Άλλες Επιστημονικές Δραστηριότητες

Διοικητικό έργο:

 1. 2010 – σήμερα         Μέλος προσωρινής ΓΣ Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης, Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδα
 2. 2010 – σήμερα         Μέλος Διοικούσας Επιτροπής Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας
 3. 2008 – 2010            Μέλος προσωρινής ΓΣ Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

 

Μέλος συντακτικών επιτροπών πειροδικών:

 

 1. 2013- σήμερα.  Member of the International Advisory Board of the Journal of Immigrant and Refugee Studies.
 2. 2008- 2013  Editor: European Urban and Regional Studies
 3. 2001- σήμερα. Επιστημονικός σύμβουλος έκδοσης του περιοδικού Γεωγραφίες
 4. 1999-σήμερα Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού Πανεπιστήμιο
 5. 1999-σήμερα Μέλος Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού Τόπος (Επιθεώρηση Χωρικής ανάπτυξης και περιβάλλοντος)
 6. 1990-1998. Επιστημονικός σύμβουλος έκδοσης του περιοδικού Tόπος (Επιθεώρηση αστικού και περιφερειακού προγραμματισμού και σχεδιασμού).
 7. 1988-1997. Αssociate/Corresponding Εditor στο περιοδικό Capital and Class (Journal of the Conference of Socialist Εconomists).

 

Αξιλογητής άθρων σε επιστημονικά περιοδικά:

 • Ελληνικά: Επιθεώρηση Αγροτικών Μελετών (1989, 1994), Tόπος (1990-σήμερα), Τεχνικά Χρονικά (1991), To BHMA των Koινωνικών Επιστημών (1996-σήμερα), Γεωγραφίες (2000-σήμερα), Αειχώρος (2000-σήμερα), Τιμητικός Τόμος Πανεπιστημίου Μακεδονίας (1994)
 • Ξενόγλωσσα: Government and Policy (1993),Geografiska Annaler B, GeoJournal, Journal of Rural Studies, Regional Studies (2007- σήμερα), International Migration, South Eastern Europe Journal of Economics (2004), Journal of Ethnic and Migration Studies (2004), Regional Studies, Sociological Perspectives, South Eastern Europe Journal of Economics (2005). European Urban and Regional Studies (1996 -σήμερα), , European Planning Studies (1997- σήμερα), Journal of International Migration and Integration (JIMI 2001 –σήμερα),

 

2011. Αξιολογητής Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

 

Συμμετοχή σε συνέδρια: (δεν περιλαμβάνονται αυτά που δημοσιεύθηκαν σε πρακτικά)

 1. 2014. Labrianidis L. Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Διεθνούς Συνεδρίου «Πολιτισμός και Χώρος στα Βαλκάνια 17ος – 20ος αιώνας»,  ΠΑΜΑΚ, Θεσσαλονίκη 21-22/11/2014

 2. 2014. Προεδρείο σε 2 συνεδριάσεις «Geography in an era of crisis», 10th International Congress of the Hellenic Geographical Society, Aristotle University of Thessaloniki, 22 - 24 /10/2014

 3. 2014. Kalogeresis Α., Labrianidis L.  οργάνωση panel Session  με θέμα: «Capabilities and regional development and disparities» στο Διεθνές Συνέδριο που οργανώνει η Human Development and Capability Association με θέμα «Human Development in Times of Crisis  Renegotiating social justice», Αθήνα, 2-5 Σεπτεμβρίου 2014

 4. 2014. Labrianidis L., Kalogeresis A., Thanis E. and Panori N. «Education and development through a capabilities perspective» στο Διεθνές Συνέδριο που οργανώνει η Human Development and Capability Association με θέμα «Human Development in Times of Crisis  Renegotiating social justice», Αθήνα, 2-5 Σεπτεμβρίου 2014

 5. 2014. Labrianidis L., Kalogeresis A., Ballas D. and Panori An.  «Human capital and structural change of the Greek labour market»,  European Regional Science Association (ERSA) με θέμα «Regional development & globalisation: Best practices», Saint Petersburg – Ρωσίας, 26-29 August 2014

 6. 2014. Kalogeresis A, Labrianidis L., Thanis E. “Testing the links between Income Levels and SWB (human development. Happiness, QoL): The case of the Greek regions“, European Regional Science Association (ERSA) με θέμα «Regional development & globalisation: Best practices», Saint Petersburg  -Ρωσίας, 26-29 August 2014

 7. 2013. The mutually reinforcing relation between international migration o highly skilled labour force and economic crisis, International Conference “Mobility and Employability in Europe”, Academy of Entrepreneurship, University of Macedonia 21/11/2013 (invited speaker)

 8. 2013. Tapping the diaspora’s potential Conference Greece in Transition Hellenic Innovation Forum 1st ΙInternational Conference, Organised by Europen Commission Task Force for Greece and Institute for the Study of Labor (IZA),  Eugenides Foundation 7-8 Oct. 2013  (invited speaker)

 9. 2013. Η αλληλoτροφοδοτούμενη σχέση μεταξύ της διεθνούς μετανάστευσης πτυχιούχων και της οικονομικής κρίσης,  Διεθνές Συνέδριο Μένω ή φεύγω; H γλωσσομάθεια κρίσιμος παράγοντας στη λήψη της τελικής απόφασης. 26η διημερίδα ξενόγλωσσης εκπαίδευσης PALSO, Μακεδονία Παλλάς  29-30/8/2013 (invited speaker)

 10. 2013. The mutually reinforcing relation between international migration of highly-educated labour force and economic crisis: The case of Greece  International Conference University College Cork 27 September 2013 (invited speaker)

 11. 2013. Brain drain, Οργάνωση  Goethe Institute Αθήνα 16/9/2013  (invited speaker) ανάρτηση εισήγησης στο  website  Ιδρύματος Μποδοσάκη  http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=974

 12. 2012. «Η νέα μετανάστευση των Ελλήνων», Ημερίδα στην οποία μίλησαν και οι Κεχριώτης Β., Ματσαγγάνης Μ. και Παγουλάτος Γ., Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012. (invited speaker)

 13. 2012. «Η πορεία οικονομικής ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης από τη δεκαετία του ’90 μέχρι σήμερα:  προϋποθέσεις για μια δυναμική πορεία προς τα εμπρός», Θεματική ενότητα: Πόλη, αρχιτεκτονική και καθημερινή ζωή, Υπεύθυνη ενότητας: Σ. Λαδά, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Δήμου Θεσσαλονίκης, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 30/4/2012 (invited speaker)

 14. 2012. Θεσσαλονίκη και Βαλκάνια την τελευταία 20ετία: εισροή μεταναστών και εκροή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, Θεματική ενότητα: Βαλκάνια-Μέση Ανατολή: Θεσσαλονίκη σταυροδρόμι πολιτισμών, Υπεύθυνη ενότητας: Φ. Τσιμπιρίδου, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Δήμου Θεσσαλονίκης, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 23/5/2012  (invited speaker)

 15. 2011. Παρουσίασα το βιβλίο μου «Επενδύοντας στη φυγή», στο πλαίσιο του debate με θέμα "Το δίλημμα 'Μένω ή Φεύγω' των πρόθυμων και ικανών νέων Ελλήνων". Στο debate συμμετείχαν οι: Χ. Παπαδημητρίου, Σ. Καλύβας, Γ. Φαρμάκης, Α. Δοξιάδης, Κ. Πιερρακάκης, και Α. Δοξιάδης. Διοργάνωση Intelligence Squared Greece, 6 Ιουλίου 2011, Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», Αθήνα (invited speaker)

 16. 2011. «Επενδύοντας στη φυγή», Στο Συνέδριο Περιφερειακή Ανάπτυξη και Οικονομική Κρίση: Διεθνής Εμπειρία και Ελλάδα» της Ελληνικής Εταιρίας Περιφερειακής Ανάπτυξης (European Regional Science Association –Gr), Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθήνα, 6-7 Μαΐου.

 17. 2011. «Επενδύοντας στη φυγή»,4ο Διεθνές Συνέδριο της Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής με θέμα «Ο ρόλος της κοινωνικής πολιτικής σήμερα: Κριτικές προσεγγίσεις και προκλήσεις», Αθήνα 10 και-11 Νοεμβρίου 2011.

 18. 2011. «Η διαρροή επιστημόνων από την Ελλάδα την εποχή της παγκοσμιοποίησης», Διεθνές Συνέδριο Παιδαγωγική Πολιτισμός , Πολιτικές, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 9-10 Σεπτεμβρίου.

 19. 2011. Εκπαίδευση και ανάπτυξη, Forum Greece 2010, Goethe Institut, Αθήνα 24 Σεπτεμβρίου.

 20. 2011. «Ελληνική Οικονομία και Μετανάστες» (σχολιασμός από Γιάννα Κούρτοβικ και Πέτρο Κωνσταντίνου), Κέντρο Νεότητας Δ. Χαλανδρίου, Αθήνα, 17 Μαρτίου.

 21. 2011. “The border as an opportunity: local delocalization of economic activities across the borders”, 6th NEEBOR annual Conference Social Inclusion through SMES development, Αλεξανδρούπολη, 2-5 Μαρτίου.

 22. 2011. «Η Θεσσαλονίκη και η Μετανάστευση», Διημερίδα για την μετανάστευση στην Ελλάδα, Γαλλικό Ινστιτούτο, Θεσσαλονίκη, 28-30 Ιανουαρίου.
 23. 2010. “Brain-Drain from Greece undermines the country’s development prospects”, 8th European Urban & Regional Studies (EURS) Conference με τίτλο “Repositioning of Europe in an era of global transformation”, 15-17 Σεπτεμβρίου, Βιέννη – Αυστρία.
 24. 2010. “The Border as an Opportunity: ‘Local Delocalization’ of economic activities across the Balkan Borders” (με Καλογερέση Α. και Βογιατζή Ν.), Association for Borderland Studies (ABS) με τίλο “The Multifaceted Economic & Political Geographies of Internal & External EU Borders”, 22-23 Σεπτεμβρίου, Βέροια.
 25. 2010. “The changing geography of production in Europe: Delocalization to other continents as well as "local delocalization" across borders”, Keynote Speaker 2ου επιστημονικού συνεδρίου με τίτλο "The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world", 7-9 May Greece EBEEC (http://ebeec.teikav.edu.gr).

 26. 2010. «Μετεγκατάσταση ελληνικών επιχειρήσεων στις γειτονικές χώρες (local delocalisation)», Ημερίδα ΤΕΕ «Ελληνική Βιομηχανία προς την Οικονομία της Γνώσης: Συμπεράσματα και προτάσεις του 3ου Συνεδρίου», Αθήνα 11/2/2010.
 27. 2007. “Μετανάστευση και κοινωνική αλλαγή στη Θεσσαλονίκη: Επιχειρηματικότητα μεταναστών”. Συνεργασία με Π. Χατζηπροκοπίου. Εισήγηση στο 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο στην ενότητα: “Η ανθρωπογεωγραφία της μετανάστευσης και το ζήτημα της ένταξης των μεταναστών στις κοινωνίες υποδοχής”, Αθήνα, 04-06/10/2007.

 28. 2007. “Ζώντας δίπλα στη μετάβαση: ο ρόλος της εγγύτητας στις ροές επενδύσεων μεταξύ αναπτυγμένων οικονομιών και οικονομιών σε μετάβαση”. Εισήγηση στο 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο στην ενότητα: “Η ανθρωπογεωγραφία της μετανάστευσης και το ζήτημα της ένταξης των μεταναστών στις κοινωνίες υποδοχής”, Αθήνα, 04-06/10/2007.

 29. 2007. “Living next to the transition: the role of cultural and geographical proximity in flows of FDI, migration and trade between transition and developed economies”. Συνεργασία με A. Kalogeressis. Εισήγηση στο Second Global Conference on Economic Geography, Πεκίνο, 25-28/06/2007.

 30. 2007. “Living next to the transition: Delocalisation of labour intensive activities in a globalised world”. Εισήγηση στο International Conference με θέμα: “Seminars of the Aegean”, Κρήτη, 28/08-01/09/2007.

 31. 2007. “Impacts of delocalisation on European labour intensive firms”. Συνεργασία με A. Kalogeressis. Εισήγηση στο International Conference με θέμα: “Delocalisation of labour intensive industries, Κρακοβία, 12-14/04/2007.

 32. 2007. “Delocalisation and development in Europe: Conceptual issues and empirical findings”. Συνεργασία με A. Kalogeressis. Εισήγηση στο International Conference με θέμα: “Delocalisation of labour intensive industries, Κρακοβία, 12-14/04/2007.

 33. 2007. “An assessment of the failure to internationalize: a comparison of Greece with the late transition countries”. Συνεργασία με A. Kalogeressis. Εισήγηση στο Second Global Conference on Economic Geography, Πεκίνο, 25-28/06/2007.

 34. 2006. “Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων έντασης εργασίας σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία: προοπτικές για μικρές αναπτυγμένες χώρες”, Εισήγηση στο Συνέδριο ΤΕΕ με θέμα: “Ελληνική Βιομηχανία: προς την Οικονομία της γνώσης”, Αθήνα, 03-05/07/2006.

 35. 2006. “Η αμφίσημη σχέση της Ελλάδας με τις χώρες της Βαλκανικής: Εισροή μεταναστών στην Ελλάδα και η φυγή επιχειρήσεων έντασης εργασίας – οι δυο όψεις του Ιανού», Εισήγηση στο Συνέδριο με θέμα: “Οι κοινωνικές επιστήμες σήμερα”, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, 31/03-02/04/2006.

 36. 2006. “Transborder clusters as a means to enhance competitiveness: the transformation of a quasi cluster in N. Greece to a quasi cluster that embraces Southern Balkans”, Εισήγηση στο DIME-LIFE Conference, Αθήνα, 30/11-01/12/2006.

 37. 2005. “The pros and cons of Greek Foreign Direct Investments”, Εισήγηση στα LSE Hellenic Observatory Research Seminars, 15/03/2005.

 38. 2004. “Το μέλλον της ευρωπαϊκής υπαίθρου”, , Εισήγηση στη Διημερίδα με θέμα: “Χώρος και Οικονομία”, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο, 07-08/05/2004.

 39. 2004. “Το μέλλον της ευρωπαϊκής υπαίθρου, η περίπτωση της Ελλάδας”, Εισήγηση στην Ημερίδα με θέμα: “Χωροταξία και Ανάπτυξη, για την Ημαθία του μέλλοντος” που οργάνωσε το ΤΕΕ Κ. Μακεδονίας, Βέροια, 19/06/2004.

 40. 2004. “Θεσσαλονίκη: Η κρίση του παραγωγικού συστήματος και οι προτάσεις των εργαζομένων για το αναπτυξιακό μοντέλο”. Κεντρική Εισήγηση στο συνέδριο που οργάνωσε η ΓΣΕΕ και ΕΚΘ, Ηλέκτρα Παλλάς, Θεσσαλονίκη, 09/09/2004.

 41. 2004. “The future of Europe’s rural peripheries”, Εισήγηση στο International Conference με θέμα: “Europe at the Margins” που οργάνωσε το Regional Studies Association, Angers (Γαλλία), 15-16/04/2004.

 42. 2004. “Local Products as a means to facilitate the development of Less Favoured Areas of the European countryside”, Εισήγηση στο συνέδριο με θέμα: “Globalisation, Risks and resistance”, XI World Conference of Rural Sociology, Trondheim (Νορβηγία), 25-30/07/2004.

 43. 2004. “Albanian return migrants do not reinforce spatial concentration within the country”. Συνεργασία με Brahimi- Kazazi B. Εισήγηση στο συνέδριο με θέμα: “New Perspectives on Albanian Migration and Development” που οργάνωσε το Sussex Centre for Migration Research, Korce (Αλβανία), 16-17/09/2004.

 44. 2003. “Τοπικά προϊόντα ως ένα μέσο για την υποβοήθηση της ανάπτυξης των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών της Ευρωπαϊκής υπαίθρου”, Εισήγηση στο συνέδριο με θέμα: “Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές και Στρατηγικές Ανάπτυξης”, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, 20-23/11/2003

 45. 2003. “Παγκοσμιοποίηση και ανάπτυξη των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών”, Εισήγηση στην Ημερίδα που οργάνωσε η ΓΣΕΕ- ΕΚΘ με θέμα: “Παγκοσμιοποίηση και Κοινωνική Ευρώπη”, Συνεδριακό Κέντρο Ι. Βελλίδης, Θεσσαλονίκη, 21/06/2003.

 46. 2003. “Mirror forces of attraction: Albanian migrants’ profile in Greece and Italy”. Συνεργασία με Α. Lyberaki. Εισήγηση στο International Conference Seminars των Aegean Rethinking Radical Spatial Approaches, Νάξος, 08-14/09/2003.

 47. 2003. “Entrepreneurship in rural peripheral areas in Europe”, Εισήγηση στο International Conference με θέμα: “Small firms strategy for innovation and regional problems”, Algarve (Πορτογαλία), 4-05/12/2003.

 48. 2003. “Albanian returning labour migrants from Greece and Italy”. Συνεργασία με Ε. Voutira. Εισήγηση στο Oxford University Balkan Society Conference με θέμα: “Border Crossing in the Balkans”, Οξφόρδη, 17-18/05/2003.

 49. 2002. “Παραγωγικό Σύστημα και Ανταγωνιστικότητα” στο πλαίσιο υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου για τη βιώσιμη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, Συνεδριακό Κέντρο Ι. Βελλίδης, Θεσσαλονίκη, 16/02/2002.

 50. 2001 “Delocalisation of labour intensive industries: an argument in favour of triangular manufacturing’ between developed countries-Greece-Balkans”, Εισήγηση στο International Conference με θέμα: “Restructuring stability and development in South Eastern Europe” που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας –South and East European Development Center, Βόλος, 01-03/06/2001.

 51. 2000. “Greek trade relations with the Balkans in the 1990’s”, Εισήγηση στο International Conference με θέμα: “Recent developments and problems in the transition economies” που οργάνωσε η Association of South Eastern Europe Economic Universities, Θεσσαλονίκη, 24-27/05/2000.

 52. 1998. “Internationalisation and SME development in Poland, Bulgaria and the Baltic states”. Συνεργασία με B. Piasecki, D. Smallbone, K. Todorov, U. Venesaar. Εισήγηση στο International Conference του European Council for Small Business με θέμα: “SMEs and SME Policy in Central & Eastern European Economies”, Βουδαπέστη, 02-04/04/1998.

 53. 1997. “The Future Prospects of Rural Areas in the Countries of Southern Europe”, Εισήγηση στο International Conference με θέμα: “Towards the Millennium: managing change in the European countryside” που οργάνωσε το Παν/μιο Μακεδονίας και το University of Luton, 28-29/11/1997.

 54. 1997. “Forms and segments of work in rural Greece: a Chayanovian approach”. Συνεργασία με C. Kalantaridis. Εισήγηση στο XVII International Conference της European Society for Rural Sociology με θέμα: “Local responses to global integration”, Κρήτη, 25-29/08/1997.

 55. 1996. “The external borders of the EU are abolished; the borders within a member state (Greece) remain. Εισήγηση στο International Conference του περιοδικού European Urban and Regional Studies με θέμα: “A changing Europe in a changing world: Urban and regional issues”, Exeter, 11-14/04/1996.

 56. 1995. “Περιφερειακά πανεπιστήμια στην Ελλάδα: επιτακτική η ανάγκη χωρικής αναδίπλωσής τους”, Εισήγηση στην Hμερίδα που οργάνωσε η Διεθνής Ένωση Αρχιτεκτόνων UIA με θέμα: “Χώροι εκπαίδευσης και πολιτισμού”, Πάτρα, 20/10/1995.

 57. 1995. “The opening of the Balkan market leads to mass unemployment in Greece”. Εισήγηση στο International Conference της Regional Studies Association με θέμα: “Regional Futures”, Gothenburg (Σουηδία), 06-09/05/1995.

 58. 1994. “Η διδασκαλία της Γεωγραφίας στα ελληνικά πανεπιστήμια”. Εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο Ιδρύματος Σ. Καράγιωργα με θέμα: Γεωγραφία και Γεωγραφική Εκπαίδευση στην Ελλάδα, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 17/12/1994. Συμμετοχή μετά από πρόσκληση.

 59. 1994. “Aspects of poverty in an urban area in Greece: the case of Sykies”. Εισήγηση στο International Conference που οργάνωσε η ερευνητική Ομάδα Poverty ΙΙΙ, Mazamet (Γαλλία), 14-16/04/1994.

 60. 1993. “Regional policies in the ‘80s in Greece: policies that are used to attain political support”. Εισήγηση στο International Conference που οργάνωσε το University of Durham - Centre for European Studies με θέμα: “New Tendencies on Urban and Regional Development in Europe”, Durham, 29-31/03/1993.

 61. 1992. “Φασόν νέα μορφή εργασίας ή παλιά μορφή εκμετάλλευσης”. Σε συνεργασία. Εισήγηση στο International Conference που οργάνωσε το Εuropean Women’s Network (EU), Αθήνα, 22-23/05/1992.

 62. 1992. “Subcontracting relations in manufacturing and local development policies in Greece”. Εισήγηση στο International Conference που οργάνωσε το Universita di Cagliari Centro Studi di Relazioni Industriali με θέμα: “Politica del lavoro e sviluppo locale nei paesi dell' Europa mediterranea”. Συμμετοχή μετά από πρόσκληση.

 63. 1991. “University multipliers: the economic impact of three peripheral universities in Greece”. Εισήγηση στο International Conference της Regional Studies Αssociation με θέμα: “An enlarged Europe: regions in competition?”, Porto Carras, Χαλκιδική 22-25/09/1991.

 64. 1991. “Diffused industrialization: policy questions for the single market”. Σε συνεργασία. Εισήγηση στο International Conference που οργάνωσε το ΑΠΘ και το ΕΜΠ με θέμα: “Undefended cities and regions facing the new European order”, Λήμνος, 27/08-01/09/1991.

 65. 1987. “Ρroblems in the industrialization of a rural area in Greece”. Εισήγηση που παρουσιάστηκε στο International Conference του Ιnstitute of Βritish Geographers, Portsmouth, 06-09/01/1987.

 66. 1985. “Location of industrial plants as a means to fight labour militancy”. Εισήγηση στο International Conference που οργανώθηκε από το περιοδικό Πόλη και Περιφέρεια με θέμα: “Spatial structures and social process”, Μυτιλήνη.

Συμμετοχή σε συνέδρια: (Ως συζητητής-πρόεδρος Συνεδρίασης)

 1. 2011. Προεδρείο στη Συνεδρία «Ύπαιθρος χώρος και κρίση» Στο Συνέδριο Περιφερειακή Ανάπτυξη και Οικονομική Κρίση: Διεθνής Εμπειρία και Ελλάδα» της Ελληνικής Εταιρίας Περιφερειακής Ανάπτυξης (European Regional Science Association –Gr), Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθήνα, 6-7 Μαΐου
 2. 2004. Πρόεδρος συνεδρίας, New Perpsectives on Albanian Migration and Development, Organised by Sussex Centre for Migration research, Korce Albania, 16-17/9/2004.
 3. 2004. Πρόεδρος συνεδρίας, International Conference Europe at the Margins, Regional Studies Association, Angers France, 15-16/4/2004
 4. 2003 Πρόεδρος συνεδρίας, International Conference Small firms strategy for innovation and regional problems, Algarve, Portugal 4-5/12/2003.
 5. 2001. Πρόεδρος συνεδρίας «Economic and stabilisation policies». ”International Conference με θέμα: Restructuring stability and development in SouthEastern Europe, University of Thessaly –South and East European Development Center, Volos 1-3 June.
 6. 2000. Πρόεδρος συνεδρίας «Οικονομική ανάπτυξη πόλεων: η διεθνής εμπειρία» Διεθνές Συνέδριο Οικονομική Ιστορία της Θεσσαλονίκης. Ο ρόλος της ως περιφερειακό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, Θεσσαλονίκη 20-21 Μαρτίου.
 7. 1998. Πρόεδρος Συνεδρίας της Διημερίδας «Από την ανεργία στο νέιο-ναζισμό», Θεσσαλονίκη, 17-18/9/1998.
 8. 1997. Πρόεδρος της κεντρικής συνεδρίασης Διημερίδας του Μακεδονικού Ινστιτούτου Εργασίας «Η εργασία στην Ευρώπη στα τέλη του 20ου αιώνα», Θεσ/νίκη 9-10.5.97.
 9. 1995. Συζητητής (discussant) Συνέδριο Οργάνωση Σύνδεσμος Ελλήνων Περιφερειολόγων και περιοδικό Τόπος με θέμα: Περιφερειακή ανάπτυξη, χωροταξία και περιβάλλον στα πλαίσια της Ενωμένης Ευρώπης 15-16.12.95

10.  1995. Πρόεδρος σε workshop. 3ο Συνέδριο της Regional Science Association (ελληνικό Τμήμα), Ο ρόλος της Β. Ελλάδας προς την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Θεσσαλονίκη 28-30.4.95.

11.  1993. Chairman σε workshop Διεθνούς Συνεδρίου ΑΠΘ-ΕΜΠ "Geographies of integration - Geographies of inequality in a post-Maastricht Europe", Ερμούπολη, 30.8-5.9.93.

12.  1991. Chairman σε workshop στo Διεθνές Συνέδριο της Regional Studies Αssociation "An enlarged Europe: regions in competition?", Χαλκιδική 22-25.9.91.

 

Επιμέλεια Πρακτικών Συνεδρίων

2001. Λαμπριανίδης Λ. Οικονομική ιστορία της Θεσσαλονίκης: ο ρόλος της ως περιφερειακό κέντρο της Νότιας Ευρώπης, Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, Θεσσαλονίκη.

 

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ-ΗΜΕΡΙΔΩΝ

Μέλος Επιστημονικών Επιτροπών Οργάνωσης Συνεδρίων

 1. 2012. Μέλος επιστημονικής επιτροπής συνεδρίου European ABS Conference “Borders and Borderlands: Today’s Challenges and Tomorrow’s Prospects,  Lisbon 12th - 15th September, 2012.
 2. 2010. Οργάνωση του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου του περιοδικού European Urban and Regional Studies (EURS - http://eur.sagepub.com/), 15-17/09/10, Βιέννη, Αυστρία - με θέμα: "Repositioning Europe in an era of global transformation".
 3. 2010. Οργάνωση του ευρωπαϊκού Συνέδριου του Association for Borderland Studies (ABS), από το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ στην Βέροια, 23-25 Σεπτεμβρίου 2010, με θέμα: "The Multifaceted Economic and Political Geographies of Internal and External EU Borders".
 4. 2007. Οργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου: ‘Delocalisation of labour intensive industries’,  12-14/4/07, Krakow, Πολωνία.  Labrianidis L. (Πρόεδρος), σε συνεργασία με Domanski B., Fallon G., Kalantaridis C.,  Kilvits K., Purju A., Roukova P., Totev S.  Ομιλητές μεταξύ άλλων: Begg R., Dunford M., Gereffi G., Hadjimichalis C., Lyberaki A., Pickles J., Sadler D., Smith A.
 5. 2005. Biodiversity Conservation and Sustainable Development in mountainous Areas of Europe. International Conference organised by Imperial College, Yannena, 20-25/9/05.
 6. 2005 Συνέδριο της European Regional Science Association (greek section), Αθήνα 8-9/5/2005
 7. 2003 Small firms strategy for innovation and regional problems, (Scientifc Committeee: Colin Clark, Peter Nijkamp, Bjørn Ascheim, Manuel Heitor, Roberto Fanfani, Lois Labrianidis, Teresa de Noronha Vaz, Jean Louis Rastoin), Algarve, Portugal 4-5 Dec.
 8. 2003 "Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές και Στρατηγικές Ανάπτυξης"
  20-23 Νοεμβρίου 2003, Λέσβος, Τμήματα Περιβάλλοντος και Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 9. 2000. Οικονομική Ιστορία της Θεσσαλονίκης. Ο ρόλος της ως περιφερειακό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Διεθνές Συνέδριο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, Θεσσαλονίκη 20-21 Μαρτίου.
 10. 1997. Διεθνoύς Συνεδρίου Towards the Millennium: managing change in the European countryside. Επιχορήγηση Ε.Ε., Luton 28-29.11.97
 11. 1995. Διεθνούς Συνεδρίου “Ο ρόλος της Βόρειας Ελλάδας προς την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση”. Οργάνωση 3ο Συνέδριο της Regional Science Association (Ελληνικό Τμήμα), Θεσσαλονίκη 28-30.4.95
 12. 1993. Διεθνούς Συνεδρίου "Ευρώπη - Μακεδονία - Θεσσαλονίκη 2000: περιφερειακή ανάπτυξη και χωροταξική πολιτική", Οργάνωση ΤΕΕ Κ. Μακεδονίας 24-25.11.93, Θεσσαλονίκη.
 13. 1993. Διεθνούς Συνεδρίου "Geographies of integration - Geographies of inequality in a post-Maastricht Europe", Οργάνωση ΑΠΘ/ΕΜΠ, Ερμούπολη, 30.8-5.9.93.
 14. 1985. Συνεδρίου για την "Οικονομική ανάπτυξη και προοπτική της Θεσσαλονίκης", Οργάνωση Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας. Θεσσαλονίκη, 29.11-1.12.85. (Εκδόθηκε βιβλίο 1989).

Μέλος Επιστημονικών Επιτροπών Οργάνωσης Ημερίδων

 1. 1996. Ατυπες μορφές βιομηχανικής παραγωγής και αστικός χώρος στο Π.Σ. Πρωτευούσης. Παρουσίαση της Ερευνας από την ερευνητική ομάδα (Συνεργασία με τους Βαίου Ντ., Γεωργίου Ζ., Γολέμη Μπ., Χατζημιχάλη Κ. και Χρονάκη Ζ.), σε Ημερίδαόπου προσκλήθηκαν eιδικοί στο αντικείμενο ( 11.10.96, ΕΜΠ, Αθήνα).
 2. 1991. "Διάχυτη εκβιομηχάνιση στο ΠΣΘ και στην ΕΠΘ. Επιπτώσεις στην ανάπτυξη της πόλης". Παρουσίαση της Ερευνας από την ερευνητική ομάδα (Συνεργασία με Βαίου Ντ., Χατζημιχάλη Κ. και Χρονάκη Ζ.), σε Ημερίδα όπου προσκλήθηκαν ειδικοί στο αντικείμενο (17.3.91, Α.Π.Θ. Θεσ/νίκη).

Οργάνωση κλειστού Κύκλου Συζητήσεων και Προβληματισμού σε: “Επίκαιρα Ζητήματα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής”

 • Στις συζητήσεις συμμετείχαν ειδικοί μετά από πρόσκληση. Oι συζητήσεις διεξήχθηκαν στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Παν/μιο Μακεδονίας, 1994-95, 1995-96 και 1996-97