Μελέτες

Επιστημονικός υπεύθυνος μελετών:

 1. 2001-2002. Έρευνα αγοράς εργασίας της Αλβανίας. Συνεργασία με Albanian Centre for Economic and Social Studies (Βακιρτζίδη Ν., Barjaba K., Brahimi B., Βουτυρά Ε., Eυστρατόγλου K., Kocollari A., Leka G., Robo V., Σοφιανόπουλο Γ., Χασσίδ Ι.) Χρηματοδότηση: ΟΑΕΔ.

 2. 2000-2001. Μελέτη προσανατολισμού των παρεμβάσεων σε σχέση με την απασχόληση στον τομέα της μεταποίησης και την υπηρεσιών στο νομό Θεσσαλονίκης. Συνεργασία με ΣΒΒΕ (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος), ΙΝΕ (Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ), ΜΑΚΙΝΕ (Μακεδονικό Ινστιτούτο Εργασίας), εταιρείες Συμβούλων (Ευρωσύμβουλοι Α.Ε, Αction και Δημιουργική Α.Ε.). Χρηματοδότηση: Υπουργείο Ανάπτυξης.

 3. 1999-2000. Στρατηγικός σχεδιασμός περιφερειακών και διασυνοριακών κέντρων διαμετακομιστικού εμπορίου στη Δ. Μακεδονία. Συνεργασία με Σκορδίλη Σ. Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας / Ευρωσύμβουλοι.

 4. 1997. Μελέτη Αξιολόγησης ΠΕΠ Δ. Μακεδονία. (α. Πρόταση Μεθοδολογίας αξιολόγησης. β. Αναγνωριστική Έκθεση, γ. Ενδιάμεση Έκθεση). Τόμοι 3, σσ. 359. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

 5. 1994. Διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών στη νότιο Αλβανία. Συνεργασία με Καρατζιά Ι. και Hundhal D. Τόμος 1 (mimeo), σσ. 120. Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση, INTERREG I νομού Καστοριάς.

 6. 1993. Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ευρύτερης Περιοχής Δήμου Έδεσσας. Τόμοι 4 (mimeo), σσ. 896.
  Χρηματοδότηση: Δήμος Έδεσσας.

 7. 1993. Οι επιπτώσεις του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στην πόλη της Δράμας. Τόμος 1 (mimeo), σσ. 47. Χρηματοδότηση: Euroform- Δήμος Δράμας.

 8. 1993. Διερεύνηση της χωροταξικής δομής και των επενδυτικών ευκαιριών της περιοχής Λουτρών Λουτρακίου νομού Πέλλας. Συνεργασία με Καραγιάννη Στ., Μαρτίκα-Βακιρτζή Μ., Παπαμίχος Ν., Στάμου Γ. και Τσόπογλου Στ. Τόμος 1 (mimeo), σσ. 121. Χρηματοδότηση: ΕΤΒΑ.

 9. 1993. Working conditions of SMEs in the border area of Northern Greece. Τόμος 1 (mimeo), σσ. 170. Χρηματοδότηση: Commission of the European Communities, DG XXIII.

Μέλος της ομάδας μελετών:

 1. 2002. Μητροπολιτική διακυβέρνηση στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης. Συνεργασία με Ανδρικοπούλου Ε., Γιαννακού Α., Καυκαλά Γ., Παπαμίχο Ν., Πιτσιάβα Μ. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 2. 2000-2002. Σχέδιο δράσης για το στρατηγικό σχεδιασμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης , Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης. Συνεργασία με Καυκαλά Γ., Παπαμίχο Ν.

 3. 1997. Προμελέτη σκοπιμότητας βιωσιμότητας για τη δημιουργία ανοικτής αγοράς στο Δήμο Πολίχνης. Συνεργασία με Κατσίκα Η., σσ. 39. Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση

 4. 1996. Μελέτη σκοπιμότητας για την ίδρυση Κέντρου Βιομηχανικών και Αναπτυξιακών Μελετών Β. Ελλάδος. Συνεργασία με Κατσίκα Η., σσ. 21. Χρηματοδότηση: RTP - Περιφερειακό Τεχνολογικό Πρόγραμμα Κ. Μακεδονίας

 5. 1994. Μελέτη Στρατηγικής Ανάπτυξης νομού Πέλλας. Τόμος 1 (mimeo), σσ. 306. Χρηματοδότηση: Νομαρχία Πέλλας

 6. 1993. Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Nότιας Πιερίας. Τόμοι 2 (mimeo). Xρηματοδότηση: ΕΑΠΤΑ-Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Πιερίας

 7. 1993. Μελέτη Στρατηγικής Ανάπτυξης νομού Κιλκίς. Τόμοι 2 (mimeo), σσ. 278. Χρηματοδότηση: Νομαρχία Κιλκίς

 8. 1992. Διασυνοριακό πρόγραμμα ΙΝTΕRRΕG 1990-93, περιφέρειες Κ. και Δ. Μακεδονίας. Συνεργασία με Ευρωσύμβουλοι. Τόμοι 5 (mimeo). Χρηματοδότηση: ΕΕ (LACE) -ΥΠΕΘΟ

 9. 1987. Προκαταρκτική Έκθεση για το Πενταετές Πρόγραμμα Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Κ. Μακεδονίας,
  Χρηματοδότηση: Υπουργείο Β. Ελλάδος, Θεσ/νίκη (mimeo)

 10. 1987. Έκθεση για το Πενταετές Πρόγραμμα Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 1988-1992. Ανάλυση. Χρηματοδότηση: Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Θεσ/νίκη (mimeo)

 11. 1986. Προμελέτη Αναπτυξιακού Προγράμματος για την Επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης. Χρηματοδότηση: Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Θεσ/νίκη (mimeo)