Ερευνητικά Προγράμματα

Επιστημονικός Υπεύθυνος Ερευνών

 1. 2012-2015: Το ανθρώπινο δυναμικό ως βασική συνιστώσα της αναπτυξιακής δυναμικής και διαφοροποίησης των περιοχών: Η περίπτωση της Ελλάδας, Ερευνητική πρόταση στο πλαίσιο του Επ. Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας (Πράξη: ΘΑΛΗΣ – Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό, Προϋπολογισμός 600.000€)

 2. 2004-2006. The moving frontier: the changing geography of production in labour intensive industries (MOVE). Συνεργασία με Domanski B., Kalantaridis C., Kilvits K., Roukova P., Χρηματοδότηση: Γενική Δ/νση ‘Έρευνα’ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο.

 3. 2000-2002. The future of Europe’s Rural Periphery: the role of entrepreneurship in responding to employment problems and social marginalisation (FERP) . Συνεργασία με Ferrao J., Herdzina K., Kalantaridis C., Piacescki B., Smallbone D., Χρηματοδότηση: Γενική Δ/νση ‘Έρευνα’ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο

 4. 2000-2002. Rural entrepreneurship and employment in transition (Russia, Ukraine) (RURET) . Συνεργασία με Kalantaridis C., Kalugina Z. Makhmutov A., Pityoulych M., Χρηματοδότηση: INTAS-The International Association for the Promotion of Cooperation with Scientists from the New Independent States of the Former Soviet Union

 5. 2000. Στατιστικά δεδομένα των Αλβανών μεταναστών στη Θεσσαλονίκη. Συνεργασία με Brahimi B., Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόγραμμα INTEMIGRA-INTERREG IIC- CADSES, και Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας

 6. 2000. Ο ρόλος των σύγχρονων μεταναστών από τις χώρες ΚΑΕ στην οικονομία της Θεσσαλονίκης, Συνεργασία με Brahimi B., Λυμπεράκη Α., Χατζηπροκοπίου Π., Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόγραμμα INTEMIGRA-INTERREG IIC- CADSES), και Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας

 7. 2000. Καταγραφή των επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων Βουλγαρία. Συνεργασία με Αργυρόπουλο Σ., Καλογερέση Θ., Χρηματοδότηση: Διαβαλκανικό και Παρευξείνιο Επιχειρηματικό Κέντρο

 8. 1999-2000. Συγκριτική ανάλυση των οικονομικών συνθηκών στις Χριστιανικές – και Πομακικές – Μουσουλμανικές κοινότητες των ορεινών περιοχών των νομών Ροδόπης και Ξάνθης, Συνεργασία με Καλογερέση Θ., Χρηματοδότηση: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 9. 1998-1999. Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης νομού Ροδόπης. Συνεργασία με Ακριβοπούλου Λ., Χρηματοδότηση: Αναπτυξιακή Ροδόπης / Planet

 10. 1997-1998. Εκ των υστέρων εκτίμηση μακροοικονομικών επιπτώσεων της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης -Θεσσαλονίκη 1997. Συνεργασία με Ιωάννου Δ., Κατσίκα Η., Χρηματοδότηση: Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Θεσσαλονίκη ‘97 και Ευρωσύμβουλοι A.E.

 11. 1997. Η ελληνική βιομηχανία και οι εξελίξεις στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη: δυνατότητες και προκλήσεις Συνεργασία με Καλανταρίδη Χρ., Καραγιάννη Στ., Κατσίκα Η., Κουρτέση Α. Τόμοι 2, σσ. 446. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας

 12. 1996-1998. Οι οικονομικές επιπτώσεις για την ανάπτυξη της Ελλάδας και ειδικότερα της Β. Ελλάδας από το άνοιγμα των ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια. Συνεργασία με Ζήκο Σπ., Καραγιάννη Στ., Κατσίκα Η., Κουρτέση Αρ., Μαυρουδέα Στ., Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας - ΠΕΝΕΔ

 13. 1996. Κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα στους νομούς Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης. Συνεργασία με Ανδριά Γ., Καραγιάννη Στ., Λινάρδο-Ρυλμόν Π. Τόμος 1, σσ. 119. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας

Μέλος Ερευνητικών Ομάδων

 1. 2012 Papataxiarchis E., Bellas Ch., Labrianidis L. Et al. Εκπόνηση έρευνας για τη διερεύνηση του πρoφίλ των νομίμως διαμενόντων στην Ελλάδα υπηκόων τρίτων χωρών που εργάζονται ως οικιακό προσωπικό και συγκριτική μελέτη των μοντέλων θεσμικής διαχείρισης του στα κράτη μέλη της ΕΕ. Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών.
 2. 2007. Generating Interethnic Tolerance and Neighbourhood Integration in European Urban Spaces. Συνεργασία με M. L. Fonseca FLUL (επιστ. υπεύθυνος)- University of Lisbon Portugal, IMES- University of Amsterdam, ISR- Austrian Academy of Science Austria,University of Deusto, CMR- University of Warsaw. Χρηματοδότηση: Γενική Δ/νση ‘Έρευνα’ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο STREP).
 3. 2006. Επιπτώσεις για τις θέσεις εργασίας και τις ειδικότητες των εργαζομένων, σημαντικών δομικών αλλαγών στις συνθήκες άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Συνεργασία με ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Ανάπτυξης.
 4. 2006. New peoples’ relations in the Eastern Mediterranean (PEOPLES). Συνεργασία με τις ιταλικές Περιφέρειες Πούλιας, Καμπάνιας, Σικελίας και Βασιλικάτας, με την Νομαρχία Δωδεκανήσου, την Νομαρχιακή Αρχή Σάμου και Ηρακλείου και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση και Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
 5. 2006. Challenges and prospects of cross-border cooperation in the context of EU enlargement (CBCED ). Συνεργασία με Smallbone D. (επιστ. υπεύθυνος), Liuhto K., Rogut A., Todorov K., Venesaar U., Welter F., Χρηματοδότηση: Γενική Δ/νση ‘Έρευνα’ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο).
 6. 2004. Φύλο, οικιακή εργασία και εθνοτική ταυτότητα: η διαπολιτισμική συγκρότηση του οικιακού χώρου στην Ελλάδα. Συνεργασία με Παπαταξιάρχη Α., Τοπάλη Π., κ.ά. Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Πυθαγόρας-Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 7. 2004. Τεχνολογική προοπτική διερεύνηση στην Κεντρική Μακεδονία: Οικονομικός χώρος της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης. Συνεργασία με Αγγελίδη Π., Καιρίδη Δ., Καυκαλά Γ., Κουτσουπιά Ν., Τσιακίρη Σ., Φουτάκη Δ. Χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 8. 2002-2005. Urban – rural relations in Europe. Συνεργασία με Bengs C. (επιστ. υπεύθυνος), Davoudi S., Marques da Costa E., Prezioso M., Robert J., Spehl H., Zonnevelt W. Χρηματοδότηση: European Spatial Planning Observatory Network (ESPON).
 9. 2002-2005. Scenarios for reconciling biodiversity conservation with declining agricultural use in the mountains of Europe (BIOSCENE). Συνεργασία με Mitchley J. (επιστ. υπεύθυνος), Halada L., Hunziker M., Marty P., Mitchell R., Olsson G., Pantis J., Partidario M., Røenningen K. Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση και RTP-Περιφερειακό Τεχνολογικό Πρόγραμμα Κ. Μακεδονίας.
 10. 1998-1999. Πρόγραμμα αξιολόγησης επιπτώσεων των πολιτικών της ΕΕ στα νησιά του Αιγαίου. Συνεργασία με Κοκκώση Χ. (επιστ. υπεύθυνος), Μαραβέγια Ν., Χιώτη Γ. κ.ά. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Αιγαίου.
 11. 1998-1999. Studies on young entrepreneurs, women entrepreneurs, co-entrepreneurs and entrepreneurs from ethnic minorities. Συνεργασία με Johnson St., Smallbone D. Χρηματοδότηση: Γενική Δ/νση ‘Επιχειρήσεις και Βιομηχανία’ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 12. 1998-1999. European space and territorial integration alternatives. Spatial development strategies and policy integration for the South East Europe Συνεργασία με Kafkalas G. (επιστ. υπεύθυνος), Cooke Ph., Geshev G., Getimis P., Spiridonova J. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
 13. 1997-1999. Post Fordist regional development strategies in Europe. Επιστ. υπεύθυνος Morgan B., University of Glamorgan. Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόγραμμα Socrates, Δράση 1.
 14. 1996-1998. Χωρικές επιπτώσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών. Συνεργασία με Ανδρικοπούλου Ελ., Ιωακειμίδη Π., Καυκαλά Γρ., Κομνηνό Ν., Κουρτέση Αρ. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
 15. 1996-1998. Δίκτυο ερευνητών για την κατάρτιση και την απασχόληση. Συνεργασία με Βασιλού-Παπαγεωργίου Β., Βερναρδάκης Ν., Χασσίδ Ι., Κουτρουμπή Ι., Κώττη Γ., Λίτινα Ν. Λουκάκη Π., Παπαγιαννάκη Λ., Στεφανή Β. Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
 16. 1996-1998. Internationalisation, inter-firm linkages and SME development in central and Eastern Europe. Συνεργασία με Damyanov A., Piacecki Β., Smallbone D., Venessar U. Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόγραμμα Phare ACE.
 17. 1996. Άτυπες μορφές βιομηχανικής παραγωγής και αστικός χώρος στο Π.Σ. Πρωτευούσης. Συνεργασία με Βαίου Ντ., Γεωργίου Ζ., Γολέμη Μπ., Χατζημιχάλη Κ., Χρονάκη Ζ. Τόμος 1, σσ. 244. Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας - ΠΕΝΕΔ.
 18. 1996. “Ανάλυση του περιφερειακού παραγωγικού συστήματος Κ. Μακεδονίας”. Κεφάλαιο στην έρευνα: Περιφερειακό Τεχνολογικό Πρόγραμμα Κ. Μακεδονίας. Επιστ. υπεύθυνος Κομνηνός Ν. Tόμοι 4, σσ. 534. Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση.
 19. 1995. Χωροταξική διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος από τη συγκέντρωση βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε παράκτιες περιοχές. Συνεργασία με Ανδρικοπούλου Ελ., Καλλιδοπούλου Β., Καυκαλά Γ., Λαγόπουλο Αλ., Φουτάκη Δ. κ.ά. Τόμος 1 (mimeo), σσ. 236.Χρηματοδότηση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
 20. 1995. Μελέτη ανάπτυξης του αγροτικού τουρισμού στις ορεινές κοινότητες της επαρχίας Παιονίας. Συνεργασία με Ανανίκα Λ., Βαλαβανίδου Α., Ιακωβίδου Ο., Καζακλή Αγ., Καζάνα Β., Μπάρκα Α. Τόμος 1 (mimeo), σσ. 197. Χρηματοδότηση: INTERREG I.
 21. 1994. “Μελέτη περίπτωσης για την Ελλάδα” (βιβλίο περιορισμένης κυκλοφορίας) Poverty III Local development strategies in economically disintegrated areas, EEC. (επιστημ. υπεύθυνος F. Moulaert), European Commission DG for Εmployment, Industrial Relations and Social affairs. Social Papers, σσ. 116. Χρηματοδότηση: ΕΟΚ.
 22. 1994. “Η Θεσσαλονίκη στον ευρύτερο ευρωπαϊκό και βαλκανικό χώρο”. Κεφάλαιο στην έρευνα: Η Θεσσαλονίκη στον 21ο αιώνα. Ανάπτυξη-Περιβάλλον-Πολιτισμός. Συνεργασία με Παπαμίχο Ν., Χαστάογλου Β., Χατζημιχάλη Κ., κ.ά. Τόμοι 3 (mimeo), σσ. 300. Χρηματοδότηση: Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης.
 23. 1993. “Κίνητρα ανάπτυξης της βιομηχανικής δραστηριότητας στην Αλβανία”. Συνεργασία με Καραγιάννη Στ. Κεφάλαιο στην έρευνα: Μετάβαση της Αλβανικής οικονομίας απ’ το Σχέδιο στην Αγορά (επιστημ. υπεύθυνος Πανεθυμιτάκης). Τόμος 1 (mimeo). Χρηματοδότηση: ΚΟΕΤ.
 24. 1992. Χωροθέτηση της βιομηχανίας στη Βόρειο Ελλάδα: επιπτώσεις από τη νομοθεσία κινήτρων. Συνεργασία με Καλογήρου Ν., Καραγιάννη Στ., Παπαμίχο Ν., Τσόπογλου Στ. και Χατζημιχάλη Κ. Τόμοι 2 (mimeo). Χρηματοδότηση: ΥΧΟΠ.