A, Labrianidis L., Thanis E. “Testing the links between Income Levels and SWB (human development. Happiness, QoL): The case of the Greek regions“, European Regional Science Association (ERSA) με θέμα «Regional development & globalisation: Best practices», Saint Petersburg  -Ρωσίας, 26-29 August 2014

8. 2013 The mutually reinforcing relation betweeninternational migration o fhighly skilled labour force and economic crisis, International Conference “Mobility and Employability in Europe”, Academy of Entrepreneurship, University of Macedoniai 21/11/2013 (invited speaker)

9. 2013 Tapping the diaspora’s potential Conference Greece in Transition Hellenic Innovation Forum 1st ΙInternational Conference, Organised by Europen Commission Task Force for Greece and Instute for the Study of Labor (IZA),  Eugenides Foundation 7-8 Oct. 2013  (invited speaker)

10. 2013 Η αλληλoτροφοδοτούμενη σχέση μεταξύ της διεθνούς μετανάστευσης πτυχιούχων και της οικονομικής κρίσης,  Διεθνές Συνέδριο Μένω ή φεύγω; H γλωσσομάθεια κρίσιμος παράγοντας στη λήψη της τελικής απόφασης. 26η διημερίδα ξενόγλωσσης εκπαίδευσης PALSO, Μακεδονία Παλλάς  29-30/8/2013 (invited speaker)

11. 2013 The mutually reinforcing relation between international migration of highly-educated labour force and economic crisis: The case of Greece  International Conference University College Cork 27 September 2013 (invited speaker

12. 2013  Brain drain, Οργάνωση  Goethe Institute Αθήνα 16/9/2013  (invited speaker) ανάρτηση εισήγησης στο  website  Ιδρύματος Μποδοσάκη

13. 2012. «Η νέα μετανάστευση των Ελλήνων», Ημερίδα στην οποία μίλησαν και οι Κεχριώτης Β., Ματσαγγάνης Μ. και Παγουλάτος Γ., Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Αθήνα, 25 Απριλίου (invited speaker)

14. Λαμπριανίδη Λ.: 2012  «Η πορεία οικονομικής ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης από τη δεκαετία του ’90 μέχρι σήμερα:  προϋποθέσεις για μια δυναμική πορεία προς τα εμπρός», Θεματική ενότητα: Πόλη, αρχιτεκτονική και καθημερινή ζωή, Υπεύθυνη ενότητας: Σ. Λαδά,  Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Δήμου Θεσσαλονίκης, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 30/4/2012 (invited speaker)

15. Λαμπριανίδη Λ.: 2012 Θεσσαλονίκη και Βαλκάνια την τελευταία 20ετία: εισροή μεταναστών και εκροή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, Θεματική ενότητα: Βαλκάνια-Μέση Ανατολή: Θεσσαλονίκη σταυροδρόμι πολιτισμών, Υπεύθυνη ενότητας: Φ. Τσιμπιρίδου,  Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Δήμου Θεσσαλονίκης, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 23/5/2012  (invited speaker)

16. 2011. Παρουσίασα το βιβλίο μου «Επενδύοντας στη φυγή», στο πλαίσιο του debate με θέμα "Το δίλημμα 'Μένω ή Φεύγω' των πρόθυμων και ικανών νέων Ελλήνων". Στο debate συμμετείχαν οι: Χ. Παπαδημητρίου, Σ. Καλύβας, Γ. Φαρμάκης, Α. Δοξιάδης, Κ. Πιερρακάκης, και Α. Δοξιάδης. Διοργάνωση Intelligence Squared Greece, 6 Ιουλίου 2011, Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», Αθήνα  (invited speaker)

17. 2011. «Επενδύοντας στη φυγή», Στο Συνέδριο Περιφερειακή Ανάπτυξη και Οικονομική Κρίση: Διεθνής Εμπειρία και Ελλάδα» της Ελληνικής Εταιρίας Περιφερειακής Ανάπτυξης (European Regional Science Association –Gr), Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθήνα, 6-7 Μαΐου  (invited speaker)

18. 2011. «Η διαρροή επιστημόνων από την Ελλάδα την εποχή της παγκοσμιοποίησης», Διεθνές Συνέδριο Παιδαγωγική Πολιτισμός , Πολιτικές, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 9-10 Σεπτεμβρίου  (invited speaker)

19. 2011. Εκπαίδευση και ανάπτυξη Forum Greece 2010, Goethe Institut, Αθήνα 24 Σεπτεμβρίου (invited speaker)

20. 2011. «Επενδύοντας στη φυγή»,4ο Διεθνές Συνέδριο της Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής με θέμα «Ο ρόλος της κοινωνικής πολιτικής σήμερα: Κριτικές προσεγγίσεις και προκλήσεις», Αθήνα 10 και-11 Νοεμβρίου 2011

21. 2010. “Brain-Drain from Greece undermines the country’s development prospects”, 8th European Urban & Regional Studies (EURS) Conference με τίτλο “Repositioning of Europe in an era of global transformation”, 15-17 Σεπτεμβρίου, Βιέννη – Αυστρία.

22. 2010 Παρουσίαση της έρευνας στο Forum της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (Πα.Δ.Ε.Ε./W.H.I.A.) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με θέμα "The Greek diaspora and how it can support Greece's Economy Recovery" (14/07/2010). (invited speaker)

23. 2010. “The Border as an Opportunity: ‘Local Delocalization’ of economic activities across the Balkan Borders”, Association for Borderland Studies (ABS) με τίλο “The Multifaceted Economic & Political Geographies of Internal & External EU Borders”, 22-23 Σεπτεμβρίου, Βέροια.

24. 2010. “The changing geography of production in Europe: Delocalization to other continents as well as "local delocalization" across borders”, Keynote Speaker 2ου επιστημονικού συνεδρίου με τίτλο "The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world", 7-9 May Greece EBEEC

25. 2010. «Μετεγκατάσταση ελληνικών επιχειρήσεων στις γειτονικές χώρες (local delocalisation)», Ημερίδα ΤΕΕ «Ελληνική Βιομηχανία προς την Οικονομία της Γνώσης: Συμπεράσματα και προτάσεις του 3ου Συνεδρίου», Αθήνα 11/2/2010.

26. 2007. “Μετανάστευση και κοινωνική αλλαγή στη Θεσσαλονίκη: Επιχειρηματικότητα μεταναστών”. Συνεργασία με Π. Χατζηπροκοπίου. Εισήγηση στο 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο στην ενότητα: “Η ανθρωπογεωγραφία της μετανάστευσης και το ζήτημα της ένταξης των μεταναστών στις κοινωνίες υποδοχής”, Αθήνα, 04-06/10/2007.

27. 2007. “Ζώντας δίπλα στη μετάβαση: ο ρόλος της εγγύτητας στις ροές επενδύσεων μεταξύ αναπτυγμένων οικονομιών και οικονομιών σε μετάβαση”. Εισήγηση στο 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο στην ενότητα: “Η ανθρωπογεωγραφία της μετανάστευσης και το ζήτημα της ένταξης των μεταναστών στις κοινωνίες υποδοχής”, Αθήνα, 04-06/10/2007.

28. 2007. “Living next to the transition: the role of cultural and geographical proximity in flows of FDI, migration and trade between transition and developed economies”. Συνεργασία με A. Kalogeressis. Εισήγηση στο Second Global Conference on Economic Geography, Πεκίνο, 25-28/06/2007.

29. 2007. “Living next to the transition: Delocalisation of labour intensive activities in a globalised world”. Εισήγηση στο International Conference με θέμα: “Seminars of the Aegean”, Κρήτη, 28/08-01/09/2007.

30. 2007. “Impacts of delocalisation on European labour intensive firms”. Συνεργασία με A. Kalogeressis. Εισήγηση στο International Conference με θέμα: “Delocalisation of labour intensive industries, Κρακοβία, 12-14/04/2007.

31. 2007. “Delocalisation and development in Europe: Conceptual issues and empirical findings”. Συνεργασία με A. Kalogeressis. Εισήγηση στο International Conference με θέμα: “Delocalisation of labour intensive industries, Κρακοβία, 12-14/04/2007.

32. 2007. “An assessment of the failure to internationalize: a comparison of Greece with the late transition countries”. Συνεργασία με A. Kalogeressis. Εισήγηση στο Second Global Conference on Economic Geography, Πεκίνο, 25-28/06/2007.

33. 2006. “Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων έντασης εργασίας σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία: προοπτικές για μικρές αναπτυγμένες χώρες”, Εισήγηση στο Συνέδριο ΤΕΕ με θέμα: “Ελληνική Βιομηχανία: προς την Οικονομία της γνώσης”, Αθήνα, 03-05/07/2006.

34. 2006. “Η αμφίσημη σχέση της Ελλάδας με τις χώρες της Βαλκανικής: Εισροή μεταναστών στην Ελλάδα και η φυγή επιχειρήσεων έντασης εργασίας – οι δυο όψεις του Ιανού», Εισήγηση στο Συνέδριο με θέμα: “Οι κοινωνικές επιστήμες σήμερα”, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, 31/03-02/04/2006.

35. 2006. “Transborder clusters as a means to enhance competitiveness: the transformation of a quasi cluster in N. Greece to a quasi cluster that embraces Southern Balkans”, Εισήγηση στο DIME-LIFE Conference, Αθήνα, 30/11-01/12/2006.

36. 2005. “The pros and cons of Greek Foreign Direct Investments”, Εισήγηση στα LSE Hellenic Observatory Research Seminars, 15/03/2005.

37. 2004. “Το μέλλον της ευρωπαϊκής υπαίθρου”, Εισήγηση στη Διημερίδα με θέμα: “Χώρος και Οικονομία”, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο, 07-08/05/2004.

38. 2004. “Το μέλλον της ευρωπαϊκής υπαίθρου, η περίπτωση της Ελλάδας”, Εισήγηση στην Ημερίδα με θέμα: “Χωροταξία και Ανάπτυξη, για την Ημαθία του μέλλοντος” που οργάνωσε το ΤΕΕ Κ. Μακεδονίας, Βέροια, 19/06/2004.

39. 2004. “Θεσσαλονίκη: Η κρίση του παραγωγικού συστήματος και οι προτάσεις των εργαζομένων για το αναπτυξιακό μοντέλο”. Κεντρική Εισήγηση στο συνέδριο που οργάνωσε η ΓΣΕΕ και ΕΚΘ, Ηλέκτρα Παλλάς, Θεσσαλονίκη, 09/09/2004.

40. 2004. “The future of Europe’s rural peripheries”, Εισήγηση στο International Conference με θέμα: “Europe at the Margins” που οργάνωσε το Regional Studies Association, Angers (Γαλλία), 15-16/04/2004.

41. 2004. “Local Products as a means to facilitate the development of Less Favoured Areas of the European countryside”, Εισήγηση στο συνέδριο με θέμα: “Globalisation, Risks and resistance”, XI World Conference of Rural Sociology, Trondheim (Νορβηγία), 25-30/07/2004.

42. 2004. “Albanian return migrants do not reinforce spatial concentration within the country”. Συνεργασία με Brahimi- Kazazi B. Εισήγηση στο συνέδριο με θέμα: “New Perspectives on Albanian Migration and Development” που οργάνωσε το Sussex Centre for Migration Research, Korce (Αλβανία), 16-17/09/2004.

43. 2003. “Τοπικά προϊόντα ως ένα μέσο για την υποβοήθηση της ανάπτυξης των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών της Ευρωπαϊκής υπαίθρου”, Εισήγηση στο συνέδριο με θέμα: “Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές και Στρατηγικές Ανάπτυξης”, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, 20-23/11/2003.

44. 2003. “Παγκοσμιοποίηση και ανάπτυξη των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών”, Εισήγηση στην Ημερίδα που οργάνωσε η ΓΣΕΕ- ΕΚΘ με θέμα: “Παγκοσμιοποίηση και Κοινωνική Ευρώπη”, Συνεδριακό Κέντρο Ι. Βελλίδης, Θεσσαλονίκη, 21/06/2003.

45. 2003. “Mirror forces of attraction: Albanian migrants’ profile in Greece and Italy”. Συνεργασία με Α. Lyberaki. Εισήγηση στο International Conference Seminars των Aegean Rethinking Radical Spatial Approaches, Νάξος, 08-14/09/2003.

46. 2003. “Entrepreneurship in rural peripheral areas in Europe”, Εισήγηση στο International Conference με θέμα: “Small firms strategy for innovation and regional problems”, Algarve (Πορτογαλία), 4-05/12/2003.

47. 2003. “Albanian returning labour migrants from Greece and Italy”. Συνεργασία με Ε. Voutira. Εισήγηση στο Oxford University Balkan Society Conference με θέμα: “Border Crossing in the Balkans”, Οξφόρδη, 17-18/05/2003.

48. 2002. “Παραγωγικό Σύστημα και Ανταγωνιστικότητα” στο πλαίσιο υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου για τη βιώσιμη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, Συνεδριακό Κέντρο Ι. Βελλίδης, Θεσσαλονίκη, 16/02/2002.

49. 2001 “Delocalisation of labour intensive industries: an argument in favour of triangular manufacturing’ between developed countries-Greece-Balkans”, Εισήγηση στο International Conference με θέμα: “Restructuring stability and development in South Eastern Europe” που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας –South and East European Development Center, Βόλος, 01-03/06/2001.

50. 2000. “Greek trade relations with the Balkans in the 1990’s”, Εισήγηση στο International Conference με θέμα: “Recent developments and problems in the transition economies” που οργάνωσε η Association of South Eastern Europe Economic Universities, Θεσσαλονίκη, 24-27/05/2000.

51. 1998. “Internationalisation and SME development in Poland, Bulgaria and the Baltic states”. Συνεργασία με B. Piasecki, D. Smallbone, K. Todorov, U. Venesaar. Εισήγηση στο International Conference του European Council for Small Business με θέμα: “SMEs and SME Policy in Central & Eastern European Economies”, Βουδαπέστη, 02-04/04/1998.

52. 1997. “The Future Prospects of Rural Areas in the Countries of Southern Europe”, Εισήγηση στο International Conference με θέμα: “Towards the Millennium: managing change in the European countryside” που οργάνωσε το Παν/μιο Μακεδονίας και το University of Luton, 28-29/11/1997.

53. 1997. “Forms and segments of work in rural Greece: a Chayanovian approach”. Συνεργασία με C. Kalantaridis. Εισήγηση στο XVII International Conference της European Society for Rural Sociology με θέμα: “Local responses to global integration”, Κρήτη, 25-29/08/1997.

54. 1996. “The external borders of the EU are abolished; the borders within a member state (Greece) remain. Εισήγηση στο International Conference του περιοδικού European Urban and Regional Studies με θέμα: “A changing Europe in a changing world: Urban and regional issues”, Exeter, 11-14/04/1996.

55. 1995. “Περιφερειακά πανεπιστήμια στην Ελλάδα: επιτακτική η ανάγκη χωρικής αναδίπλωσής τους”, Εισήγηση στην Hμερίδα που οργάνωσε η Διεθνής Ένωση Αρχιτεκτόνων UIA με θέμα: “Χώροι εκπαίδευσης και πολιτισμού”, Πάτρα, 20/10/1995.

56. 1995. “The opening of the Balkan market leads to mass unemployment in Greece”. Εισήγηση στο International Conference της Regional Studies Association με θέμα: “Regional Futures”, Gothenburg (Σουηδία), 06-09/05/1995.

57. 1994. “Η διδασκαλία της Γεωγραφίας στα ελληνικά πανεπιστήμια”. Εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο Ιδρύματος Σ. Καράγιωργα με θέμα: Γεωγραφία και Γεωγραφική Εκπαίδευση στην Ελλάδα, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 17/12/1994. Συμμετοχή μετά από πρόσκληση.

58. 1994. “Aspects of poverty in an urban area in Greece: the case of Sykies”. Εισήγηση στο International Conference που οργάνωσε η ερευνητική Ομάδα Poverty ΙΙΙ, Mazamet (Γαλλία), 14-16/04/1994.

59. 1993. “Regional policies in the ‘80s in Greece: policies that are used to attain political support”. Εισήγηση στο International Conference που οργάνωσε το University of Durham - Centre for European Studies με θέμα: “New Tendencies on Urban and Regional Development in Europe”, Durham, 29-31/03/1993.

60. 1992. “Φασόν νέα μορφή εργασίας ή παλιά μορφή εκμετάλλευσης”. Σε συνεργασία. Εισήγηση στο International Conference που οργάνωσε το Εuropean Women’s Network (EU), Αθήνα, 22-23/05/1992.

61. 1992. “Subcontracting relations in manufacturing and local development policies in Greece”. Εισήγηση στο International Conference που οργάνωσε το Universita di Cagliari Centro Studi di Relazioni Industriali με θέμα: “Politica del lavoro e sviluppo locale nei paesi dell' Europa mediterranea”. Συμμετοχή μετά από πρόσκληση .

62. 1991. “University multipliers: the economic impact of three peripheral universities in Greece”. Εισήγηση στο International Conference της Regional Studies Αssociation με θέμα: “An enlarged Europe: regions in competition?”, Porto Carras, Χαλκιδική 22-25/09/1991.

63. 1991. “Diffused industrialization: policy questions for the single market”. Σε συνεργασία. Εισήγηση στο International Conference που οργάνωσε το ΑΠΘ και το ΕΜΠ με θέμα: “Undefended cities and regions facing the new European order”, Λήμνος, 27/08-01/09/1991.

64. 1987. “Ρroblems in the industrialization of a rural area in Greece”. Εισήγηση που παρουσιάστηκε στο International Conference του Ιnstitute of Βritish Geographers, Portsmouth, 06-09/01/1987.

65. 1985. “Location of industrial plants as a means to fight labour militancy”. Εισήγηση στο International Conference που οργανώθηκε από το περιοδικό Πόλη και Περιφέρεια με θέμα: “Spatial structures and social process”, Μυτιλήνη.

 

9.β. Ως Συζητητής / Πρόεδρος Συνεδρίασης

1. 2019 Συμμετοχή στην παρουσίαση βιβλίου «Τοπία της κρίσης στη Νότια Ευρώπη» του Κωστή Χατζημιχάλη, Polis Art Café, Στοά Πεσμαζόγλου, Αθήνα, 26/02/19

2. 2014. Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Διεθνούς Συνεδρίου «Πολιτισμός και Χώρος στα Βαλκάνια 17ος – 20ος αιώνας»,  ΠΑΜΑΚ, Θεσσαλονίκη 21-22/11/2014

3. 2014. Προεδρείο σε 2 συνεδριάσεις «Geography in an era of crisis», 10th International Congress of the Hellenic Geographical Society, Aristotelion University of Thessaloniki, 22 - 24 /10/2014

4. 2011. Προεδρείο στη Συνεδρία «Ύπαιθρος χώρος και κρίση» Στο Συνέδριο Περιφερειακή Ανάπτυξη και Οικονομική Κρίση: Διεθνής Εμπειρία και Ελλάδα» της Ελληνικής Εταιρίας Περιφερειακής Ανάπτυξης (European Regional Science Association –Gr), Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθήνα, 6-7 Μαΐου

5. 2004. Πρόεδρος συνεδρίας, New Perpsectives on Albanian Migration and Development, Organised by Sussex Centre for Migration research, Korce Albania, 16-17/9/2004.

6. 2004. Πρόεδρος συνεδρίας, International Conference Europe at the Margins, Regional Studies Association, Angers France, 15-16/4/2004

7. 2003 Πρόεδρος συνεδρίας, International Conference Small firms strategy for innovation and regional problems, Algarve, Portugal 4-5/12/2003.

8. 2001. Πρόεδρος συνεδρίας «Economic and stabilisation policies». ”International Conference με θέμα: Restructuring stability and development in SouthEastern Europe, University of Thessaly –South and East European Development Center, Volos 1-3 June.

9. 2000. Πρόεδρος συνεδρίας «Οικονομική ανάπτυξη πόλεων: η διεθνής εμπειρία» Διεθνές Συνέδριο Οικονομική Ιστορία της Θεσσαλονίκης. Ο ρόλος της ως περιφερειακό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, Θεσσαλονίκη 20-21 Μαρτίου.

10. 1998. Πρόεδρος Συνεδρίας της Διημερίδας «Από την ανεργία στο νέιο-ναζισμό», Θεσσαλονίκη, 17-18/9/1998.

11. 1997. Πρόεδρος της κεντρικής συνεδρίασης Διημερίδας του Μακεδονικού Ινστιτούτου Εργασίας «Η εργασία στην Ευρώπη στα τέλη του 20ου αιώνα», Θεσ/νίκη 9-10.5.97.

12. 1995. Συζητητής (discussant) Συνέδριο Οργάνωση Σύνδεσμος Ελλήνων Περιφερειολόγων και περιοδικό Τόπος με θέμα: Περιφερειακή ανάπτυξη, χωροταξία και περιβάλλον στα πλαίσια της Ενωμένης Ευρώπης 15-16.12.95

13. 1995. Πρόεδρος σε workshop. 3ο Συνέδριο της Regional Science Association (ελληνικό Τμήμα), Ο ρόλος της Β. Ελλάδας προς την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Θεσσαλονίκη 28-30.4.95.

14. 1993. Chairman σε workshop Διεθνούς Συνεδρίου ΑΠΘ-ΕΜΠ "Geographies of integration - Geographies of inequality in a post-Maastricht Europe", Ερμούπολη, 30.8-5.9.93.

15. 1991. Chairman σε workshop στo Διεθνές Συνέδριο της Regional Studies Αssociation "An enlarged Europe: regions in competition?", Χαλκιδική 22-25.9.91.

 

10. ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

10.α.     Μέλος Συντακτικών Επιτροπών

1. 2012- 2016 member of the International Advisory Board of the  Journal of Immigrant and Refugee Studies.

2. 2008- 2012. Editor European Urban and Regional Studies

3. 2001- σήμερα. Επιστημονικός σύμβουλος έκδοσης του περιοδικού Γεωγραφίες

4. 1999-2004 Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού  Πανεπιστήμιο

5. 1999-2010 Μέλος Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού Τόπος (Επιθεώρηση Χωρικής ανάπτυξης και περιβάλλοντος)

6. 1990-98. Επιστημονικός σύμβουλος έκδοσης του περιοδικού Tόπος (Επιθεώρηση αστικού και περιφερειακού προγραμματισμού και σχεδιασμού).

7. 1988-97. Αssociate/Corresponding Εditor στο περιοδικό Capital and Class (Journal of the Conference of Socialist Εconomists).

 

10.β.  Αξιολογητής Άρθρων σε Επιστημονικά Περιοδικά

Ελληνικά: Επιθεώρηση Αγροτικών Μελετών (1989, 1994), Tόπος (1990-σήμερα), Τεχνικά Χρονικά (1991), To BHMA των Koινωνικών Επιστημών (1996-σήμερα), Γεωγραφίες (2000-σήμερα), Αειχώρος (2000-σήμερα), Τιμητικός τόμος Πανεπιστημίου Μακεδονίας (1994),

Ξενόγλωσσα: Government and Policy (1993), Geografiska Annaler B, GeoJournal, Journal of Rural Studies, Regional Studies (2007- σήμερα), International Migration, South Eastern Europe Journal of Economics (2004), Journal of Ethnic and Migration Studies (2004), Regional Studies, Sociological Perspectives, South Eastern Europe Journal of Economics (2005). European Urban and Regional Studies (1996 -σήμερα), European Planning Studies (1997- σήμερα), Journal of International Migration and Integration (JIMI 2001 –σήμερα)

 

10.γ.      Αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων

1. 2014 HORIZON στις Βρυξέλλες

2. 2009- 2011. Αξιολογητής Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

3. 2003. Επιτροπή Ερευνών Παν/μίου Θεσσαλίας

4. 2003. Επιτροπή Ερευνών Παν/μίου Αιγαίου

5. 2003 European Science Foundation 4/8/2003

6. 1997. Ερευνητικών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκή Ενωση (Γενική Δ/νση ΧΙΙ) πρόγραμμα ”Targeted Socio-Economic Research”, 2-9.2.97, Βρυξέλλες.

7. 1997. Ερευνητικών Προγραμμάτων “Καταπολέμησης του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας”, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αθήνα, 9-12.6.97

8. 1996. Ερευνητικών Προγραμμάτων Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας- ΕΠΕΤ ΙΙ Τομεακή Προκήρυξη 1, Υποπρόγραμμα 1, Αθήνα, 3-4.7.96.

9. 1996. Ερευνητικού Προγράμματος Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου (Μάρτιος 1996).

 

 

11.Δραστηριότητες ως Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων

11.α. Αρθρα σε εφημερίδες websites

1. 2019 Πού «χωλαίνει» το αναπτυξιακό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, euro2day.g, 27/06/19

2. 2019 Στα μισά της διαδρομής: Η πορεία προς το αναπτυξιακό υπόδειγμα και τα διεθνή παραδείγματα των συνεπειών του νεοφιλελευθερισμού, ΕΠΙΚΑΙΡΑ, 22/06/19

3. 2019 Ανάπτυξη με υγιείς βάσεις και με επίκεντρο τον άνθρωπο,  Η ΑΥΓΗ, 21/06/19

4. 2019 Βόρεια Μακεδονία, Ελλάδα και η βαλκανική προοπτική της Συμφωνίας των Πρεσπών,  Η ΑΥΓΗ, 17/06/19

5. 2019 Ναι στην οικονομία της γνώσης, Όχι στη «φτηνή ανάπτυξη», huffingtonpost.gr, 14/06/19

6. 2019 Περί φιλοεπενδυτικής πολιτικής και άλλων δεινών, amna.gr, 20/05/19   + ered.gr, 20/05/19  +  Left.gr, 20/05/19

7. 2019 Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων: ευλογία ή κατάρα;, ΑΥΓΗ, ΕΝΘΕΜΑΤΑ 12/05/19

8. 2019 Ριζική ανανέωση του θεσμικού πλαισίου για τη δημιουργία πολύ μεγάλων επενδύσεων στην Ελλάδα, capital.gr, Με Άποψη, 06/05/19

9. 2019 Νομοθετικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, Έθνος της Κυριακής/ Γνώμες, (07/04/19)

10. 2019 Αναπτυξιακέςσυνεργασίες στα Βαλκάνια Γ. Αγγελόπουλος –Λ. Λαμπριανίδης, Η ΑΥΓΗ, (31/03/19)

11. 2019 Συμμετοχή στην 4η βιομηχανική επανάσταση για μια βιώσιμη και συμπεριληπτική ανάπτυξη, Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, (15/03/19)

12. 2019 Η νέα εποχή των τεράτων βρίσκεται ήδη στις αυλές μας, Η ΕΠΟΧΗ, Το Θέμα, (03/03/19)

13. 2019 Τέταρτη βιομηχανική επανάσταση- Η ενεργή συμμετοχή της χώρας μας, Η ΑΥΓΗ, (17/02/19)

14. 2019 Πρώτη μας προτεραιότητα οι πολιτικές για την ανάπτυξη των ακριτικών περιοχών, Ιδεογράμματα, ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ, neaselida.gr, (10/02/19)

15. 2019 Πολιτικές στήριξης για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας, avgi.gr, (07/01/19)

16. 2019 Η σημασία της ομογένειας για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, reporter.gr, (01/01/19)

17. 2018 Πώς θα μετατρέψουμε το μικρό μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων σε συγκριτικό πλεονέκτημα, Η Αυγή της Κυριακής, (02/12/2018)

18. 2018 Το στοίχημα είναι να επικοινωνούμε με τις ιδέες μας, Μολονότι, Δήμος Αιγιαλείας, (Δεκέμβριος 2018, Τεύχος 18)

19. 2018 Ατομική ευθύνη και συλλογική δέσμευση για τη μετάβαση προς μια οικονομία της γνώσης, in.gr, (29/11/18)

20. 2018 Αναγκαίος ένας νηφάλιος διάλογος, Νέα Σελίδα, Ιδεογράμματα, (25/11/2018)

21. 2018 Η αναπτυξιακή πολιτική μπορεί να συμβάλει στην προώθηση κουλτούρας συνεργατικότητας, reporter.gr – Οικονομία (04/11/18)

22. 2018 Βγαίνοντας από την κρίση: πολιτικές για την προσέλκυση επενδύσεων, Η Αυγή, Ενθέματα- 4ος Κύκλος, avgi.gr, (25/09/18)

23. 2018 Συγκρότηση Οργανισμού Ανάπτυξης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τη διαβαλκανική συνεργασία, Έθνος της Κυριακής, Θέσεις, (23/09/18)

24. 2018 Οικονομική, κοινωνική και ηθική ανασυγκρότηση, Έθνος της Κυριακής- Αφιέρωμα 83η ΔΕΘ, (09/09/18)

25. 2018 Πώς θα ξεπεράσουμε τo «ελληνικό αναπτυξιακό παράδοξο», Η Αυγή, (26/08/2018)

26. 2018 Επιβραβεύοντας τις καλές επιχειρήσεις αναπτύσσεται μια κουλτούρα αριστείας, new times, τεύχος 144/ Ιούλιος- Αύγουστος 2018

27. 2018 Πώς θα επιστρέψει στην Ελλάδα το 12% των πτυχιούχων της χώρας, το οποίο ζει και εργάζεται στο εξωτερικό, Left.gr, Πολιτική, (09/05/18)

28. 2018 Η αναγκαιότητα δημιουργίας δομών στήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, 247news.gr, (26/04/2018)

29. 2018 Αναγκαίες οι δομές στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, Η Εφημερίδα των συντακτών, Απόψεις, (10/04/18)

30. 2018 Καινοτομία και οικονομική δημοκρατία: δύο έννοιες εξίσου κρίσιμες, προϋποθέσεις για την ανάπτυξη, Η ΑΥΓΗ, (28/03/2018)

31. 2018 Η συνταγή για να προσελκύσει η Ελλάδα μυαλά από όλο τον κόσμο, EURO2day, Απόψεις, (21/03/2018)

32. 2018 Οι επιπτώσεις στην ανάπτυξη, Νέα Σελίδα, Ιδεογράμματα, (11/03/2018)

33. 2018 Να αναστρέψουμε το brain drain και να προσελκύσουμε ανθρώπους, Η Εφημερίδα των Συντακτών στο διαδίκτυο, Απόψεις, (15/02/2018)

34. 2018 Οι εμβληματικοί στόχοι της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής, Η Αυγή της Κυριακής, Οικονομία, (11/02/2018)

35. 2018 Μία ρεαλιστική προσέγγιση για το "brain drain", Έθνος Κυριακής - ΗΜΕΡΗΣΙΑ, (03/02/18)

36. 2018  Ήρθε η ώρα για την υιοθέτηση Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής, Η Εφημερίδα των Συντακτών, Κυριακάτικη, (27-28/01/2018)

37. 2018 Μία ρεαλιστική προσέγγιση στην αντιμετώπιση της φυγής του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, Κυριακάτικο Έθνος, (28/1/18)  –δεν το έχω τσεκάρει

38. 2018 Ο κίνδυνος του φορολογικού ανταγωνισμού για τον ανεπτυγμένο κόσμο, ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (14/01/18)

39. 2017 Χωρίς βιώσιμη ρύθμιση του χρέους δεν υπάρχει αξιόπιστο μέλλον, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ( 23-25/12/17)

40. 2017 Το «ορθόδοξο» μοντέλο δε μας βγάζει από την κρίση, Euro2day, (19/12/17)

41. 2017 Οι περιφερειακές ανισότητες και ο δρόμος προς την ανάπτυξη, Euro2day, (03/12/17)

42. 2017 Η δίκαιη ανάπτυξη είναι προϋπόθεση επιτυχίας των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, (03/12/17)

43. 2017 Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις,  ΙΔΕΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, (26/11/17)

44. 2017 Bridging Distance using Knowledge, website IamGreek.nl, (13/11/17)

45. 2017 Από τα αδιέξοδα στην ανάκαμψη, ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ, (12/11/17)

46. 2017 Το νέο παραγωγικό μοντέλο και ο λάθος ρόλος του κράτους, Euro2day, (6/11/17)

47. 2017 Επενδυτική πολιτική για λίγους εκλεκτούς: Η φωτογραφική "φιλοεπενδυτική" πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων, ΑΥΓΗ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ, (22/10/17)

48. 2017 Φιλοπενδυτική πολιτική και άλλοι μύθοι, Capital gr  (10/10/17)

49. 2017 New national initiative: "Knowledge and Partnership Bridges", Greek News Agenda, (10/10/17)

50. 2017. Οι ατεκμηρίωτες κριτικές για την οικονομική πορεία της χώρας και οι συνέπειες τους, ΑΥΓΗ της Κυριακής (17/09/17)

51. 2017 Στελέχωση των μητρώων αξιολογητών και ελεγκτών. Απαντητική επιστολή στη «Βραδινή της Κυριακής», (2-3/09/17)

52. 2017 Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική- Γιατί ποτέ δεν είχαμε και ποιες είναι οι προϋποθέσεις της,  ΑΥΓΗ Κυριακής, (27/08/17)

53. 2017 Επιλέγουμε Ελλάδα χτίζοντας Γέφυρες γνώσης και συνεργασίας, News247, (23/08/17)

54. 2017 Κεντρικός στόχος μας είναι η μείωση της ανεργίας κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες ως το 2021, new times, τεύχος 133/ Ιούλιος – Αύγουστος 2017

55. 2017.Οι αναπτυξιακοί νόμοι χρειάζονται ευρύτερες συναινέσεις, aristeristrouthokamilos.blogspot.gr, (18/06/17)

56. 2017 «Μονόδρομος» η αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης, Ναυτεμπορική (13/05/17)

57. 2017 Υπάρχει σοβαρό γερμανικό ενδιαφέρον για επενδύσεις, Ναυτεμπορική (10/5/17)

58. 2017 Αντιστρέφοντας το brain drain, Η Εφημερίδα των Συντακτών –Σαββατοκύριακο, (28-30/04/17) (δημοσίευμα)

59. 2016 Ευκαιρίες για Επενδύσεις, Ελεύθερος Τύπος, ( 24-25/12/2016)

60. 2016 Ο νέος αναπτυξιακός νόμος επιχειρεί να διορθώσει παθογένειες των προηγούμενων νόμων, capital.gr (17/12/16)

61. 2016 Ο νέος αναπτυξιακός νόμος επιχειρεί να διορθώσει παθογένειες των προηγούμενων νόμων Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, (17/12/16)

62. 2016.Οι αναπτυξιακοί νόμοι χρειάζονται ευρύτερες συναινέσεις, TVXS.gr, (18/06/16)

63. 2016 Μονόδρομος η συναίνεση για την ανάπτυξη, Καθημερινή της Κυριακής, Καθημερινή online (12/06/16)

64. 2016.Έως 300.000 νέες θέσεις εργασίας από τις επενδύσεις με τους νέους αναπτυξιακούς νόμους,  ΑΥΓΗ Οικονομία Οικονομικά Νέα, (08/06/16)

65.  2016 Ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης των κονδυλίων του αναπτυξιακού νόμου, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ,  (07/07/16)

66. 2016. Η εξωστρέφεια στο επίκεντρο του νέου αναπτυξιακού νόμου, ΑΥΓΗ Οικονομικά Νέα, (19/05/16)

67. 2016 Στόχος του ΥΠΟΙΚ η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τις επενδύσεις, Liberal, (19/04/16)

68. 2016 Οι επτά καινοτομίες του νέου αναπτυξιακού νόμου, newsbeast.gr, (19/04/16)

 

11.β Συνεντεύξεις

1. 2019 ΕΡΤ  1ο πρόγραμμα FLASHBACK ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ - Γιώργος Τσούκαλος, Ξενοφών Ζηκίδης     θέμα airbnb – φοιτητες 28.09.19

2. 2019 Η παραγωγική αναβάθμιση δεν γίνεται με εύκολες λύσεις, Η ΕΠΟΧΗ, 23/06/19

3. 2019 Συνέντευξη στο Στάθη Σχινά- Ζωντανά στο στούνιο, 105,5 στον Κόκκινο, 14/06/19

4. 2019 Συνέντευξη στον κ. Καραμπογιούκογλου, «Δομή Στήριξης Επιχειρήσεων», ΕΡΤ Κομοτηνής, 06/06/19

5. 2019 Συνέντευξη στον Λάμπρο Δεμερτζή, "Επενδύσεις στην Ελλάδα / το στρατηγικό σχέδιο που υπάρχει για τις επενδύσεις στη χώρα μας /είναι θετικό το επενδυτικό κλίμα στην Ελλάδα σήμερα;", Μεσόγειος FM στον Κόκκινο 105,4, 05/06/19

6. 2019 Συνέντευξη στο Στάθη Σχινά, «Το φαινόμενο του Brain Drain», 105,5 Στο Κόκκινο,04/06/19

7. 2019 Συνέντευξη στον Παλαιολόγο, Καθημερινή, 20/05/19

8. 2019 Συνέντευξη στον Alice Petren, «Το φαινόμενο του Brain Drain»,Σουηδικό Κρατικό Ραδιόφωνο, 13/05/19

9. 2019 Συνέντευξη στον Χάρη Ντιγριντάκη, «Αλλαγές στον επενδυτικό νόμο», Ραδιόφωνο Alpha, 25/04/19

10. 2019 Συνέντευξη στο Στάθη Σχινά, «Επενδύσεις και Αναπτυξιακός», 105,5 Στο Κόκκινο, 19/04/19

11. 2019 Στην εκπομπή του Πολίτη «X2» πάνελ με Κωστή Χατζηδάκη (ΝΔ), Ξενοφώντα Βεργίνη (Καθηγητής Οικονομικών), Γιάννης Ρέτσος (Πρόεδρος ΔΣ ΣΕΤΕ),  Θεόδωρος Τρύφων (ΣΕΒ), Συριανός (Μπύρες ΕΖΑ+ Αντιπρόεδρος Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου), Θοδωρής Καλούδης (Δημοσιογράφος), Action 24, 09/04/19

12. 2019 Συνέντευξη στον Χάρη Ντιγριντάκη, Ραδιόφωνο Alpha, 28/03/19

13. 2019 Συνέντευξη στην εκπομπή «Παιχνίδια Εξουσίας, των Βασίλη Σκουρή και Αγγελικής Σπανού, News 24/7 στους 88,6, 28/01/19

14. 2019 Συνέντευξη –γύρισμα «Οι δρόμοι της ανάπτυξης», στην κα. Οικονομίδου, ΕΡΤ, 08/01/19

15. 2018 Ρεπορτάζ « Οι Γέφυρες Γνώσης μπουρούν να φέρουν στην μητέρα Ελλάδα και τον Απόδημο Ελληνισμό – Το στοίχημα είναι να επικοινωνούμε  νε τις ιδέες μας», Περιοδική έκδοση της ηλεκτρονικής εφημερίδας molonoti.gr, TEYXOS # 18, Πάτρα, Δεκέμβριος 2018

16. 2018 Συνέντευξη «Το στοίχημα είναι να επικοινωνούμε με τις ιδέες μας - 150.000 συμμετοχές στο knowledge bridges», molonoti.gr, 28/12/18

17. 2018 Συνέντευξη στον Χάρη Ντιγριντάκη, Ραδιόφωνο Alpha, 19/12/18

18. 2018 Σύντομη συνέντευξη στον Χριστόπουλο Ανδρέα,  Λ. Λαμπριανίδης Το στοίχημα είναι να επικοινωνούμε τις ιδέες μας, 18/12/18

19. 2018 Ραδιοφωνική συνέντευξη στον Χριστόπουλο Ανδρέα, ΑΝΤ1 Πάτρας ,13/12/18

20. 2018 Ραδιοφωνική συνέντευξη στην εκπομπή "Ασκώ τα δικαιώματα μου" - Στρατηγικές επενδύσεις  & αναπτυξιακός νόμος-  στον Περικλή Βασιλόπουλο,  ΕΤ 1ο πρόγραμμα, 07/12/18

21. 2018 Συνέντευξη με τον δημοσιογράφο Γ. Αλεξάκη, στο γραφείο μας , 07/12/18

22. 2018 Ein griechischer Ökonom über den Braindrain: «Wir brauchen die Griechen, die im Ausland leben». Συνέντευξη για το «Βrain Drain» στον Matthias Sander, Neue Zürcher Zeitung, 9/11/18

23. 2018 Συνέντευξη στον Χάρη Ντιγριντάκη, Ραδιόφωνο Alpha, 08/11/18

24. 2018 Brain Drain, Συμμετοχή σε πάνελ (με Πανά Επ καθηγητή Τμ Στατιστικής Οικονομικό Παν/μιο, Β. Ανεμοδουρά τ. Πρόεδρο Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς, Ανδριανό Γ. Αναπλ. υπεύθυνο Παιδείας ΝΔ, Παναγιωτόπουλος τ.  Γενικός Γραμματεας  υπουργείου ΜΜΕ) στη δημοσιογράφο Τσίμου Άννα, Attica TV , 07/11/18

25. 2018 Συνέντευξη Τύπου «Απολογισμός-Προγραμματισμός του ΥΠΟΙΑΝ», με Υπουργό ,ΓΓ & ΕΓ του Υπουργείου, αιθ 305 α,β, 06/11/18

26. 2018 Συνέντευξη στο 105,5 Στο Κόκκινο ,21/10/18

27. 2018 Οργανισμός Βαλκανίων, στην εκπομπή  "ΠΟΛΙΣ, ΠΟΛΙΤΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ" με τους  Πλακά Βαγγέλη & Φωτεινή  Δημοπούλου, TV100, 12/10/18

28. 2018 Συνέντευξη στο Στάθη Σχινά, 105,5 Στο Κόκκινο, 25/09/18

29. 2018 Συνέντευξη  Πρωτοβουλία Γέφυρες Γνώσεις και Συνεργασίας, στη Ματρώνη Δικαιάκου, Βουλή TV, 21/09/18

30. 2018 Συνέντευξη με κάμερα στην Καμπάκη Ελένη, ΕΡΤ 3, Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, 10/09/18

31. 2018 Συνέντευξη στην εκπομπή «Παιχνίδια Εξουσίας» των Βασίλη Σκουρή και Αγγελικής Σπανού, Ραδιόφωνο 24/7 στους 88,6,  03/09/18

32. 2018 Αναπτυξιακός  νόμος -Συνέντευξη στο Στάθη Σχινά, 105,5 Στο Κόκκινο, 01/06/18

33. 2018 Εξαίρεση από την ΕΕ για την ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με έντονα προβλήματα, Left.gr, 24/04/18

34. 2018 ENTREVISTA CON LOIS LABRIANIDIS, SECRETARIO GENERAL DE INVERSIONES PRIVADAS Y ESTRATÈGICAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÌA Y DESARROLLO DE LA REPÙBLICA HELÈNICA Lic. Francisco J. Rodríguez Jurídico y Redacción /CINPE NOTICIAS, δημοσιεύτηκε 5/03/18 στο διαδίκτυο.

35. 2018 Συνέντευξη για «Γέφυρες Γνώσης- Συνεργασίας» στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή «Απευθείας» στην ΕΡΤ ΤV 27/02/2018

36. 2017 Συνέντευξη στον Στάθη Σχινά Ραδιόφωνο Κόκκινο 11/12/17

37. 2017 Bridging Distance using Knowledge, website IamGreek.nl, 13/11/17 https://www.iamgreek.nl/back-in-greece/2017/11/13/bridging-distance-usin...

38. 2017 Building Knowledge and partnership bridges with Greece, The Weekend NEOS KOSMOS Australia, 07/10/17

39. 2017. Συνέντευξη για «ΓΕΦΥΡΕΣ Γνώσης – συνεργασίας» σε Σωτήρη Χατζημανώλη  Ραδιόφωνο κρατικό Αυστραλίας SΒS, 25/09/17

40. 2017. Επενδύοντας στους έλληνες νέους που έχουν επενδύσει στη φυγή από την Ελλάδα Συνέντευξη στην εφημερίδα ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Αυστραλίας, 21.09.17

41. 2017. Συνέντευξη ΕΡΤ TV “10 στην ενημέρωση”, 14/09/17

42. 2017. Ο δρόμος της ανάπτυξης έχει ανοίξει, Συνέντευξη ΑΠΕ 10/09/17

43. 2017. Συνέντευξη στην εκπομπή «Athens Calling» της ΕΡΤ με τον Περικλή Βασιλόπουλο για ζητήματα της Οικονομίας της Γνώσης και Reverse Brain Drain 04/09/17

44. 2017. Συνέντευξη Η μετανάστευση να είναι καθαρά θέμα επιλογής, όχι ανάγκης  News247,  25/08/17

45. 2017. Confrontés à un taux de chômage abyssal, les étudiants grecs renouent avec l’émigration. Un drame pour Athènes, qui voit fuir ses diplômés les plus qualifiés. Συνέντευξη και με άλλους  γαλλική εφημερίδα Liberation 17/05/17

46. 2017 La jeunesse grecque acculée à l'émigration. Συνέντευξη με άλλους στη  Le Temps 17/05/17

47. 2017. Ανάγκη επαναβιομηχανοποίησης  με εξειδικευμένες θέσεις εργασίας, συνέντευξη ραδιόφωνο στο Κόκκινο, 09/05/17

48. 2017 «Στόχος να ρίξουμε την ανεργία στο 13,5% το 2021»,Συνέντευξη στον Γιάννη Αγουρίδη Εφημερίδα Αυγή, 07/05/17

49. 2017 Grexodus to Bulgaria, συνέντευξη με άλλους με τον Bill Donahue ,Wordlandi.com,  10/02/17

50. 2016.Συνέντευξη για Αναπτυξιακό Νόμο,  TV  Kriti 24, 02/12/2016

51. 2016. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης των κονδυλίων του αναπτυξιακού νόμου, Ναυτεμπορική, 7/7/16

52. 2016 Educated Greeks can’t catch a break at home, Συνέντευξη μαζί με άλλους στη Καθημερινή ( ηλεκτρονική έκδοση ekathimerini.com), 24/06/17

53. 2016.Συνέντευξη για αναπτυξιακό νόμο, TV Νέα Antena   20/06/2016

54. 2016.Συνέντευξη TV  ΕΡΤ "Αθήνα-Θεσσαλονίκη"(δεν έχουμε ημερομηνία)

55. 2016.Συνέντευξη  Ραδιόφωνο 102fm  της ΕΡΤ3, στο Γιώργο Μητράκη , http://webtv.ert.gr/ert3/o-lois-lamprianidis-g-g-stratigikon-ke-idiotiko... (δεν βρίσκω ημερομηνία)

56. 2016. Συνέντευξη  250.000 νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργήσει ο νέος αναπτυξιακός νόμος, Στο ραδιόφωνο Κόκκινο 14/06/16

57. 2016. Συνέντευξη στο  TV Mega Σαββατοκύριακο   11/06/16

58. 2016.Συνέντευξη για Αναπτυξιακό Νόμο σε Σκάλκο και Παγώνη Ελεύθερος Τύπος  ΕΤ 5/6/16

59. 2016 Συνέντευξη για Αναπτυξιακό σε Μάλλη, TV Σκάι 04/06/16

60. 2016 Συνέντευξη για Αναπτυξιακό σε Ντόζη Δημ. Λατσοπούλου Γεωργία, TV ΕΡΤ3 4/6/16

61. 2016.Ενισχύσεις ως 1,5 δισ. από τον Αναπτυξιακό Νόμο, Συνέντευξη σε Πέννυ Κούτρα Euro2today 16/5/16

62. 2016. Συνέντευξη για Brain Drain  TV On ert 21/4/2016

63. 2016. Συνέντευξη Κωνσταντίνο Ζούλα TV Sky   21/4/16 ?

64. 2016. Συνέντευξη Νικόλ Καζαντζίδου, Πρακτορείο FM   20/4/2016

65. 2016.συνέντευξη για Αναπτυξιακό Νόμο σε Ντοζης Δημ. Λατσοπούλου Γεωργ.  TV ΕΡΤ3 4/6/16

66. 2016.Συνέντευξη για Αναπτυξιακό Νόμο σε Μάλλη TV Σκαι 04/06/16

67. 2016. Μεγάλο ζητούμενο να υπάρξει ένα ισχυρό επενδυτικό σοκ, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Συνέντευξη στον Στ. Ζησίμου, 06/06/16

68. 2016. Νέος Αναπτυξιακός και βιώσιμες επιχειρήσεις, Συνέντευξη με  θέμα στη τριμηνιαία επιθεώρηση του RED (Real Estate and Development) Απρίλιος – Ιούνιος

69. 2016 Η Ελλάδα Στον Καθρέφτη - Επεισόδιο 106: Ένα Νέο Παραγωγικό Μοντέλο - 2ο Μέρος  TV ΣΚΑΙ "Η Ελλάδα Στον Καθρέφτη", 11/05/16  διαΝΕΟσις Το παραγωγικό μοντέλο, Β΄Μέρος

70. 2016. Συνέντευξη για αναπτυξιακό νόμο ραδιόφωνο Στο Κόκκινο, 29/02/16

71. 2016 Συνέντευξη στο KOZANI.TV 13/02/2016

72. 2015  Returning to crisis-wracked Greece Συνέντευξη με άλλους στο Γιάννη Παπαδόπουλο, ekathimerini.com 27/10/15

73. 2015 Συνέντευξη στην εφημερίδα Το Βήμα με τίτλο « Έμφαση στις εξαγωγικές και καινοτόμες επιχειρήσεις». Προσανατολισμός σε γενικότερα κίνητρα για στήριξη του επιχειρείν. 04/08/15

74. 2015 Η φυγή εγκεφάλων είναι η πραγματική τραγωδία για την Ελλάδα,  TV CNBC, (26/02/15)

 

11.γ Ημερίδες – Συνέδρια

2. 2019 Ομιλία  Η  μικρομεσαία επιχειρηματικότητα  ως καταλύτης της βιώσιμης ανάπτυξης,-Η Δομή Στήριξης ΜμΕ, Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ, Αθήνα, 12/06/19

3. 2019 Χαιρετισμός  7th Greek Exports Forum, Intercontinental Athenaeum, Αθήνα, 09/05/19

4. 2019 Συνεδρίαση Ολομέλειας ΡΙΑ (Β΄ Μέρος) - Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα - Προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων,  Αίθουσα Ολομέλιας της Βουλής, Αθήνα, 16/04/2019

5. 2019 Τοποθέτηση στην 3η Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου με θέμα: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης "Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις", Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223), Βουλή, Αθήνα, 11/04/19

6. 2019 Ομιλία The National Policy/Strategy for Digital Transformation & Tech Ecosystem Challenge. Best Practices from other countries.  στο The Tech Growth Challenge. ScaleUP Tech Investments, Startups & Ecosystem (The Tech- Growth & Investments Challenge Forum), Innovathens, Τεχνόπολη, Αθήνα, 11/04/29

7. 2019 Ομιλία «Ενίσχυση επιχειρήσεων – Αναπτυξιακός νόμος & Προγράμματα ΕΣΠΑ: Ποιες είναι οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες;», στο Πορεία προς το μέλλον : "Ανάπτυξη με επίκεντρο τις εξαγωγές", Διεθνές Συνέδριο, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων, Electra Metropolis Athens, Αθήνα, 03/04/19

8. 2019 Εισήγηση στην εκδήλωση «Φαινόμενο «Airbnb»: Ευκαιρία ή απειλή;», Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ, Αθήνα, 28/03/19

9. 2019 Ομιλία στο « Health in all Politics – Bridging Health & Finance Perspectives», The Future of Healthcare in Greece, Divani Caravel Hotel, Αθήνα, 27/03/19

10. 2019 Ομιλία «Υπάρχει αναγκαιότητα να προκαλέσουμε ένα παραγωγικό άλμα, ένα «σοκ πρωτοπορίας», αγγλικός τίτλος « Promoting Greece’s active participation in the 4th Industrial Revolution is a prerequisite for sustainable and inclusive growth», The Future of Business-1st Athens MBA International Conference, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Αθήνα, 20/03/19

11. 2019 Ομιλία «Πολιτικές Στήριξης Επιχειρηματικότητας: Αναπτυξιακός Νόμος/ Δίκτυο στήριξης Μικρομεσαίων επιχειρήσεων» στο 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλίας Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη, Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Divani Palace Larissa, Λάρισα 15/03/19

12. 2019 Τοποθέτηση «Αναπτυξιακός Νόμος και οι προοπτικές των Ελληνικών Περιφερειών» Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών, Βουλή των Ελλήνων, Αίθουσα Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά, 13/03/19

13. 2019 Ομιλητής – key note speaker «Ways to improve the investment climate in Greece», Key elements of an economic development strategy in Greece, ECONOMIC SYMPOSIUM 2019 | Greece, the Euro, and the EU AGENDA, Ζάππειο, Αθήνα, 28/02/19

14. 2019 Συμμετοχή σε συζήτηση «Προγραμματικές και οργανωτικές προϋποθέσεις για μια προοδευτική συμπαράταξη», Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ, Αθήνα, 19/02/19

15. 2019 Ομιλία στο Business Forum, Γραφεία ΣΕΒ, Αθήνα, 30/01/19

16. 2019 Ομιλία «Η φυγή του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού: μύθοι και πραγματικότητες» -Παν/μιο Πάτρα, ΑΣΤΗΡ, Πάτρα, 16/01/19

17. 2018 Ομιλία- Επίσημη τοποθέτηση "Μεγάλα Επενδυτικά 'Εργα - Κλιματική Αλλαγή & Τοπική Ανάπτυξη" στην Ετήσια Εκδήλωση Θεσμού Διαλόγου BRAVO 2018 " Η αντιμετώπιση των προκλήσεων της Κλιματικής Αλλαγής" Μέγαρο Μουσικής, Αθήνα , 11/12/18

18. 2018 Ομιλία «Η Αλλαγή Παραγωγικού μοντέλου προϋπόθεση επανόδου της Ελληνικής Οικονομίας σε τροχιά σταθερής ανάπτυξης», ΟΕΕ, 11ο  Περιφερειακό Τμήμα Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου, Σπάρτη, 05/12/18

19. 2018 Ομιλία «Δομή Στήριξης ΜμΕ», συνέδριο Δρόμοι Στήριξης στην Ανάπτυξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων- ΕΒΕΑ, Αίθουσα Ερμής, Αθήνα, 26/11/18

20. 2018 Ομιλία «Επιχειρηματικότητα – Υποδομές - Απασχόληση», 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Ιονίων Νήσων, συνδιοργάνωση των:  Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» και η περιφερειακή τηλεόραση «IONIAN», Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος», Κεφαλονιά, 23-24/11/2018

21. 2018 Ομιλία "Brain Drain: Η μετανάστευση των Ελλήνων Επιστημόνων", Οικονομικό Επιμελητήριο  Ελλάδας- Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, Αίθουσα «Καστελάκη», Ηράκλειο, 21/11/2018

22. 2018 Ομιλία – Key Note Speeches, Athens Investment Forum 2018 - Ο ρόλος των Ελληνικών Επιχειρήσεων στη Μελλοντική Ανάπτυξη, Εκδήλωση ΤΕΕ, King George Hotel, Αθήνα, 05/11/2018

23. 2018 Ομιλία World Bank, Αθήνα 10/10/18

24. 2018 Παρουσίαση “The Golden Visa Program for Investment Activity”, Press Tour σε Ρώσους Δημοσιογράφους, Γραφεία Enterprise Greece, 05/10/18

25. 2018 Ομιλία «Οι πολλαπλές διαστάσεις και δυναμικές πτυχές του Brain Drain», Ημερίδα στο πλαίσιο της ΔΕΘ για τις Γέφυρες Γνώσης κ & Συνεργασίας: Οι Έλληνες σε όλο τον κόσμο δικτυώνονται, επιχειρούν και συνεργάζονται, Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, 10/09/2018

26. 2018 Ομιλία «Η πορεία εφαρμογής του Ν.4399/2016 στη Μακεδονία και τη Θράκη. Συμπεράσματα υλοποίησης των Αναπτυξιακών Νόμων», Αιθ. Β΄ Γερμανός, ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη, 09/09/2018

27. 2018 Ομιλία «Recent legislation towards a business friendly environment. From Red tape to Red Carpet», Investment Roadshow “Greece in the Spotlight: Investment opportunities for US investors”, Hotel Peninsula, Σικάγο, 22/06/2018

28. 2018 « Knowledge bridges», Alternate Minister Alexis Charitsis, Secretary General for Strategic and Private Investments Lois Labrianidis & Secretary General for International Economic Relations Ioannis Brachos are meeting Greek Scientists in US. Organized by the Economic & Commercial Office of the Greek Embassy in WDC, Πρεσβεία της Ελλάδος στην Ουάσιγκτον, Ουάσιγκτον, 21/06/2018

29. 2018 Ομιλία- Παρουσίαση «Knowledge bridges», Μeeting Greek Scientists in US. Organised by the Consulate General in NY, Peninsula Hotel, Νέα Υόρκη, 20/06/2018

30. 2018 Ομιλία «Recent legislation towards a business friendly environment. From Red tape to Red Carpet», Investment Roadshow “Greece in the Spotlight: Investment opportunities for US investors”, Peninsula Hotel, Νέα Υόρκη, 19/06/ 2018

31. 2018 Ομιλία «Brain drain, η μετανάστευση υψηλά εξειδικευμένων νέων και η ανάπτυξη της χώρας», Παγκόσμιο Συνέδριο Ροδιτών, Ρόδος, 21/07/2018

32. 2018 Ομιλία- υποδοχή ομογενών φοιτητών από Βόρεια Αμερική, Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Αθήνα, 11/06/2018

33. 2018 Παρέμβαση «Diamonds of the Greek Economy 2018», Μεγάλη Βρετάνια, 03/07/2018

34. 2018 Ομιλία «Greece’s Business & Investment Barometer _on an upward swing?», 22nd Roundtable with the government of Greece του Economist, Grand Resort Lagonissi, Αθήνα, 15/06/2018

35. 2018 Ομιλία «Brain- Gain- Προοπτικές για νέους επιστήμονες στην Ελλάδα», Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, Οικία Γερμανού Πρέσβη, Αθήνα 14/06/2018

36. 2018 Ομιλία « The Contribution of Health Industry to the Expansion of the Country’s Development Perspective», HealthWorld 2018: Health in the Post- Momerandum Era, InterContinental Athenaeum Athens, Αθήνα, 11/06/2018

37. 2018 Ομιλία «Brain Drain», Ακρόαση Επιστημόνων από τη Σουηδία, Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Δημογραφικό και η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, Αίθουσα Γερουσίας της Βουλής, Αθήνα, 29/05/2018

38. 2018 Ομιλία « Οι προϋποθέσεις αναστροφής του Brain Drain και των νεομεταναστών», Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς, Αίθουσα Γερουσίας της Βουλής, 09/05/2018

39. 2018 Ομιλία στην παρουσίαση της έκθεσης του ΟΟΣΑ για την Ελληνική Οικονομία 2018, Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Αθήνα, 30/04/2018

40. 2018 Ομιλία στην ετήσια γενική συνέλευση μελών του ΣΒΕΘ Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, Larissa Imperial, Λάρισα, 29/04/2018

41. 2018 Ομιλία-συζήτηση «Επενδύσεις σε νέους δυναμικούς κλάδους της μεταποίησης και υποδομές προστιθέμενης αξίας» Διεθνές Συνέδριο ΣΕΒ : Σχεδιάζουμε το μέλλον με επενδύσεις- Κερδίζουμε στον διεθνή ανταγωνισμό με πρακτικές λύσεις, Divani Caravel Hotel, Αθήνα 24/04/2018

42. 2018 Ομιλία –συντονισμός «Οικονομία και Ανάπτυξη στην Ελλάδα», FORUM Απανταχού Νέων Ελλήνων-Hellenic Youth in Action, Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα, 01/04/2018

43. 2018 «Ανάπτυξη για μια δίκαιη μετάβαση, του ενεργειακού μας τόπου», Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου, Κοζάνη, (ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης), 17/03/18

44. 2018 Ομιλία  « Συνεργατικά σχήματα και αλυσίδες αξίας: όχημα για την οικονομική συνεργασία και κατανόηση», Διεθνής συνάντηση ΓΣΕΒΕΕ Μμε και Οικονομική Δημοκρατία μοχλοί ανάπτυξης & καινοτομία, Divani Caravel, Αθήνα, 09/03/2018

45. 2018 Ομιλία «Όψεις της καινοτομίας 3: Ανάπτυξη και εξωστρέφεια», Εκδηλώσεις αφιερωμένες στην καινοτομία, Innovathens-Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, Τεχνόπολης, Αθήνα 08/03/18

46. την ζωντανή μετάδοση της εκδήλωσης παρακολούθησαν πάνω από 200 επισκέπτες εκ των οποίων οι 160 ήταν μοναδικοί

47. 2018 Ομιλία στην Υπουργική Σύνοδο του ΟΟΣΑ Strengthening SMEs & Entrepreneurship for Productivity and Inclusive Growth, Μεξικό, 20-23/02/2018

48. 2018 Ομιλία στην Ελληνική Κοινότητα Μεξικού, Πόλη του Μεξικού, 18/02/2018

49. 2018  Χαιρετισμός  Hellenic Responsible Business Awards 2018, Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, Αθήνα, 15/02/2018

50. 2018 Ομιλία «Οι Γέφυρες γνώσης και συνεργασίας στο Βέλγιο», που οργανώθηκε από τους Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών, Σύλλογος, Ελλήνων Υπαλλήλων Διεθνών Οργανισμών, Ελληνική Πρεσβεία και Ελληνικός Κύκλος, Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βέλγιο, 01/02/2018

51. 2018 Ομιλία «Brain drain versus brain gain: challenges and opportunities» που οργανώθηκε από την Ευρωομάδα της Αριστεράς GUE/NGL, Ευρωκοινοβούλιο, Βρυξέλλες, 31/01/18

52. 2017 Ομιλία στο Διεθνές Συνέδριο «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα», στην ενότητα : Χτίζοντας τα μελλοντικά περιφερειακά συστήματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, Πάτρα 13-15/12/17

53. 2017 Ομιλία « Οι Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας Συναντούν τους Έλληνες της Ολλανδίας», που συνδιοργάνωσε το Υπουργείο Οικονομίας κ Ανάπτυξης με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και την Ελληνική Κοινότητα Άμστερνταμ και Περιχώρων, Άμστερνταμ 25-26/11/17

54. 2017 Ομιλία « Χρηματοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων», Athens Innovation Festival Ζάππειο Μέγαρο, 22/11/2017

55. 2017« Οι Γέφυρες Γνώσεις και Συνεργασίας συναντούν τους Έλληνες της Σουηδίας», Στοκχόλμη 21/10/17

56. 2017 « Επιστρέφω Ελλάδα- Γέφυρες γνώσης και συνεργασίας»  στη Διημερίδα «Νέα Ελληνική Μετανάστευση» ,Βερολίνο 14-15/10/17

57. 2017 Κεντρική Εισήγηση « Αξιολόγηση για την Ανάπτυξη στην Ελλάδα» στο  Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης (ΕΕΑ ),Τεχνόπολις  Δήμου Αθηναίων, 12/10/17

58. 2017 Ομιλία στη Συνεδρία «Investment in Health is Investment in Wealth», HEALTHWORLD Conference Turning Around for the Economy and the Society, Athenaum Intercontinental Hotel, Αθήνα 4-5/10/17

59. 2017 Χαιρετισμός  Έναρξης στο Συνέδριο  «Τεχνολογίες Περιορισμού της Κλιματικής Αλλαγής»  Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), Αθήνα 21-22 /09/17

60. 2017 Χαιρετισμός, Hellenic – Chinese Chamber Open EXPO 2017, 15/11/17

61. 2017 Συμμετοχή στο Q&A session στο Δείπνο του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, ΔΕΘ, Θες/νίκη ,10 /09/17

62. 2017 Συντονιστής σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα « Συνεργασία στους τομείς των Υποδομών, των Μεταφορών και της Ενέργειας» στο Ελληνο- Ευρασιατικό Οικονομικό Φόρουμ στην 82η ΔΕΘ , Θες/νίκη 11/09/17

63. 2017 Ομιλία «Από το Brain Drain στο Brain Gain», 11η Γενική Συνέλευση των μελών της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (ΠαΔΕΕ), Αιθ. Γερουσίας Βουλής, 24/07/17

64. 2017 Ομιλία στο Ετήσιο Φόρουμ Επιχειρηματικής Αριστείας  Diamonds of the Greek Economy 2017, Grande Bretagne Hotel, Αθήνα 04/07/2017

65. 2017 Ομιλία «Επενδύσεις στην Εξωστρέφεια», στο συνέδριο «Οι Δρόμοι της Εξόδου από την Κρίση: Εμπιστοσύνη, Επενδύσεις, Εξαγωγές» του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων,  Αθήνα, 21/06/17

66. 2017 Ομιλία- Παρουσίαση με θέμα «Η εθνική αναπτυξιακή στρατηγική 2017-2021 και ο ρόλος της έρευνας και της καινοτομίας, διημερίδα  Ο Ενιαίος Χώρος Εκπαίδευσης και Έρευνας και η Παραγωγική Ανασυγκρότηση,  Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας του (ΝΟΕSIS), Θες/νίκη , 10/06/17

67. 2017 Ομιλία «Η επόμενη μέρα. Νέο παραγωγικό μοντέλο για μια δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη», Εκδήλωση Ecoleft  Ζάππειο Μέγαρο, 08/06/17  (8 ή 10? Crosscheck)

68. 2017 Ομιλία « Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης: ο ρόλος και οι πολιτικές ενίσχυσης των εξαγωγών»,  5th  Greek Exports Forum – Το νέο εξωστρεφές αναπτυξιακό μοντέλο της Ελλάδας, Αθήνα 30/05/2017

69. 2017 Χαιρετισμό, Βραβεία «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας», Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 15/05/2017

70. 2017 Ομιλία – παρουσίαση “New Development Law”, στην ενότητα Policy Evaluations and Developments, στη συνέλευση του Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Παρίσι, 28/04/2017

71. 2017 Παρουσίαση του Αναπτυξιακού Νόμου στην εκδήλωση «Το επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα: ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, Επενδυτικά κίνητρα και Έργα μεγάλης κλίμακας», Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, σε εκπροσώπους Ξένων Διπλωματικών Αρχών, 22/03/17

72. 2017 Ομιλία με θέμα «Δυνατότητες Χρηματοδότησης ΜΜΕ μέσω του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου» (Ν.4399/16), Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, 13/02/17

73. 2016 Ομιλία «Επενδυτικό Περιβάλλον της Ελλάδας» , Ημερίδα Ενημέρωσης, Υπουργείο Εξωτερικών, 22/12/2016

74. 2016 Ομιλία «Λύσεις Εξωστρέφειας: Νέες Δράσεις ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Χρηματοδοτήσεις», ημερίδα, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων, 22/12/16

75. 2016 Ομιλία σε Ημερίδα εφημερίδας Μακεδονία, Θεσσαλονίκη 17/12/16

76. 2016 Ομιλία στην εκδήλωση παρουσίασης της ‘Έκθεσης του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) « Επιχειρηματικότητα 2015-16: Κρίσιμη καμπή για την αναπτυξιακή δυναμική του Επιχειρηματικού Συστήματος» 01/12/2016

77. 2016 Παρουσίαση του Αναπτυξιακού Νόμου, Συνάντηση εργασίας,  Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, Βόλος 19/10/16

78. 2016  Ομιλία  σε Ημερίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), 05/07/16

79. 2016 Ομιλία «Για την ενδογενή παραγωγική ανασυγκρότηση»,  Εκδήλωση του Τμήματος Βιομηχανίας του ΣΥΡΙΖΑ,  05/07/16

80. 2016 Ομιλία «Αναγκαιότητα επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας : Ο ρόλος του αναπτυξιακού νόμου»  στο Αναπτυξιακό Συνέδριο : Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός, ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 09/06/16

81. 2016 Παρουσίαση του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου, Οικονομικό  Επιμελητήριο Ρεθύμνης, 03/12/16

82. 15ο Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση, Νότιο Αιγαίο:  Οι Κυκλάδες στην Πρώτη Γραμμή- Ομιλία «Επιχειρηματικότητα, Επενδύσεις και Χρηματοδοτικά Μέσα», Επιμελητήριο Κυκλάδων, Σύρος, 06/06/2018

83. 14ο Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση, Βόρειο Αιγαίο: Στο πλευρό των Νησιών- Στο Ύψος των Ανθρώπων - Ομιλία «Αναπτυξιακή Πολιτική, Χρηματοδοτικά Μέσα και Δημόσια Περιουσία», Μυτιλήνη, 02/05/2018

84. 13ο  Περιφερειακό Συνέδριο  για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση, Νότιο Αιγαίο: Ένα Αναπτυξιακό Οικοσύστημα, Ομιλία «Επιχειρηματικότητα, Επενδύσεις, Χρηματοδοτικά Μέσα και Δημόσια Περιουσία»,  Ρόδος, 17/04/2018

85. 12ο  Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση -Διάλογοι με την Ανατολική Αττική- Ομιλία «Επιχειρηματικότητα, Επενδύσεις και Αναπτυξιακή Πολιτική», Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου, 31/03/2018

86. 11ο Περιφερειακό  Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση, Κεντρική Μακεδονία: Πόλος ανάπτυξης- Πύλη συνεργασίας, Ομιλία « Αναπτυξιακή Πολιτική, Χρηματοδοτικά Μέσα και Δημόσια Περιουσία», Θεσσαλονίκη, 26/03/2018

87. 9ο Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση Δυτικής Ελλάδας: Πύλη Ανάπτυξης- Ομιλία «Αναπτυξιακή πολιτική, Επενδύσεις και Επιχειρηματικότητα», Πάτρα 05/02/18

88. 8ο  Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση  Η ανάταξη της Δυτικής Αττικής, Ομιλία στη Συνεδρία με Θέμα «Επιχειρηματικότητα, Επενδύσεις και Αναπτυξιακή Πολιτική» 16-17/12/17

89. 6ο  Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση – Η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη στο Προσκήνιο, Ομιλία στη Συνεδρία με Θέμα « Επενδύσεις, Εργασιακές Σχέσεις και Τουρισμός», 13-14 /11/17

90. 5ο  Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση – Γέφυρες ανάπτυξης με την Ήπειρο Ομιλία στη Συνεδρία με Θέμα « Επιχειρηματικότητα, Επενδύσεις, Περιφερειακή Συνοχή και Ψηφιακή Σύγκλιση», 23-24/10/17

91. 4ο  Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση - Η Θεσσαλία την Επόμενη Μέρα, Ομιλία στη Συνεδρία με Θέμα «Επιχειρηματικότητα, Επενδύσεις και Αναπτυξιακή Πολιτική», 10-11/10/17