Γ. Βιβλιογραφία/Οn-line υλικό/Εξετάσεις - Περιφερειακή Οικονομική ΙI

Ύλη μαθήματος:

 • Λόης Λαμπριανίδης (2001), Οικονομική γεωγραφία: στοιχεία θεωρίας και εμπειρικά παραδείγματα, Αθήνα: Πατάκης, σσ. 206-398
 • Άρθρα που θα μοιραστούν στη διάρκεια του μαθήματος

 

Πρόσθετη Βιβλιογραφία

 • Allen J., Massey D. and Cochrane A. (1998) Rethinking the Region
 • Armstrong and Taylor Regional Economics and Policy
 • Bairoch P. (1988) Cities and Economic Development, Chicago: Chicago U.P.
 • Balchin P.N. et al (1995) Urban Land Economics and Public Policy
 • Bryson J., Henry N., Keeble D. and Martin R. (eds) (1999)The Economic Geography Reader, Chichestr: Wiley
 • Chapman K. and Walker D. (1987) Industrial Location: Principles and Policy
 • Clark G., Feldman M and Gertler M. (2000) The Oxford Handbook of Economic Geography. Oxford: Oxford UP.
 • Daniels P. (2001) Human Geography. Issues for the 21st century
 • Dickens P. (2005) Global Shift, London: Paul Chapman
 • Krugman P. (1991) Geography and Trade. Cambridge Mass: MIT Press
 • Lee R. and Wills J. (eds) (1997) Geographies of Economies, London: Arnold.
 • Mills and Hamilton Urban Economics
 • Sassen S. (1994) Cities in a World Economy
 • Sassen S. (1999) Globalisation and its Discontents
 • Sheppard E. and Barnes T. A Companion to Economic Geography, Blackwell
 • Vickerman R.W. (1984) Urban Εconomics

 

Περιοδικά συναφή

 • Ελληνικά: Αειχώρος / Βήμα Κοινωνικών Επιστημών / Γεωγραφίες / Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών / ΤΟΠΟΣ (Πόλη και Περιφέρεια)
 • Ξένα: Antipode / Environment and Planning / European Planning Studies / European Urban and Regional Studies / International Journal of Urban and Regional Research / Regional Studies

 

Εξετάσεις:

 • Στις εξετάσεις γράφετε 2 από τα 3 θέματα. Παλιά θέματα εξετάσεων θα μοιραστούν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.