Συνάντηση Eρευνητικών Oμάδων στα πλαίσια του Προγράμματος CBCED (4-7/06/07)

Πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η συνάντηση των ερευνητικών ομάδων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα “Challenges and Prospects of Cross Border Cooperation in the Context of the EU Enlargement (CBCED)” , μεταξύ των οποίων είναι και η Ερευνητική Μονάδα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής (ΕΜΠΑΠ). Συζητήθηκαν τα ζητήματα που αφορούν στην έρευνα πεδίου που πραγματοποιείται στις 12 επιλεγμένες διασυνοριακές περιοχές της Ευρώπης και άλλα θέματα σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος.