Μεταπτυχιακό Φόρουμ για την Κρίση και την Ανάπτυξη

Μεταπτυχιακό Φόρουμ για την Κρίση και την Ανάπτυξη.

Διοργάνωση: ΕΜΠΑΠ: Ερευνητική Μονάδα Περιφερειακής Ανάπτυξης

και Πολιτικής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΠΑΜΑΚ w ΕΜΧΑ: Ερευνητική Μονάδα Χωρικής Ανάπτυξης, Τομέας Πολεοδομίας-Χωροταξίας ΑΠΘ

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-15

Δευτέρα 13/10/14

Νίκος Κομνηνός:

Περιφερειακή Αναπτυξιακή Στρατηγική 2014-2020

Δευτέρα 3/11/14

Ηλίας Θάνης:

Τρωτότητα και ανθεκτικότητα των περιοχών μέσα από την οπτική της Ανθρώπινης Ανάπτυξης

Δευτέρα 24/11/14

Δημήτρης Μπάλλας:

Η Χωρική Διάσταση των "Οικονομικών της Ευτυχίας"

Δευτέρα 15/12/14

Αναστασία Πανώρη:

Η εκπαίδευση σαν βασική συνιστώσα της αναπτυξιακής δυναμικής των περιοχών

Δευτέρα 12/01/15

Μαρία Καϊκα: Υποθηκευμένες Ζωές: Εξώσεις, πλειστηριασμοί και στρατηγικές προσαρμογής και ανθεκτικότητας στον ευρωπαϊκό Νότο

Δευτέρα 02/02/15

Χριστίνα Κακδέρη και Νατάσα Τασοπούλου: Χωρικός σχεδιασμός και περιφερειακή ανθεκτικότητα: η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας

Δευτέρα 02/03/15

Πόπη Σαπουντζάκη: Κοινωνικές και Θεσμικές Προσαρμογές στις Ελληνικές Πόλεις της Κρίσης: Μηνύματα για τη Θεωρία και Πράξη του Σχεδιασμού του Χώρου

Δευτέρα 23/03/15

Romana Mandeganja: Καταστροφή και μετάβαση: η αστική διάχυση στο Σεράγεβο ως διαδικασία προσαρμογής και ανθεκτικότητας

Αίθουσα Σεμιναρίων, Τομέας Πολεοδομίας-Χωροταξίας, 2ος όροφος, Κεντρικό Κτίριο ΠΣ ΑΠΘ

Ωρα: 12.00 – 14.00. Οι συναντήσεις θα επιβεβαιώνονται με χωριστές προσκλήσεις