Ερευνητική Ομάδα

Η ΕΜΠΑΠ προωθεί μία πολύπλευρη προσέγγιση και έχει κατά περίπτωση συνεργαστεί με ερευνητές από όλο το φάσμα των Κοινωνικών Επιστημών (οικονομολόγους, οικονομικούς γεωγράφους, περιφερειολόγους, πολιτικούς επιστήμονες, κοινωνιολόγους, στατιστικολόγους, μηχανικούς, κ.α.). Επιπλέον η ΕΜΠΑΠ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη διεθνή συγκριτική ανάλυση. Η Μονάδα έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στο συντονισμό προγραμμάτων και έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή προγράμματα.

Το μόνιμο προσωπικό της ΕΜΠΑΠ αποτελείται από τους:

Λόης Λαμπριανίδης, Oικονομικός Γεωγράφος

(MA - Sussex, Ph.D.- LSE)

Δείτε αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Είναι Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και επικεφαλής της Ερευνητικής Μονάδας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής (ΕΜΠΑΠ). Στο διάστημα 2015-2019 υπήρξε Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας και Ανάτυξης. Τα κύρια επιστημονικά του ενδιαφέροντα αφορούν γνωστικά αντικείμενα όπως: οι Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και ιδιαίτερα οι οικονομικές επιπτώσεις του ανοίγματος των ελληνικών επιχειρήσεων στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η διεθνής μετανάστευση και ειδικότερα οι συνέπειες της εισροής οικονομικών μεταναστών στην Ελλάδα, το φαινόμενο της φυγής εξειδικευμένου ανθρώπινου Δυναμικού (brain drain), η χωροθέτηση της βιομηχανίας, τα κίνητρα περιφερειακής ανάπτυξης, τα προγράμματα ανάπτυξης περιοχών, τη γεωγραφική διάσταση των υπεργολαβικών σχέσεων και οι επιπτώσεις των περιφερειακών πανεπιστημίων στις τοπικές οικονομίες.

Έχει δημοσιεύσει σε ελληνικά περιοδικά (Πόλη και Περιφέρεια, Επιθεώρηση Αγροτικών Μελετών, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Eπιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, Σύγχρονα Θέματα, Τεύχη Πολιτικής Οικονομίας, Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, Τόπος κλπ) και ξενόγλωσσα περιοδικά (Αntipode, Εnvironment and Ρlanning A' and C’, International Journal of Urban and Regional Research, European Planning Studies, The Journal of Entrepreneurship, International Boundaries Research Unit, Sociologia Ruralis, Journal of Small Business and Enterprise Development, Higher Education Policy, Raumforschung und Raumordnung, Cyprus Journal of Economics, Modern Greek Studies κλπ). Ο Λόης Λαμπριανίδης υπήρξε από το 2008-2013 μέλος της συντακτικής επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού European Urban and Regional Studies.

Επιπλέον, έχει δημοσιεύσει κεφάλαια σε ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία, ενώ έχει εκδόσει και 11 συνολικά βιβλία: (2016) επιμ. (Σε συνεργασίαμε Καλογερέσης Θ., Καυκαλάς Γρ.) Χωρική ανάπτυξη και ανθρώπινο δυναμικό, Κριτική, (2012) Οικονομική Γεωγραφία-Πατάκης, (2011) Επενδύοντας στη Φυγή - Κριτική, (2008) Η Θεσσαλονίκη στο Μεταίχμιο (Σε συνεργασία με Γ. Καυκαλά και Ν. Παπαμίχο) - Κριτική, (2008) The Moving Frontier, Ashgate, (2005) Η επιχειρηματικότητα στην ευρωπαϊκή ύπαιθρο - Πατάκης, (2005) Αλβανοί μετανάστες στη Θεσσαλονίκη: Διαδρομές ευημερίας και παραδρομές δημόσιας εικόνας (Σε συνεργασία με Α. Λυμπεράκη) - Πατάκης, (2004) The future of Europe’s Rural Peripheries - Ashgate, (2002) Στρατηγικό σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης της Μητροπολιτικής, (2001) Οικονομική Γεωγραφία: Στοιχεία Θεωρίας και Εμπειρικά Παραδείγματα Εκδόσεις Πατάκη, (1993) Περιφερειακά πανεπιστήμια στην Ελλάδα  - Παρατηρητής, (1992) Η γεωγραφική διάσταση των υπεργολαβικών σχέσεων παραγωγής στη βιομηχανία - Παρατηρητής, (1992) Στοιχεία οικονομικής γεωγραφίας - Παρατηρητής [2001: βελτιωμένη επανέκδοση], Θεσσαλονίκης (Σε συνεργασία με Γ. Καυκαλά και Ν. Παπαμίχο) - Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης, Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας, Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης.

Βιβλία: 

 

Στέλλα Καραγιάννη, Οικονομολόγος

Δείτε αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

https://www.uom.gr/stelkar

https://www.uom.gr/eco

 

Επίσης μέλη της ΕΜΠΑΠ υπήρξαν οι:

Θανάσης Καλογερέσης, Δρ. οικονομολόγος

Δείτε αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Μέλος της ΕΜΠΑΠ από τη σύστασή της, ο κ. Καλογερέσης έχει συμμετάσχει σε έναν μεγάλο αριθμό ερευνητικών έργων σε αντικείμενα όπως το άνοιγμα των ελληνικών επιχειρήσεων στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, τοπικά / περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης, καθώς και σε θέματα εξωτερικού εμπορίου.

 

Αρτέμης Κουρτέσης, Δρ. οικονομολόγος

Δείτε αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Αρτέμης Κουρτέσης γεννήθηκε το 1963 και είναι παντρεμένος με δύο γιους. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος οικονομικών επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και εκτός από τις ερευνητικές του δραστηριότητες εργάζεται ως γενικός διευθυντής τεχνικής εταιρείας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Από το 1989 και μέχρι το 2003 διετέλεσε μόνιμο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, όπου εργάστηκε στους τομείς των Διαρθρωτικών πολιτικών και της πολιτικής Έρευνας και Τεχνολογίας ως επιστημονικός υπεύθυνος στο πρόγραμμα κοινωνικής και οικονομικής έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεργάζεται με την Ερευνητική Μονάδα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής του πανεπιστημίου Μακεδονίας, συμμετέχει ως ερευνητής σε έργα σχετικά με περιφερειακή ανάπτυξη, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, την ευρωπαϊκή πολιτική Ε&Τ, τα οικονομικά της καινοτομίας και της γνώσης, και έχει δημοσιεύσει σχετικά άρθρα.

 

 Αναστασία Πανώρη, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Υποψήφια Διδάκτορας

Δείτε αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Είναι ερευνήτρια και μέλος της ΕΜΠΑΠ από τον Ιανουάριο του 2013. Είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ του ΑΠΘ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) στην Οικονομική Επιστήμη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Κύριο ερευνητικό της ενδιαφέρον είναι η δυναμική ανάλυση της εκπαίδευσης, καθώς και οι θεωρίες μετανάστευσης και περιφερειακών ανισοτήτων.

 

Ηλίας Θάνης, Οικονομολόγος/Πολιτικός Επιστήμονας, Υποψήφιος Διδάκτορας

Δείτε αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Ο Θάνης Ηλίας είναι οικονομολόγος, πολιτικός επιστήμονας και ερευνητής στην ΕΜΠΑΠ. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων (MSc) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τα κύρια επιστημονικά ενδιαφέροντά του σχετίζονται με την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, την οικονομική μεγέθυνση, την περιφερειακή σύγκλιση, την παραγωγικότητα και τις διαδικασίες διεθνοποίησης των επιχειρήσεων.

 

Θεοδόσης ΣυκάςΔρ. οικονομολόγος

Δείτε αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Θεοδόσης Συκάς είναι οικονομολόγος και ερευνητής στην ΕΜΠΑΠ. Είναι απόφοιτος του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κάτοχος μεταπτυχιακού (MSc) και διδακτορικού (PhD) τίτλου του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ιδίου Πανεπιστημίου. Κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα αποτελούν οι θεωρίες της μετανάστευσης, το μεταναστευτικό φαινόμενο στη Μεσόγειο, ενώ έχει ασχοληθεί και με τις ξένες άμεσες επενδύσεις σε αναπτυσσόμενες χώρες.

 

Νίκος Βογιατζής, ΜΒΑ

Δείτε αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Νίκος Βογιατζής είναι ερευνητής και μέλος της ΕΜΠΑΠ από το 2007. Έλαβε το πτυχίο του από το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το 2001 και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές με ειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) στο ίδιο Πανεπιστήμιο το 2004. Αυτή την περίοδο εκπονεί διδακτορική διατριβή με θέμα: "Εξέταση της παγκόσμιας αλυσίδας τουρισμού - χωρικές διαστάσεις: η εφαρμογή της στην ελληνική περίπτωση", στο Τμήμα Μηχανικών, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει εργασθεί σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από το 6ο και 7ο Πλαίσιο Πρόγραμμα (FP6-7), ενώ τα κύρια επιστημονικά ενδιαφέροντά του σχετίζονται με ζητήματα Οικονομικής Γεωγραφίας, όπως η περιφερειακή και τοπική τουριστική ανάπτυξη, η μετανάστευση, καθώς και οι διαδικασίες διεθνοποίησης και αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων.

 

Άσπα Κυριάκη, Υποψήφια Διδάκτορας

Δείτε αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Η Άσπα Κυριάκη είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Université Libre (Βρυξέλλες). Υποψήφια διδάκτορας του τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών. Ερευνήτρια και μέλος της ΕΜΠΑΠ, με κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα την ανάπτυξη κοινωνικών δικτύων και την μετεγκατάσταση ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια.