Άσπα Κυριάκη

Προσωπικά στοιχεία

Ονοματεπώνυμο: Άσπα Κυριάκη

Όνομα Πατρός: Νικόλαος

Ημ/νία γέννησης: 15 Σεπτεμβρίου 1979

E-mail: akyr@uom.gr

 

 

Εκπαίδευση

Μάρτιος 2007: Υποψήφια Διδάκτορας - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

Σεπτέμβριος 2003-Σεπτέμβριος 2004: D.E.S en politique européenne - Institut d’Etudes Européennes, Université Libre de Bruxelles (πράξη αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π αριθ. 20-2224) - Μεταπτυχιακή εργασία (Memoire): “Child labour in the European Union”

Σεπτέμβριος 1998-Φεβρουάριος 2003: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (Κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας) - Πτυχιακή εργασία: “Η προστασία του παιδιού από βασανιστήρια και άλλου είδους απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία”

 

Επαγγελματική Εμπειρία

Δεκέμβριος 2005-Σήμερα: Ερευνητική Μονάδα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) – Ερευνητική συνεργάτιδα

Απρίλιος 2005-Σεπτέμβριος 2005: Εργομάθηση Α.Ε. – Υπεύθυνη υλοποίησης προγραμμάτων κινητικότητας Leonardo da Vinci

Νοέμβριος 2004-Απρίλιος 2005: Ερευνητική Μονάδα Χωρικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Τομέας Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) – Ερευνητική συνεργάτιδα

Φεβρουάριος 2003-Ιούλιος 2003: Επιτροπή Περιφερειών, Ευρωπαϊκή Ένωση: Πρακτική (stage) στο Τμήμα Προσωπικού

 

Ερευνητική Εργασία

Μέλος Ερευνητικών Ομάδων

2005-2006.

"ΜOVE – The Moving Frontier: The changing geography of production in labour intensive industries"

2006-Σήμερα.

“CBCED- Challenges and Prospects of Cross Border Co-operation in the Context of EU Enlargement”

 

Σεμινάρια

“Κοινοτικό Δίκαιο: 25 χρόνια εφαρμογής από τα ελληνικά δικαστήρια”, Κέντρο Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου & Ελληνική Ένωση Ευρωπαϊκού Δικαίου (Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2005)

“Ανακαλύπτοντας τον Νέο Κόσμο: Διεθνείς Σχέσεις, Δημογραφικά, Οικονομικά, Κοινωνία της Πληροφορίας, Πολιτισμός”, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας & Γενικό Προξενείο των Η.Π.Α στην Θεσσαλονίκη (Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2002)

 

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Μάρτιος 2000. Harvard University, Model United Nations Conference
Μέλος της αποστολής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην αντιπροσώπευση της Αυστρίας στην Πρώτη Επιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Disarmament and International Security Committee).

Φεβρουάριος 2000. University of Toronto, North American United Nations Conference
Μέλος της αποστολής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην αντιπροσώπευση της Πορτογαλίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

 

Γλώσσες

Άριστη γνώση

- Αγγλικών

- Γαλλικών

 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Γνώση χειρισμού λογισμικών για την επεξεργασία ποσοτικών (SPSS) και ποιοτικών (NVIVO) δεδομένων